کاهش هزینه های وصول افزایش رضایت مودیان مزیت اصلی طرح جامع مالیاتی

این پیمانه موضوعاتی همچون میزان افزایش حقوق کارکنان ت برای سال آینده، آمار جهانی از وضعیت گردشگری در ایران، قرمزپوشی حافظ در بازاری کم حجم و بی رمق، دلار و درهم گرانتر شدند، طی ۲۰ سال قیمت مسکن ۹۰ برابر شد، ساز مخالف سکه جدید و قدیم در بازار تهران، ادامه روند نزولی قیمت جهانی طلا، کاهش قیمت نفت و افزایش تولید نفت جمهوری آذربایجان، وعده های فول واگن برای بازار و فرار مالیاتی ۸ هزار میلیارد تومانی کارت های بازرگانی را در بر دارد. روز چهارشنبه قیمت نفت نسبت به قیمت بسته شده در اوا روز کاهش یافت و به ۶۱.۱۹ دلار رسید. از دلایل کاهش قیمت نفت در روز جاری می توان به افزایش قابل انتظار تولید نفت خام توسط و همچنین افزایش ارزش دلار در بازارهای بین المللی اشاره کرد. معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: ۱۰ سند نقشه جامع علمی کشور از ۲۹ سند و ۱۰۰ اقدام ملی از ۲۲۴ اقدام نقشه جامع علمی کشور ابلاغ و اجرایی شده است. نتایج یک بررسی جدید حاکی از آن است که رضایت دانشجویان انگلیسی از های این کشور مجدد کاهش یافته است. اختصاصی از فایلکو مقاله کامل درباره بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 12  بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور  اشاره: بند «الف»، ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش درآمدهای غیرنفتی ت به منظور پوشش اعتبارات هزینه ای تأکید دارد. از این رو، در راستای تحقق اه کلان اقتصادی و اتکای ت به درآمدهای غیرنفتی، شناسایی منابع درآمدی جدید برای ت ضروری است. در این بین، مالیات به عنوان اساسی ترین رکن درآمدهای ت از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برنامه ریزی برای بهفعل رسانی ظرفیت های بالقوه آن برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور لازم است. از این رو، برای دستی به این مهم، کشوربه یک نظام مالیاتی کارآمد، مؤثر، چابک، یکپارچه و نظام مند نیاز دارد تا  بتواند در یک دوره زمانی کوتاه مدت ت را  به  اه عالیه عد   مالیاتی برساند.به همین جهت بررسی و شناسایی مشکلات موجود نظام مالیاتی با توجه به وضعیت و شرایط کنونی برایتسریع در امور آن حیاتی است و از اولویت های اصلی  برنامه ریزان و تمردان جامعه به شمار می آید، تا از این رهگذر بتوان با یک بازنگری و روش شناسی بهنگام تحول و دگرگونی در نظام مالیاتی کشور ایجادکرد.مالیات یکی ازابزارهای مؤثر تصمیم گیری در سیاست های مالی ت است که موجب تغییر و تحول در متغیرهای کلان اقتصادی به سمت تعادل های اقتصادی می شود. از جمله روش های افزایش درآمدهای عمومی، گسترش پایه های مالیاتی و معرفی مالیات های جدید بوده که خود مست م اصلاح ساختار و نظام مالیاتی است. این امر هم با تغییر در نظام جمع آوری اطلاعات و  سیستم عملکرد مالیاتی با رویکرد به ابزارها و نرم افزارهای پیشرفته میسر می شود. به عبارت دیگر، افزایش سهم مالیات ها در بودجه ت (اعتبارات هزینه ای) به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست های ت، منوط به تحول اساسی در سیستم وصول درآمدهای مالیاتی و حرکت به سمت یک سیستم یکپارچه اخذ مالیات، ی ان سازی سیاست ها و مقررات در وضع انواع مالیات ها، عوارض و هماهنگ بخش های مختلف اقتصادی و  تمرکز آن تحت یک مدیریت کارآمد و در محدوده قوانین و مقررات،خواهد بود.در چشم انداز بیست ساله ایران نیز در قسمت امور اقتصادی در بند 42 نیز بر این موضوع یعنی «حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع» تأکید خاص شده است که این امر توجه برنامهریزان و اقتصادی را  به سایر منابع درآمدی غیرنفتی مانند درآمدهای مالیاتی بیشتر نمایان می سازد. مختصری از تاریخچه مالیات و تحولات آن نخستین قانون مالیات های مستقیم که تاحدی جامع و مانع بود در اسفند ماه 1345 تصویب شد. به موجب این قانون تمام مقررات مربوط به مالیات بر درآمد و دارایی که تا آن موقع به صورت پراکنده وضع شده بود،تجمیع و  نظام نوین مالیاتی ایران با تصویب این قانون ایجاد شد. قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پیروزی انقلاب ی ایران سه بار مورد اصلاح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب ی نیز اصلاحات متعددی در قانون مزبور به وجود آمد.همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایحهمچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح متعددی در مورد اصلاح، حذف و ایجاد قانون جدید مالیات های مستقیم از سال 1357 تا 1380 به تصویب شورای انقلاب ی و همچنین مجلس شورای ی رسید.نحوه تأسیس وساختار کلی سازمان امور مالیاتی کشوربه منظور فراهم موجبات اجرای مطلوب تمام برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، ایجاد بستر مناسب برای تحقق اه مالیاتی کشور، افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تمرکز تمام امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در مرداد ماه سال 1381 فعالیت های خود را در چارچوب وظایف قانونی و با تفکیک از معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد.سازمان امور مالیاتی کشور یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه شناسایی، تشخیص و مطالبه و وصول مالیات ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم را  برعهده دارد. وصول مالیات براساس شیوه های زیر  انجام می شود: - شناسایی مؤدیان و فعالیت های اقتصادی آنان. - رسیدگی و تشخیص. - مطالبه و وصول.وظایف نظام مالیاتی کشوربه موجب ماده 9  آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه برخی از وظایف سازمان امور مالیاتی کشور عبارت است از:1 - تصدی تمام امور مربوط به اجرای مقررات انواع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.2 - مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه ریزی برای رفع آنها.     3 -اظهارنظر و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست ها و خط مشی های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.4 -تنظیم سیاست های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور حسن اجرای برنامه های مصوب.5 -اتخاذ تد ر لازم درخصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستور العمل های لازم و طراحی نظام ها و روش های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.6 -اجرای دقیق و کامل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی موردنیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها.7 -طراحی، تدوین و اجرای پروژه های پژوهشی و اجرایی برای بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه هایی از قبیل اصلاح ساختار نظام مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مؤدیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیاتی.8 -مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارایه پیشنهاد یا انجام اقدام های لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع قانونی ذی ربط.9 -مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.10 -مطالعه و بررسی به منظور یافتن را ارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی، افزایش و توسعه ظرفیت های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به امور اقتصادی و دارایی.11 -گردآوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره های اقتصادی و ملی و کد پستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستی به اه پیش بینی شده در قانون و اجرای عد مالیاتی.12 -انجام بررسی ها به منظور  بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی موردنیاز.13 -طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی  براساس نیازهای تعیین شده.14 -طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.15 -برنامه ریزی و تهیه طرح های لازم برای افزایش بهره وری و کیفیت فعالیت های مالیاتی و کاهش هزینه های مؤدیان در پرداخت مالیات.16 -انجام مطالعات و بررسی های لازم و ارزشی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد  آنها.17 -انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارایه گزارش های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی ربط و همچنین استفاده از تحلیل های انجام شده برای بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.18 -همکاری با مؤسسه های داخلی و بین المللی به منظور تحقق مأموریت ها در چارچوب مقررات موضوعه.19-تهیه آیین نامه های موردنیاز پیش بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذی صلاح.20 -برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارایه آن   برای درج در لایحه بودجه.اساسی ترین موضوع در یک نظام مالیاتی، قوانین و مقررات حاکم بر آن نظام است که در اصل حوزه عمل و مبنای اجرایی آن را تعیین می سازد. این قوانین و مقررات هستند که اه مالیات، پایه های مالیاتی نرخ های مربوط به آن، معافیت های مالیاتی و وظایف هر واحد مالیاتی را در ارتباط با مؤدیان مالیاتی مشخص می سازد.از سوی دیگر، نظام های اقتصادی متفاوت سبک و نظام خاص مالیاتی خود را دارند. به عنوان مثال، در نظام سرمایه داری نوع اخذ مالیات منطبق بر اصول حاکم بر نظام سرمایه داری عمل می کند و  در نظام اقتصاد ی خمس و زکات بخش عمده مالیات را تشکیل می دهد و در یک نظام اقتصاد بسته و متمرکز، نظام مالیاتی خاص  آن سیستم، تعریف می شود.قانون مالیات های مستقیم و غیر مستقیم نظام بندی مالیات در ایران را  معین کرده است و مطابق مواد  قانون، مالیات ها در کشور اخذ می شود.بررسی پایه های مالیات درایرانمالیات های مستقیمقانونگذار از طریق طراحی و تدوین قوانین و مقررات مالیاتی ضمن دستی به اه متفاوت راcی و نظر خود را درباره  پایه ها و نرخ های مالیاتی بیان می کند. طبق ماده یک قانون مالیات های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستند:–تمام مالکان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.–هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند.–هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.–هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به تمام درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند.–هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازها یا سایر حقوق خود یا دادن تصمیم ها و کمک های فنی یا واگذاری های سینمایی  تحصیل می کند.انواع مالیات های مستقیم شامل مالیات بر دارایی و ثروت، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بردرآمد می شود که هریک به بخش های دیگری تقسیم می شوند.مالیات های غیرمستقیممالیات های غیرمستقیم به پنج دوره زمانی در فاصله سال های 1288 تا 1384 تقسیم می شود که در این سیر زمانی تغییر و تحولات قوانین و موضوع های مربوط به آن صورت گرفته است.
با
مقاله کامل درباره بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور
همشهری آنلاین: معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا، گفت: توانسته ایم با بکارگیری را ارهایی، هزینه های مربوط به معافیت ها را در سراسر کشور کاهش دهیم. در روز پنجشنبه، قیمت نفت برای سومین روز پیاپی نسبت به قیمت بسته شده در روز گذشته کاهش یافت. دلیل کاهش قیمت نفت افزایش غیر منتظره موجودی نفت عنوان شده است که موجب بیشتر شدن نگرانی های موجود در باب افزایش چشمگیر عرضه نفت و در پی آن احتمال اشباع بازار شده است. در سال 1392 کانون سردفتران و دفتریاران با استعلام موضوع تنظیم قرارداد تعهد به انتقال از سازمان امور مالیاتی کشور جهت تعیین مالیات نقل و انتقال سند مربوطه نهایتا موفق به اخذ نظریه سازمان بدین مضمون گردید که تنظیم اینگونه اسناد نیازی به ب گواهی ماده 187 قانون مالیات های مستقیم ندارد. از طرف دیگر با توجه به عدم انتقال مالکیت در تنظیم اسناد مربوطه حق الثبت اینگونه اسناد نیز به صورت غیر مالی محاسبه خواهد شد. هزینه تنظیم سند تعهد به بیع در دفاتر اس. لایحه بودجه سال 94 کشور در حالی در هفته جاری به مجلس می­رود که حساسیت ارقام داخل آن بیش از سال­های قبل است و شرایط ویژه اقتصاد جهانی، سیاست خارجی و اقتصاد داخلی باعث شده ابهامات زیادی بر سر بودجه ارائه شده ت وجود داشته باشد. وضعیت توافق هسته­ای همچنان نامشخص است، نفت به زیر قیمت دو ساله اخیر خود نزول کرده، رکود در برخی صنایع همچنان برقرار است و تورم در بخش هزینه­های جاری نیز پابرجاست و جمیع این اتفاقات برای بودجه سال 94 که از آن به عنوان سال عب. از نگاه یک کارشناس حوزه کار پیش بینی بسته های غذایی، معافیت مالیاتی کارگران، کاهش تعرفه خدمات درمانی و معافیت کارفرمایان از پرداخت مالیات و عوارض از جمله را ارهای حمایت از خانوارهای کارگری و افزایش قدرت… این پیمانه موضوعاتی همچون قیمت طلا بستگی زیادی به رفتارها و سیاست های ترامپ خواهد داشت، گرانی 30 ریالی دلار در پایان هفته بازار آزاد ارز، افزایش قیمت نفت با کاهش موجودی نفت ، کاهش سود خالص گازپروم روسیه، رشد تجارت جهانی امسال ۲.۴ درصد است و افزایش قیمت جهانی فولاد در چند ماه گذشته را در بر دارد. ااستاندار ایلام از برنامه ریزی برای ساخت مرکز جامع آسیب دیدگان اجتماعی استان با هزینه ۱۸ میلیارد ریال خبر داد. کارآفرینانی که برای کاهش هزینه های بهداشت و درمان تلاش می کنند
سه کارآفرین هندی موفق شده‌اند با نوآوری‌های خود، هزینه‌ی خدمات باکیفیت پزشکی را کاهش دهند و آن‌ها را در اختیار همه‌ی اقشار جامعه قرار دهند. قیمت نفت امروز 1.39 دلار کاهش یافت که احتمال تصمیم اوپک به افزایش تولید در نشست فردا از عوامل موثر در این کاهش بود. مصرف شکلات غنی از آنتی ا یدان باعث نرم تر شدن پوست، کاهش خشکی و افزایش مقاومت آن در برابر سوختگی می شود. نتایج تحقیقات نشان می دهد، مصرف کاکائو رطوبت پوست را تا ۲۵ درصد افزایش می دهد و این بهترین خبر برای افرادی است که پوستشان خشک است. با مصرف کاکائو گردش خون در پوست تقویت می شود. از این رو در مویرگ های پوستی، میزان ا یژن و مواد معدنی افزایش می یابد و این امر مانع از آفتاب سوختگی پوست می شود. منبع:med plus آیت الله سبحانی گفت:فعالیت ها باید با نیرو و هزینه کمتر و تمرکز بیشتر انجام شود و در مجموع مدیریت باید به گونه ای باشد که در صورت کاهش و حتی قطع شدن بودجه با مشکلات حاد مواجه نشوید. این پیمانه موضوعاتی همچون رشد شاخص بورس، افزایش قیمت دلار و درهم، کاهش یورو، تغییرات اندک در بازار سکه، رشد قیمت اونس طلا و نقره، زمانی برای افزایش بهره دلار، کاهش قیمت نفت با تشکیک در پایبندی اوپک به توافق، افزایش 3 برابری صادرات نفت ایران به هند، شکایت کره جنوبی از نیسان و خطر سقوط قیمت در کمین بازار نفت، را در بر دارد. هر جا رو ببینی یه بیلبورد و بنر و استندی هست که روش نوشته: مودیان محترم مالیاتی؛ متشکریم!
دقیقا با ترس و به زور رفتیم پرداخت کردیم؛ بعد یه طوری رفتار میکنن انگار از سر رضا و رغبت بوده.

سخنگوی کرملین اعلام کرد که کشورش تصمیم دارد بودجه دفاعی را کاهش دهد. 4 طرح بهداشتی و درمانی در قالب شبکه جامع سلامت با هزینه 28 میلیارد ریال در شهرستان اسکو افتتاح شد . اختصاصی از رزفایل مالیات های مستقیم با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 13 مقدمهمالیات یکی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی کشور می باشد. تغییر نرخهای مالیات سبب بوجود آمدن تبعات کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. افزایش مالیاتها در بلند مدت، انگیزه تولید را کاهش داده و باعث کاهش اشتغال و تولید و تجارت خواهد شد. در کوتاه مدت نیز افزایش مالیاتها، باعث رکود شده و آن را تشدید می کند.به طور کلی مالیاتها به دو گروه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد. مالیات بردارایی شامل: 1- مالیات سالانه املاک 2- مالیات مستغلات مس ی خالی 3- مالیات بر اراضی بایر 4- مالیات بر ارث 5- حق تمبر و مالیات بر در آمد شامل: 1- مالیات بر درآمد املاک 2- مالیات بر درآمد کشاورزی 3- مالیات بر درآمد حقوق 4- مالیات بر  درآمد مشاغل 5- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 6- مالیات بر درآمد اتفاقی 7- مالیات درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد. مالیاتهای غیر مستقیم نیز به دو گروه مالیات برمصرف و مالیات بر واردات تقسیم می شود.تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم می باشد، از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی ت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور موثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای ت باشند، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. از اه دیگری که قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال کنند، تحقق عد اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت در جامعه می باشد.در بودجه سال 79، 64 درصد درآمدهای مالیاتی را، مالیاتهای مستقیم و مابقی، مالیاتهای غیر مستقیم تشکیل داده است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از مخارج ت حدود 26 درصد بوده است. سهم مالیاتها از gdp حدود 6 درصد، از کل درآمدهای عمومی کمتر از 3 درصد و از هزینه های جاری حدود 35 تا 40 درصد بوده است.سیر تحولات قانون جامع مالیاتهای مستقیمقانون جامع مالیاتها در سال 1345 تصویب گردیده است. این قانون به علت وجود اشکالات متعدد در سالهای 1366 و 71 مورد بازنگری قرار گرفت. با این وجود علیرغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذکور نتوانست از نابسامانی نظام مالیاتی بکاهد. بنابراین در سال 1379 اصلاحیه
با
مالیات های مستقیم
سود عملیاتی میتسوبیشی موتور در سه ماهه پایانی سال میلادی گذشته، به دلیل کاهش فروش، نوسان نرخ مبادلات ارزی و هزینه های مربوط به رسوایی اقتصاد سوخت، ۸۱ درصد کاهش یافت. معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به وزارت اقتصاد اعلام کرد: هزینه های انجام شده برای ساخت پروژه هواپیمایی ایران(۱۴۰) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. این پیمانه موضوعاتی همچون رشد شاخص بورس، افزایش بهای دلار و درهم، کاهش یورو، تغییرات اندک در بازار سکه، رشد قیمت اونس طلا و نقره، زمانی برای افزایش بهره دلار، کاهش بهای نفت با تشکیک در پایبندی اوپک به توافق، افزایش سه برابری صادرات نفت ایران به هند، شکایت کره جنوبی از نیسان و خطر سقوط قیمت در کمین بازار نفت را در بر دارد. راه و شهرسازی گفت: یکی از دلایل افزایش بی رویه نرخ بلیت در روزهای اخیر، چارتر شدن بلیت ها بود و به همین دلیل در تلاش هستیم سهم چارتر بلیت کاهش یابد. مسجد جامع دهلی نو هند
مسجد جامع دهلی نو هند نام دیگر آن در گذشته مسجد جهان نما بوده است. یکی از بزرگترین و زیباترین مساجد عالم در پایتخت دهلی و جز جاذبه های گردشگری هندوستان می باشد.
مسجد جامع دهلی نو هند واقع در روبروی فلعه سرخ، در دهلی قدیم می باشد. یکی از مراکز دیدنی دهلی هند می باشد. برای ساخت این مسجد 5000 کارگر به مدت 6 سال کار کرده اند. سقف این مسجد دارای سه گنبد است که روی آن ها با مرمرهای سیاه و سفید تزیین کرده اند و دو مناره ی این مسجد به ارتفاع 40 متر می باشد. از جمله اشیاء باستانی این مسجد قرانی است که روی پوست آهو نوشته شده است.
 
مسجد جامع دهلی هند
مسجد جامع دهلی نو هند
مسجد جامع دهلی هند
مسجد جامع دهلی نو هند
مسجد جامع دهلی هند
مسجد جامع دهلی نو هند
 

تور هند تابستان 96
تور هند تیر 96
تور هند مرداد 96
تور هند عید فطر 96
میزان وصول مالیات از مردم آذربایجان غربی درسال جاری بالغ بر ۶۳۱ میلیارد تومان بوده است مهر نوشت: معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا، گفت: توانسته ایم با بکارگیری را ارهایی، هزینه های مربوط به معافیت ها را در سراسر کشور کاهش دهیم. سیستم مدیریت هوشمند روشنایی: از جمله خدماتی که شرکت کیمیا صنعت در راستای مدیریت روشنایی ارائه می دهد شامل موارد زیر می باشد: 1 سیستم های هوشمند مدیریت روشنایی 2 افزایش بهره وری انرژی 3 کاهش هزینه های انرژی 40 تا 70 درصد 4 قابل اجرا در تمام انواع ساختمان ها 5 متناسب با ساختمان های موجود و جدید 6 ادغام یکپارچه با سایر خدمات ساختمانی در راستای کاهش مصرف انرژی مانند گرمایش و تهویه مطبوع 7 حداکثر کنترل پذیری، انعطاف پذیری عملیاتی 8 ترتیب سوئیچینگ از ط. چرا کارگاه ها و کلاس های خصوصی و سازمانی در محل شرکت شما  www.khooyeh.ir
1- صرفه جویی در هزینه های رفت و آمد و هزینه های جانبی 
2-  اثربخشی بالای کلاس ها و کارگاه های در محل به علت درگیری آموزش با کار و آموزش ضمن خدمت 
3-  هماهنگی بیشتر و مورد کاوی سازمانی و بررسی مورد های مطالعاتی سازمانی 
4- رضایت بیشتر مخاطبان و کارکنان، تمرکز مخاطبان و کارکنان ، مشارکت بیشتر مخاطبان 5- کاربردی بودن مطالب با توجه به مشکلات سازمان و شرکت شما. روز قیمت نفت نسبتا ثابت ماند. این در حالی است که در اوا روز پنجشنبه، قیمت نفت کاهش یافته بود و به بشکه ای ۶۱.۲۶ دلار رسید. علیرغم ثبات نسبی قیمت نفت به دلیل افزایش تولید توسط و کاهش عرضه ی این محصول توسط اعضای اوپک، انتظار می رود که در هفته های آینده به دلیل احتمال عدم توانایی روسیه در ادامه ی روند کاهش تولید، قیمت این محصول کاهش یابد. همشهری آنلاین: طبق نتایج تحقیق جدید، کاهش شنوایی در سنین بالا احتمال ابتلا به زوال عقل را افزایش می دهد اما محققان هنوز به این اطمینان نرسیده اند که ایا فقط این یک شرط موجب بروز مشکل می شود. از نگاه یک کارشناس حوزه کار پیش بینی بسته های غذایی، معافیت مالیاتی کارگران، کاهش تعرفه خدمات درمانی و معافیت کارفرمایان از پرداخت مالیات و عوارض از جمله را ارهای حمایت از خانوارهای کارگری و افزایش قدرت ید کارگران است.
عواقب ناشی از وجود بستر خیس در طیور:
1- افزایش مقدار آمونیاک در سالن که ناشی از تخمیر اوره میباشد .
2- کاهش مصرف دان ناشی از افزایش آمونیاک و بروز و یا تشدید عوارض تنفسی و مستعد شدن گله به بیماری های می و کلی باسیلوز .
3- کاهش جذب مواد و کاهش راندمان و عملکرد گله .
4- مستعد شدن گله به بیماری های روده و بویژه کو یدیوز .
5- آلودگی سطح خارجی پرنده ، افزایش تورم مفصل گوشی و ایجاد زخم در جناغ در اصلاح قانون مالیات ها توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق عد مالیاتی شده است. در اینفوگرافیک زیر با تاثیر تعدیل نرخ های مالیاتی بر افزایش رضایتمندی مردم آشنا می شوید. همشهری آنلاین: بانک مرکزی چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه نرخ ۳۹ ارز اصلی و عمده جهان را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز از جمله دلار و پوند افزایش و نرخ ۱۹ ارز از جمله یورو کاهش یافت؛ نرخ هشت ارز نیز بدون تغییر ماند. روز دوشنبه قیمت نفت نسبت به قیمت بسته شده در اوا روز افزایش یافت و به ۶۲.۱۰ دلار رسید. از دلایل افزایش قیمت نفت در روز جاری می توان به کاهش تعداد دکل های فعال نفتی در و افزایش میزان شغل در این کشور اشاره کرد. ایجاد موقعیت های شغلی جدید می تواند به نوبه ی خود میزان تقاضای جهانی نفت را افزایش دهد. این روزها افزایش نرخ ارز در حالی دوباره مطرح شده که از سوی تمردان و حتی بانک های تی کاهش نرخ سود بانکی به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. در شرایطی که بازار خودرو با رکود روبه رو است، کاهش عرضه خودروسازان باعث افزایش قیمت برخی خودروها در بازار شده است. این در حالی است که افزایش عرضه خودرو کاهش یک تا ۲ میلیون تومانی قیمت ها را در بازار به همراه خواهد داشت. کلید کلیه اتفاقاتی که در ارتفاع بدن را تحت تاثیر خود قرار می دهد در دست پدیده ایست در علم پزشکی به آن هیپو ی کم فشار می گویند. در واقع این پدیده کمبود ا یژنی است که در اثر کاهش فشار هوا رخ می دهد. همانطور که در نمودار زیر هم دیده می شود با افزایش ارتفاع به طور مستقیم فشار هوا ( barometric pressure) و فشار نسبی ا یژن (partial pressure oxygen) کاهش پیدا می کند. فشار نسبی ا یژن عامل اصلی در انتشار ا یژن در ریه است. با کاهش این فشار میزان ا یژن خون کاهش پیدا می کند و باعث ایجاد یک سری تغییرات در بدن می شود که عمده آن به علت کمبود ا یژن رسانی به بافت های بدن است. به دنبال کاهش ا یژن رسانی پاسخی جبرانی در بدن اتفاق می افتد که به آن هم هوایی می گویند. هم هوایی با روند تطابق که در طول نسل های متمادی در بدن افرادی که در ارتفاعات بالا زندگی می کنند رخ می دهد متفاوت است.در واقع روند هم هوایی طی دقایق اولیه صعود شروع می شود اما برای تکمیل آن هفته ها زمان لازم است. این همان نکته ایست که وم اجرای پیش برنامه های مناسب قبل از اجرای برنامه ای در ارتفاع بالا را برای ما روشن می سازد. ظرفیت هم هوایی در افراد متفاوت مختلف است و تحت تاثیر عواملی از جمله شدت کاهش ا یژن، توانایی ذاتی فرد وعوامل خارجی و محیطی می باشد. اتفاقات و تغییرات اصلی که در روند هم هوایی در بدن رخ می دهد را در چهار دسته اصلی خلاصه می کنیم.
تغیرات اصلی را در ادامه مطلب بخوانید...

جستجوهای اتفاقی