نعمت ها قرآن مجید

منابع ی تخصصی الهیات علوم قرآن و حدیث:1. زبان خارجی (دایرة المعارف قرآن کریم)2 . زبان عربی (امالی سید مرتضی)3 . استعداد تحصیلی 4 . علوم قرآنی (تمهید، تاریخ قرآن معرفت، تاریخ قرآن رامیار)5 . تفسیر (مجمع البیان طبرسی، المیزان طباطبایی)6 . حدیث (تاریخ عمومی حدیث مجید معارف، درایة الحدیث شادی نفیسی، علوم الحدیث کاظم مدیر شانه چی)7. روش های تفسیری (تفسیر مفسران محمد هادی معرفت، تاریخ تفسیر جلالیان)موارد لازم برای ی کلیک کنید. در فرهنگ قرآن برای انی که به رستگاری و سعادت رسیده اند ویژگی های خاصی بیان شده است. برای انی که طالب فلاح و راستگاری هستند بسیار لازم است جویای منطق قرآن شوند و از آن ملاک و معیار ها با خبر شوند تا اینکه خود را با آن وازن الهی تطبیق داده و در نهایت فلاح و رستگاری خود را تضمین نمایند. تعبیر دیگر قرآن که می فرماید:ما انسان را در رنج آفریدیم، این است: مشکلات انسان ها در دنیا تمام ناشدنی است.
دنیای غرب لذت گرایی محض را فراروی بشر گذاشته است و این با مبنای قرآن همخوانی ندارد. اختصاصی از فایلکو درس پژوهی قرآن پایه اول ابت درس نعمت های خدا با و پر سرعت .
 درس پژوهی قرآن پایه اول ابت درس نعمت های خدا
 درس پژوهی قرآن پایه اول ابت درس نعمت های خدا درس پژوهی قرآن   پایه اول ابت درس نعمت های خدا درس پژوهی قرآن   پایه اول ابت درس نعمت های خدا کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۲۶
در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده استدر آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های هر پایه مشخص شد ودر پایان جلسه تصمیم گرفته شد که باتوجه به مباحث این کتاب آموزش درس حاضر به عنوان موضوع درس پژوهی انتخاب شودابتدادانش آموزان هدف انتخاب شدنداز اولیائ دانش آموزان رضایت نامه جهت حضور در اجرای طرح اخذ گردید  سپس ضمن تقسیم کار ومشخص نمودن نقش اعضاد گروه درس پژوهی ب یت کامل همکاران جهت ایفای نقش وقیلمبرداری به شرح زیر انتخاب شدند . با همکاری گروه 7نفره  طرح درس اولیه باتوجه به سند تحول بنیادین تنظیم گردید .وسایل کمک آموزشی باهمکاری مدرس ودانش آموزان تهیه شد تاریخ بزگزاری تدریس اولیه مشخص وتدریس اولیه انجام شد. بعداز انجام تدریس توسط مجری توسط ناظرین حاضر در کلاس تدریس ایشان مورد نقد وبرسی قرار گرفت اشکالات کار مشخص شد وبا بازبینی توسط مدرس محترم اشکالات کار مشخص شد. سپس وباهمکاری اعضاءگروه طرح درس دوم تهیه روشها ورا ارهای نوین انتخاب ومجددا تدریس در کلاس صورت گرفت. که الحمد الله باتوجه به تدریس اولیه وتحقق اه مورد نظر نتایج بهتری بدست آمد که نتیجه ی آن را می توانستیم در نحوه ی پاسخگویی دانش آموزان وارزشی پایانی مشاهده نماییم .آنچه در این مجموعه وجود داردچکیدهمقدمه  بیان مسئلهتبین ضرورت و اهمیت موضوعیک دوره درس پژوهیبرنامه ریزی درس پژوهشیاه کلیهدف درس پژوهیحیطه عاطفینحوه تقسیم کارویژگی های طرح درس ( سناریو  )زمان بندی نحوه اجراچالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن هاارزشی تدریسطرح درستدریس اول*باز شی و تجدید نظر براساس تفکر گروهجلسه دوم درس پژوهیتعیین امکانات مورد نیازارزشی تدریسمعایب تدریس :چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن هاروش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهیارایه گزارش پایانیدیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعفراهبرد های یاد دهی – یادگیریابزار و امکانات مورد نیاز گروهچالش های فرا روی گروه :روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:امکانات مورد نیاز گروهنتایج حاصله:فهرست منابع و مآخذ درس پژوهی قرآن   پایه اول ابت درس نعمت های خدا کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش از این جا اقدام کنید.
با
درس پژوهی قرآن پایه اول ابت درس نعمت های خدا
رو مه کیهان گزارشی از ثروت افسانه ای نعمت زاده صنعت و خانواده وی که ۲۵۰ شرکت تجاری دارند منتشر کرده است. توجه ویژه به قرآن خمینى (ره) توجه خاصى به قرآن داشتند، به ‏طورى که روزى، هفت ‏بار قرآن مى‏خواندند! در هر فرصتى که به ‏دست مى‏آوردند، ولو اندک، قرآن مى‏خواندند. بارها دیده شد که ، حتى در دقایقى قبل از آماده شدن سفره - که معمولا به بط مى‏گذرد - قرآن تلاوت مى‏کنند ! (۱) بعد از شب تا وقت صبح، قرآن مى‏خواندند . (۲) یکى اطرافیان مى‏گوید: در نجف، چشم‏شان درد گرفت و به مراجعه د. بعد از معاینه‏ چشم گفت: «شما باید چند روزى قرآن نخوانید و به چشم‏تان استراحت ‏بدهید» . خندیدند و فرمودند: « ، من، چشم را براى قرآن خواندن مى‏خواهم! چه فایده‏اى دارد که چشم داشته باشم و قرآن نخوانم؟ شما یک کارى کنید که من بتوانم قرآن بخوانم. » (۳) و در ماه رمضان یکى از همراهان در نجف، اظهار مى‏کرد که خمینى در ماه مبارک رمضان، هر روز ده جزء قرآن مى‏خواندند ، یعنى در هر سه روز، یک بار قرآن را ختم مى‏ د . (۴) علاوه بر آن، هر سال چند روز قبل از ماه مبارک رمضان ، دستور مى‏دادند که چند ختم قرآن براى افرادى که مد نظر مبارکشان بود، قرائت ‏شود . (۵) منابع :۱- پا به پاى آفتاب، ج 1، ص 270 . ۲- برداشت‏هایى از سیره‏ خمینى ، ج 3 ، ص 198 . ۳- همان، ص 7. ۴- همان . ۵- پا به پاى آفتاب، ج 1 ص 181 . قرآن با لحن تند مؤمنان را از خطرهای منافقان برحذر می دارد و می فرماید: «هم العدّو فاحذرهم؛(2) (منافقان) دشمنان (اصلی) شمایند از آنان برحذر باشید.» در خطرناک بودن این گروه از مردم همین بس که قرآن مجید در چندین سوره به گونه تفصیلی و ریز اوصاف و شگردهای منافقان را مطرح کرده و آنها را به مؤمنان شناسانده است تا در دام و تورهای آشکار و پنهان آنها گرفتار نشوند. اگر چه کلمه -که یک اصطلاح فقهى است در قرآن به کار نرفته است؛ ولى مفهوم و معناى آن، از مجموعه آیات قرآن کریم، به روشنى به دست مى‏آید. مرورى بر آیات کلام الله مجید نشان مى‏دهد که لااقل حدود 200 آیه شریفه از قرآن کریم -مستقیم و غیرمستقیم خطوط کلى حکومت و ولایت در جامعه را نشان مى‏دهد. نتیجه‏اى که از بررسى و دقت در این آیات به دست مى‏آید، این است که: مسلمانان، تنها باید از انسان‏هاى دانشمند و عالم به احکام دین -که علاوه بر همه توانایى‏ها و شرایط عقلى و عرفى حکومت، داراى حد نصاب تقوا و عد هم باشند پیروى و اطاعت کنند. بنابراین از نظر فاقد چنین شرایط و ویژگى‏هایى حق حاکمیت و صلاحیت قرار گرفتن در منصب حکومت را ندارد و این همان روح و محتواى اساسى « » است ... فرماندار شهرستان نیر گفت:با اتمام دو مجتمع آبرسانی 50 روستا از نعمت آب شرب سالم بهره مند خواهند شد. همزمان با ماه نزول قرآن،آیین معنوی محفل انس با قرآن با حضور قاریان وحافظان برجسته قرآنی کشور و اقشار مختلف مردم ومسئولان در دارالقرآن یادگار (ره) سنندج برگزارشد. مراتب خطاب
خطاب‏های قرآنی دارای اوج و حضیض و نیز دارای مراتب متوسط است؛ پایین‏ترین آن، تعبیر «یا ایّها النّاس» است که در قرآن حدود بیست بار تکرار شده و یک خطاب جامع و عمومی است و نشان می‏دهد که قرآن مخصوص نژاد و قبیله و قشر خاصی نیست، بلکه همگان را در این دعوت شرکت می دهد. در منطق قرآن وقتی مخاطبان، توده مردم هستند، خداوند ربوبیّت خویش را در قالب ذکر نعمت‏های مادی و ظاهری بیان می‏کند؛ نعمت‏هایی که حیوانات نیز با انسان در بهره‏برداری از آن شریکند و با تعبیرهای لطیفی مانند: «کُلُوا وَ ارْعَوا أَنْعامَکُمْ...»«هم خودتان بخورید، و هم چها ایانتان را در آن به چرا ببرید!...». یا «متاعا لَکُمْ وَ لأِنعامِکُمْ» «تا وسیله‏ای برای بهره‏گیری شما و چها ایانتان باشد!». از آنها یاد می‏کند. مرحله متوسط خطاب «یا ایّها الذین آمنوا» و بالاتر از آن «اولی العلم» و «اولی‏الأبصار» است که مخاطب خداوند، مؤمنان هستند. بنابراین خداوند ربوبیّت خود را در قالب ذکر نعمت‏های معنوی و باطنی مانند: ارسال رسل، کتب، نبوّت، ت، ولایت و... بیان می‏کند که انسان در این مرحله از خطاب در ردیف فرشتگان قرار می‏گیرد؛ چنانکه در آیه شریفه (شَهِدَ الّلهُ اَنَّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ وَ المَلائِکَةُ وَ اُولُوالعِلْمِِ قائِما بِالقِسْطِ...) «خداوند،(با ایجاد نظامِ واحدِ جهانِ هستی) گواهی می‏دهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش، (هرکدام به گونه‏ای بر این مطلب) گواهی می‏دهند، درحالی که (خداوند در تمام عالم) قیام به عد دارد...». که سخن از شهادت بر وحدانیّت حق است، انسان در ردیف فرشته قرار گرفته است. و بالا ه عالی‏ترین مرحله خطاب و ندا «یا ایّها الرسولُ» و «یا ایّها النبیُّ» است که وجود مقدس صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مورد خطاب خدای سبحان قرار گرفته است. براساس برنامه ریزی های انجام شده همزمان با هفته ت بیش از چهار هزار خانوار روستایی استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند. اهمیت و آداب قرائت قرآن چیست؟ یکی ازسنت های متروک در میان ما_خصوصا وقتی که نظام جدید تحصیل آمده است_تلا وت فرآن مجید است. ما در گذشته با سواد کمتر داشتیم؛ درعین حال که با سواد کمتر داشتیم، ولی قرآن خوان از امروز بیشر داشتیم، چون با سواد های ما صدی نود وپنج _اگر نگوییم صدی نود و نه تایشان _ با این که با سواد اند و بسا هست یکی دو زبان خارجی را هم میدانند و یک کتاب انگلیسی را اگر به او بدهی، مثل بلبل می خواند، ولی قرآن خواندن بلد نیست؛ در صورتی که خو. دیوان شاه نعمت الله ولیّ ، پیر طریقت حافظ که در موردش سروده است
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
دیوانی است که تمامی نسخه های چاپی آن چه استعماری وچه پس از آن سانسور و تحریف شده است و تنها نسخه خطی آن معتبر است که ما تنها به بخشهایی از آن دست یافته ایم... قرآن آباد روستایی در دهستان خیر، از توابع شهرستان استهبان و در ۱۷۵ کیلومتری شرق شیراز با ۱۲۰۰ نفر جمعیت، ۶۳ حافظ کل قرآن دارد و ۴۰ طلبه؛ روستایی که سال ها قبل نامش محمدآباد بود اما سال ۱۳۷۵ بود که رحمت الهی شامل حال این روستا شد و نخستین جرقه های توسعه فرهنگ قرآن خوانی در این روستا زده شد. گام اول، آشنایی نوجوانان با متن و ترجمه قرآن است. واقعیت تلخ این است که قرآن هنوز در جامعه ى ما، یک امر عمومى نشده است. همه به قرآن عشق مى ورزند و احترام مى کنند؛ اما عده ى کمى همواره آن را تلاوت و عده ى کمترى در آن تدبر مى کنند.
براى رفع این نقیصه که کارى ممکن و روان است، در گام اول باید جوانان و نوجوانان را با متن و ترجمه ى قرآن آشنا کرد و از شربت گوارا و حیاتبخش قرآن، به ذایقه ى آنان چیزى چشانید. حفظ قرآن از دبستان شروع بشود.
ترتیبى بدهید ک. جیرفت - ایرنا - رئیس اداره نظارت بر ساخت راه روستایی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان گفت: با تکمیل راه روستای مختارآباد 303 خانوار از نعمت راه مناسب و آسف ه بهره مند شدند. با زبان گریه ازدنیا شکایت می کنم از لب خندان مردم نیز حیرت میکنم ازگلی دیگرمراشاید پدیدآورده اند درکناردیگران احساس غربت می کنم بی سبب عمر گرانم رانبخشیدم به عشق من به هر دشمنم باشد محبت می کنم سرگذشتم بس که غمگین است حتی سنگها اشک می ریزندتا ازخویش صحبت می کنم بهترین نعمت سکوت است ومن بی هم زبان با زبان وا م کفران نعمت می کنم داود همزمان با فرارسیدن بهار قرآن، شما می توانید جزء سی ام قرآن کریم را با صدای منشاوی از اینجا کنید. ثواب خواندن سوره های قرآن هر تلاوتی، قرائت هست ولی هر قرائتی، تلاوت نیست؛ با این توضیح که: قرائت قرآن، تنها؛ خواندن قرآن است اما تلاوت قرآن، شمرده خواندن قرآن است به همراه تدبّر و شه در معنای آن و عمل به احکام آن و امید به وعده ها و هراس از تهدیدها و عبرت از داستان های قرآن.

دبیر شورای نگهبان گفت: ما برای وجود نعمت عظیم اربعین و زائرین میلیونی آن باید شکرگزار درگاه الهی باشیم. هر قدمی که انسان در این راه می گذارد عبادت و مشمول ثواب است. بسم الله الرحمن الرحیم موارد: ۱-برای های واجب(به جز میت) ۲-برای طواف واجب کعبه ۳-برای رساندن جایی از بدن به نوشته قرآن کریم نکته:برای این کارها وضو گرفتن مستحب است: ۱-رفتن به مسجد و حرم ان ۲-خواندن قرآن ۳-همراه داشتن قرآن ۴-رساندن جایی از بدن به جلد یا حاشیه قرآن ۵-زیارت اهل قبور اهمیت حفظ قرآن کریم در اهمیت حفظ قرآن کریم می توان به چند نکته اشاره کرد: 1. یکی از گلایه ها و شکایات رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم در روز قیامت این است که امت قرآن را مجهور د و آن را به طور کلی از چرخه زندگی خود خارج کرده اند: «وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا؛» (فرقان/30). اما ی که همت و عزم خود را صرف حفظ قرآن می کند، قسمتی از وقت و استعداد خود را در خدمت قرآن کریم صرف می کند و به این ترتیب اج. خدایا شکرت
از اینکه به خانواده و دوستانم و اقوامم نعمت سلامتی رو عطا نمودی
از اینکه در مسیر زندگیم افرادی را قرار دادی، با وجود مشغله های زیاد زندگیشون بازم صفای دلشون هنوز پابرجا است
از اینکه توفیق و نعمت پرستش خودت را عطا نمودی
نعمت سلامتی و موفقیت و شادکامی و بهروزی را در سال جدید به آنان عطا بفرما. مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام گفت: یک هزار و ۷۰۰ خانوار روستایی ایلام در هفته ت از نعمت گاز برخوردار می شوند. قرائت قرآن در حضور دونالد ترامپ + در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آیاتی چند از قرآن مجید قرائت شد. به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید روز برگزار شد و وی رسما کار خود را آغاز کرد. در مراسم تحلیف مقامات و شخصیت های زیادی حضور داشتند. یکی از آنها محمد مجید، رئیس جامعه ی منطقه مسلمان نشین all dulles در بود. وی که به نمایندگی از مسلمانان در این مراسم شرکت کرده بود به جای سخنرانی چند . دارنده مقام نخست مسابقات بین المللی قرآن در ما ی گفت: در زمینه 10 میلیون حافظ قرآن تمام سازمان ها یک مجموعه تشکیل دهند و این تشکل دنبال حافظ پروری و توسعه مدرسه قرآن با حفظ نوجوانان باشد. نعمت زاده گفت:هر ی حواله پژو 2008 یده سرش کلاه رفته و خودرو فقط به ی که نام نویسی کرده تحویل داده خواهد شد. م آباد - رمضان امسال دهمین سالی است که جلسات تفسیر قرآن به طور مستمر در ماه بهار قرآن مهمان مساجد شهر م آباد می شود، محفل نورانی که دیگر به محلی برای تمرین آسمانی شدن تبدیل شده است. محمدرضا نعمت زاده صنعت ۳ سال و نیم پیش در مجلس وعده هایی برای سروسامان دادن به صنعت کشور داد و با دفاع تمام قد رئیس جمهور که وی را "پدر صنعت" نامید، توانست رای اعتماد مجلس را بگیرد. در این گزارش سرانجام این وعده ها را بررسی کردیم. 1. «بزرگترین سورة» قرآن چه نام دارد؟
2. «بهترین نوشیدنی» که در قرآن به آن اشاره شده است چیست؟
3. «کوچکترین سورة» قرآن چه نام دارد؟
4. «مهم ترین آیة» قرآن چه نام دارد؟
5. «بزرگترین آیة» قرآن در کدام سوره قرار دارد؟
6. «عظیم ترین آیات» قرآن کریم کدامند؟
7. «کوچکترین کلمة» قرآن کدام است و در چه سوره ای قرار دارد؟
8. «بهترین خوردنی» که در قرآن ذکر شده است چه نام دارد؟
9. «عد آمیزترین» آیه قرآن کدام است؟
10. «ترس آور ترین آیة» ق. نعمت احمدی در رو مه آرمان نوشت: د ده خوش آب و هوای تهران به دستور شاه طهماسب صفوی دارای برج و بارو شد و تا آ ت صفویه محل اتراق شاهان صفوی، که به زیارت زاده حمزه در شهرری می آمدند، شد. به دستور شاه طهماسب دور تهران حصاری کشیده شد با ۱۱۴ برج به احترام ۱۱۴ سوره قرآن. آغا محمدخان قاجار هم که بر مدعیان تاج و تخت پیروز شد برای نخستین بار تهران را که هنوز شهری کم جمعیت بود به پایتختی انتخاب کرد.
چرا می گویند ماه صفر نحس است؟ ماه صفر بنده خدا چه تقصیری دارد؟
عابدی: بسم الله الرحمن الرحیم. اوّلا کلمه نحس در قرآن کریم به کار رفته « فی یَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِر » [1] و یک آیه شریفه دیگر هم فرموده « فی أَیامٍ نَحِساتٍ » [2] یعنی خداوند عذاب قوم عاد و ثمود را « فی أَیامٍ نَحِساتٍ » در ایّام نحسی وارد کرد. البته همان طور که شما فرمودید یک روز با یک روز دیگر تفاوتی ندارد. چون در یک روز عذاب نازل می شود آن روز را می گویند نحس. اگر در یک روزی نعمت . معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به مطالبات قرآنی ی مبنی بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن از برگزاری بزرگترین المپیاد حفظ قرآن با شرکت 400 هزار قرآن آموز در روز پنج شنبه 28 بهمن ماه در 360 نقطه کشور خبر داد. از حاج آقای مسجد شنیده که تلاوت قرآن خیلی ثواب دارد مخصوصاً اگر با صداى خوش باشد؛ زیرا صداى زیبا، بر زیبایى قرآن مى افزاید. به خاطر این، دائماً قرآن را دوره می کند اما توجّهی به آنچه که می خواند، ندارد. در حالی که "خواندن قرآن از این جهت که مقدمه ای است برای درک معانی قرآن، خوب و لازم است و نه صرفاً به قصد ب ثواب." شهید مرتضی مطهری، آشنایی با قرآن ج۱، ص۳۵
 رمضان 93 کارت پستال متحرک رمضان 93 , ع ماه رمضان 931-رمضان، ماه بهار و انس با قرآن رمضان، ماهی است که در آن قرآن نازل شد. بنابراین، رابطه ویژه ای میان قرآن و ماه رمضان وجود دارد؛ یعنی همان گونه که در فصل بهار، عالم طبیعت و انسان، شاد خاص و حیاتی دوباره پیدا می کند، رمضان نیز بهار قرآن است. دوستداران قرآن در این ماه بیش از پیش به قرآن نزدیک می شوند و با خواندن و یادگیری و فهمیدن معارف آن، به دل هایشان حیات مجددی می بخشند. علی علیه السلام می فرماید: «کتاب خداوند تعالی را یاد بگیرید؛ زیرا قرآن، بهار دل هاست». نعمتهای بهشتی یکی از مفاهیم پر کاربرد در متون دینی، واژه دنیا و آ ت است که در طول هم قرار دارند. دو عالمی که با توجه به آیات و روایات تفاوت های فراوانی با یکدیگر دارند. ولی صرف نظر از تفاوت ماهوی دنیا و آ ت یک روایت معروف را در این زمینه بیان می کنیم که «دنیا را مزرعه آ ت می داند.» [1] و تعبیر قرآن در این... ادامه مطلب
ایسنا نوشت: جانشین فرمانده کل ایران گفت: دشمن درصدد قرآن هراسی است و ما باید کاری کنیم که روز به روز قرآن بیشتر در زندگی ما جاری باشد و امیدواریم بتوانیم این مسوولیت را عملیاتی کنیم. فحاشی و بد زبانی یکی از نعمت های الهی که خداوند به بشر ارزانی داشت و در قرآن هم از آن یاد کرده است، نعمت زبان است. خداوند در سوره ی الرحمن می فرماید: «الرَّحْمَـٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَیَانَ [الرحمن/3] نعمتی که عمده کارهای بشر بوسیله آن سامان می پذیرد. شکر چنین نعمتی این است که از... ادامه مطلب
محمدرضا نعمت زاده صنعت 3 سال و نیم پیش در مجلس وعده هایی برای سروسامان دادن به صنعت کشور داد و با دفاع تمام قد رئیس جمهور که وی را "پدر صنعت" نامید، توانست رای اعتماد مجلس را بگیرد. در این گزارش سرانجام…