فروشنده ها باید غرور و عزت نفس بیشتری داشته باشند

عضو جامعه ی مدرسین گفت:در حال حاضر صلاح کار به این شکل است که هر دو ک دای منتخب در صحنه حضور داشته باشند و هیچ به نفع دیگری کناره گیری نکند. کمک داور بین المللی فوتبال ایران گفت: داوران ایرانی در آسیا بهترین هستند و اگر امکانات داشته باشند، توانایی خلق شا ار را دارند. دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، شماره تماس : 09128940085 فروش را که انجام می دهد؟ فروش را فروشنده انجام می دهد، بسیاری از مردم در جامعه به شغل فروشنده به شکل یک شغل غیر مطلوب و فرد فروشنده را شخصی معمولی می بینند . ولی بی شک اشتباه می کنند. چرا که نه فروش امری کم ارزش است و نه فروشنده شخصی معمولی . بلکه فروشنده یک هنرمند است , اگر کل فروشندگان تهران را بخواهم در یک مقیاس در نظر بگیرم فقط حدود 10 درصد آنها هنر فروش را دارند . و این 10 درصد میزان 80 درصد از سود فروش را می برند و آن 90 درصد باقیمانده فقط 20 درصد از سود فروش نصیبشان می شود. از این جالب تر آن است که از این 10 درصد فروشنده 2 درصد 80 درصد سود را می برند و 8 درصد دیگر حدود 20 درصد سود را بدست می آورند. حال به نظر شما فروش امری غیر مطلوب است و فروشنده فردی معمولی فاقد از هر گونه تخصص ! هنر فروش هنر فروش را من از هر هنر دیگری ارشمندتر می دانم چرا که افرادی معدودی در جهان هنر اصلی فروش را دارا می باشند. برای این که فروشنده بتواند به آن 2 درصد فروشنده خاص شهر تبدیل شود به پنج قابلیت نیاز دارد. که عبارتند از .. 1- اولین فاکتور مهمترین شاخص فروشنده است که به شخصیت و استعداد فرد بستگی دارد . به زبان ساده تر یعنی باید هنر فروش در خون فرد در جریان باشد . 2- عشق به فروش دومین فاکتور یک فروشنده موفق است. به طور حتم اگر فرد کار خود را دوست نداشته باشد نمی تواند در آن موفق گردد. 3- شناسایی مشتریان از جهت رفتارشان در زمان ید و تقسیم بندی آنها به چند گروه اخلاقی که در صورت داشتن دو عامل فوق این قابلیت را می توان آموخت. 4- قدرت انتقال فکر، به عبارتی دیگر یعنی گذاشتن ذهن خود به جای مشتری و تشخیص سلایق مشتری, برای انجام این عمل فروشنده باید ذهنی آرام و بیانی رسا و زیبا داشته باشد. 5- قانع نشدن از سود، یعنی فروشنده همیشه سعی دارد بیشتر فروش کند تا سود بیشتری را ببرد. ((حال به نظرتان هنر فروش چه میزان ارزشمند و فروشندگی به چه میزان دشوار می باشد)) در بسیاری از سازمانها فروش را در کنار بازاری و یا تلفیقی از هم می دانند . این تفکر غلط همیشه فرایند فروش و بازاری را دچار چالش می کند. شرکتها و سازمانهای گوناگون هر یک مایلند براساس سبک حوزه تعریفی از بازاری ارائه دهند. بعضی شرکتها همچنان بازاری را با فروش اشتباه می گیرند؛ بعضی از آنها حتی بازاری را به عنوان زیر مجموعه ای از فروش می دانند. سایرین فروش را زیر مجموعه ای از بازاری تلقی می کنند (که این مورد صحیح تر می باشد). تعداد معدودی با واقع بینی بیشتر، فروش و بازاری را به مثابه اصول مدیریتی مجزا می دانند. هدف نهایی فروشندگان رقابت تجاری به معنی «فرایند مجادله و برتری جویی میان هرکدام از فروشندگان به منظور به دست آوردن هدف تجاری خاص همانند جلب مشتری بیشتر برای محصولات خود و ب سود و سهم بیشتر از بازار» می باشد. در علم اقتصاد در سودمندی رقابت در حوزه فعالیتهای تجاری در صورتیکه فضای بازار، آزاد و به دور از هرگونه تبعیض و موانع ناروا باشد تردیدی وجود ندارد. بر این اساس نتیجه رقابت پیروزی فروشنده ای خواهد بود که از رقیبان خود کارآمدتر و لایق تر باشد. چنین فروشنده ای در جذب مشتریان و فروش محصولات خود موفق تر خواهد بود و سایرین که توان رقابت با وی را ندارند مجبور به ترک بازار می شوند. با توجه به اینکه بخش عمده ای از رویکردهای ت دوازدهم باید در استان ها و شهرستان ها پیاده شود، طبیعتا به استانداران و فرماندارانی نیازمند است که به این رویکردها معتقد باشند و درضمن توان عملیاتی آن را هم داشته باشند. ر وزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند.اوجواب داد:اگرزن و مرد دارای اخلاق باشند پس مساوی هستند با عدد یک=1، اگر دارای زیبایی باشند پس یک صفر جلو عدد یک میگذاریم =10،اگر پول هم داشته باشند دوتاصفر جلو عدد یک میگذاریم=100،اگردارای اصل و نسب هم باشند پس سه تا صفر جلو عدد یک میگذاریم=1000، ولی اگر زمانی عدد یک (اخلاق) رفت چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست،پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت. فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی گفت: اقتدار موشکی ی ایران موجب غرور ملی و مایه مباهات و افتخار است. نایب رئیس مجلس گفت: این تصور و مزیت که امروز در کشور داریم مانع از تعبیر خواب آشفته دشمنان نظام جمهوری می شود و دیگر نمی توانند در خاک طمع داشته باشند. جایزه اسکار 'فروشنده' به کارگردانی 'اصغر فرهادی' از ایران و بازتاب گسترده آن در رسانه های ما ی باعث شد سفر 'ملک سلمان' پادشاه عربستان و هیات 600 نفره اش به کوالالامپور در حاشیه قرار گیرد. با سلام بسیاری از ماها دیده ایم که چه بسا در سطح شهرستان ورزشکارانی با استعداد فراوان وجود داشته و دارد ولی تاکنون در فوتبال و فوتسال به جایگاه مناسبی نرسیده اند یکی از مهمترین دلایل این موضوع غرور و تکبر ناشی از جو حاکم بر این دو ورزش میباشد بسیاری از ورزشکاران ما در این رشته ها پس از یکی دو سال و حتی گاها با گذشت تنها چند ماه فعالیت و به دست اوردن عناوینی در شهرستان که از ارزش چندانی هم برخوردار نیستند دچار غرور و تکبری می شوند که بزرگترین م. استاندارد چاه آسانسور
1. دیواره های چاه آسانسور باید بدون شکاف باشند. تنها جاهای باز مجاز دربهای طبقات، دریچه های بازدید و سوراخهای محل عبور سیم ب لها و کابلهای برق و فرمان می باشند. 2. دیواره های جانبی و سقف چاه آسانسور باید مقاومت مکانیکی کافی برای عملکرد ترمز ایمنی (پاراشوت) داشته باشند. 3. در صورتی که چاه دارای دربهای اضطراری و بازرسی است حرکات ک ن منوط به بسته بودن کلیه این دربها نیز می باشد. ۴. چاه بایددارای روشنایی مناسب در هر طبقه بوده و هوای داخل آن قابل تهویه طبیعی باشد. 5. هیچ وسیله ای غیر از تجهیزات آسانسور نباید از چاه آسانسور عبور داده شود. استاندارد چاه آسانسور
1. دیواره های چاه آسانسور باید بدون شکاف باشند. تنها جاهای باز مجاز دربهای طبقات، دریچه های بازدید و سوراخهای محل عبور سیم ب لها و کابلهای برق و فرمان می باشند. 2. دیواره های جانبی و سقف چاه آسانسور باید مقاومت مکانیکی کافی برای عملکرد ترمز ایمنی (پاراشوت) داشته باشند. 3. در صورتی که چاه دارای دربهای اضطراری و بازرسی است حرکات ک ن منوط به بسته بودن کلیه این دربها نیز می باشد. ۴. چاه بایددارای روشنایی مناسب در هر طبقه بوده و هوای داخل آن قابل تهویه طبیعی باشد. 5. هیچ وسیله ای غیر از تجهیزات آسانسور نباید از چاه آسانسور عبور داده شود. پروژه مسئله فروشنده دوره گرد (tps) پروژه مسئله فروشنده دوره گرد (tps) مسئله فروشنده دوره گرد به این صورت است که نقشه شهر به صورت یک گراف وزن دار به عنوان ورودی داده میشود که وزن یال ها فاصله شهر ها از همدیگر استفرض کنید یک فروشنده بخواهد از هر شهر تنها یک بار عبور کند که نقطه شروع و پایان یک شهر باشد. کمترین مسافتی که فروشنده می تواند همه مسیر را بپیماید، کدام است؟ در واقع ما به دنبال یک دور همیلتونی بهینه هستیم .این مساله را می توان با نوشتن همه دورهای همیلتونی ممکن با نقطه شروع و پایان از راس و محاسبه کل مسافت پیموده شده برای هر دور حل کرد. اما این کار در عمل برای حتی تعداد کم ا بسیار زمان بر است به همین دلیل از روش پویا رای حل این مسئله استفاده می شود

دریافت فایل

ادامه مطلب رو مه کیهان امروز در مطلبی که صفحه نخست با عنوان "فروشنده چه فروخت تا اسکار بگیرد؟" فروشنده و نحوه دریافت اسکار را زیر سوال برد. من ترا می فهمم .
مرد بودنت را دوست دارم
و پر غرور حفظش می کنم .
می دانم غرور مردانه ات را !
می دانم که بروز نمی دهی ، اما
خواستار دوست داشته شدنی !
می دانم نمی گویی اما
، باز هم خواستار احترام و تکریمی !
می دانم دوست داشتن نهفته در غیرتت را !
می دانم که مرا دوست داری اما ، با نگرشی متفاوت تر از من !
می دانم معنی خلاصه شده ی دنیایت را ، در شادی من !
می دانم سخت کار ت را به خاطر عشق به من !
می دانم اوج احساس مرد بودنت
را با برطرف احتیاج من !
می دانم به شادی رسیدنت را ، با شاد دیدن من !
می دانم آوار شدن دنیایت را ، با نا رضایتی من !
می دانم که گمانت است ، بدیهیات را می دانم !
اما …
دانستنت آنچنان هم سهل نیست !!
مرد بودنت را دوست دارم مرد من … فرمانده حضرت ابوالفضل لرستان گفت: رسانه ها اخلاق انقل داشته باشند و در راستای روشنگری به عنوان دیده بان عمل کنند. از دوستی هایی که پشت آنها مصالح شخصی و اغراض نادرستی پنهان است باید فاصله گرفت تو احتیاجی به این افراد نداری! چون انی هستند که صمیمانه و صادقانه تورا دوست داشته باشند... چون انی هستند که صمیمانه و صادقانه تورا دوست داشته باشند... چون انی هستند که صمیمانه و صادقانه تورا دوست داشته باشند... نقش معلم و مربی در جامعه ما نقش طراز اول است.

معلمان و مربیان و نسل جوان هستند که فردا را می سازند و استکبار جهانی را مأیوس می کنند.

همه باید سعی کنند معلم باشند یعنی چیزی را که می دانند به دیگران تعلیم دهند.

ارزش معلم به دلیل ارزش علم است.

معلمی ادامه سلسله ی است.

نقش معلم، تربیت نیروی انسانی کارآمد برای کشور است

تکریم نسبت به معلم و بزرگداشت او آثار بسیار مثبتی را در فرهنگ جامعه و تعلیم و تربیت باقی می گذار. م ع تیم فوتبال السد قطر گفت که برای ب پیروزی برابر استقلال باید بهترین عملکرد را داشته باشند. حجت الله ایوبی طی مراسمی در موزه سینما از اصغر فرهادی کارگردان «فروشنده» تجلیل کرد. معاون اول کمیته بین الملل شورای روسیه اعلام کرد که یی ها باید برای انجام تعهدات خود ذیل ، شجاعت داشته باشند. غرور مشکلی روانی است که بسیاری از رزمی کاران بعد از رسیدن به درجه ای از پیشرفت در کاراته دچار آن می شوند اما خود از آن اطلاع چتدانی ندارند. این مشکل روانی باعث دلخوری و بعضا از دادن دوستان ی می گرددکه به آن دچار گردیده. مقاله ای که در ادامه گذاشته شده یه کنکاش در مورد این مشکل روانی پرداخته وآن را بررسی می کند این مقاله از سایتهای روانشناسی وغیره گرفته شده است که در پایان منابع ذکر شده است مطلب را در ادامه بخوانید با سلام بسیاری از ماها دیده ایم که چه بسا در سطح شهرستان ورزشکارانی با استعداد فراوان وجود داشته و دارد ولی تاکنون در فوتبال و فوتسال به جایگاه مناسبی نرسیده اند یکی از مهمترین دلایل این موضوع غرور و تکبر ناشی از جو حاکم بر این دو ورزش میباشد بسیاری از ورزشکاران ما در این رشته ها پس از یکی دو سال و حتی گاها با گذشت تنها چند ماه فعالیت و به دست اوردن عناوینی در شهرستان که از ارزش چندانی هم برخوردار نیستند دچار غرور و تکبری می شوند که بزرگترین م. عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: ت و مجلس باید عزم جدی برای تحقق شعار سال به خصوص در حوزه تولید و اشتغال داشته باشند. آقا، یک طور خوبی حرف می زنند. طوری که نه به ی بر بخورد، نه ی را ناراحت کند و نه البته به ی غرور بدهد. یک طوری که همه ایشان را دوست داشته باشند( و مگر قرار نیست مقبول آحاد جامعه باشد؟). در خلال صحبت هایشان، هم به «شرق» و «اعتماد» تیتر می دهند هم به «کیهان». یک طوری حرف می زنند که هیچ اسمی جز «پدرانه» برایش مناسب نیست.... فروشگاههای اینترنتی در زمینه دستگاههای چاپ کارت باید لوازم جانبی این دستگاهها که شامل ، بند کازت شناسیایی ، جای کارت شناسایی ، آویز کازت ، گیره کارت پرسنلی و جای کارت پرسنلی یا همان کارت هولدر میباشد داشته باشند که مشتریان از طریق فقط یک سایت تمام مایحتاج را تامین نمایند و ید راحت و مطمئنی با خدمات دهی عالی داشته باشند . رایگان  ایرانی فروشنده جهت به ادامه مطلب مراجعه کنید

درحالی که هنرمندان خواه و مستقل جهان در بایکوت رژیم صهیونیستی و رسانه های وابسته به آن رقابت می کنند و معمولا امکان نمایش یا اجرای آثار خود در فلسطین را ندارند، اصغر فرهادی هنوز هیچ واکنشی به خبر استقبال ی ها به «فروشنده» نشان نداده است. مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای ی گفت: دستگاههای اجرایی باید برای پذیرش نخبگان و استفاده از ظرفیت های آنها اهتمام ویژه ای داشته باشند. قدش به عشق نمی رسید ، غرورم را زیر پا گذاشت تا برسد ! کاش غرورم را که در پستوی سادگی ام پنهان بود می یافتی ، اما تو این سادگی را بهانه ای قرار دادی برای در هم ش تن غرورم . . . اینقدر خودت رو نگیر !
اینقدر با تکبر و غرور با آدم حرف نزن !
وقتی ی به تو ابراز علاقه کرد فکر نکن که فوق العاده ای !
شاید اون کم توقعه . . . دیواری ساخته ام از جنس غرور با بافته ای از باورهایم تا در روزهای تنهایی و دلتنگی به آن تکیه کنم . . . گرچه ای دوست غرور دلت احساس مرا در. با داداشم رفتیم بوتیک اون که می خواستم نبود به فروشنده میگم ببخشید ما یه دور بزنیم برمیگردیم دادشم برگشته به فروشنده میگه :دروغ میگه از صبح به ده نفر دیگه هم همینو گفته ، شما منتظر ما نباشین
رئیس پلیس فتای استان از دستگیری فروشنده سیاری که با ترفندی خاص توانسته بود با کپی اطلاعات کارت های بانکی مشتریانش از حساب آنان بالغ بر پنج میلیارد ریال سرقت نماید خبر داد. تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه اساس کار دشمن بر پیمان شکنی است، گفت: گره گشایی کارمان دست بیگانگان نیست و نیروی انقل باید به دشمن سوءظن داشته باشند. معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مسئولان و افراد صاحب نفوذ سیستان باید برای جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال در منطقه تلاش بیشتری داشته باشند. قاضی:غرور بزرگ ترین حریف استقلال است/نمی دانم چرا می گویند در بازی های بزرگ مشکل داریم مهاجم تیم فوتبال استقلال گفت: امسال بزرگ ترین رقیب ما غرور است و غرور کاذب می تواند بزرگترین مانع ما برای رسیدن به قهرمانی و اه ما باشد. خبرگزاری فارس: قاضی:غرور بزرگ ترین حریف استقلال است/نمی دانم چرا می گویند در بازی های بزرگ مشکل داریم از سایت باشگاه استقلال، محمد قاضی درباره بازی روز تیمش برابر فولاد خوزستان گفت: فولاد تیم خوبی است و کادر فنی کاربلدی دارد و همچنین بازیکنان با کیفیت و جوانی در اختیار دارد. اعتقاد دارم بازی بسیار سختی در انتظار ما است و ما می خواهیم با ارائه یک بازی خوب برنده بازی باشیم. مهاجم استقلال در پاسخ به این سوال که هواداران استقلال می توانند انتظار آقای گل شدن او را داشته باشند، بیان کرد: فوتبال بازی لحظه ها است. تلاش برای این موضوع هم در لحظه ها انجام می شود. مطمئناً اگر ی آقای گل می شود ثمره تلاش دیگر بازیکنان حاضر در زمین است. ما امسال هافبک های خوبی داریم که کمک می کنند تا تیم ما آمار گ نی بالایی داشته باشد و همگی در ابتدا تلاش می کنیم تا استقلال موفق باشد و به اه تیمی برسد. من نیز با جدیت تمریناتم را ادامه می دهم تا در شرایط آرمانی باشم و بتوانم به تیم کمک کنم. وی در خصوص وضعیت پیگیری مطالباتش از باشگاه پرسپولیس عنوان کرد: من با محمد رویانیان توافق کرده بودم اما متاسفانه وی برکنار شد. بعد از آن با آقای رحیمی مذاکراتی داشتیم که او نیز در هفته گذشته برکنار شد. باید در آینده برای پیگیری این موضوع با س رست تیم پرسپولیس جلساتی برگزار کنیم تا تکلیف این موضوع مشخص شود. قاضی با رد این انتقاد که استقلال امسال تیمی برای بازی های بزرگ نیست، اظهار کرد: متاسفانه نمی دانم این صحبتها از کجا می آید. در هفته های آینده مشخص می شود که استقلال چه تیمهایی را ش ت داده است. به طور مثال تیم نفت مسجد سلیمان یک هفته بعد از باخت در برابر ما در اولین حضورش در ورزشگاه از تیم پرسپولیس امتیاز گرفت. این انتقاد مدتهاست مطرح می شود و این حرف پیش از اینکه انتقاد از استقلال باشد توهین به تیمهایی است که ما با آنها بازی کردیم. وی ادامه داد: امسال اکثریت تیمها مهره خوبی دارند و شرایط روز مسابقه است که تکلیف بازی ها را مشخص می کند. بازیکنان و کادر فنی با تجربه و داشتن شرایط ایده آل در روز بازی تفاوت ها را ایجاد می کند و مطمئن باشید در ادامه لیگ تیم هایی که متهم به حریف آسان بودن می شوند در برابر تیمهای مدعی کیفیت خود را نشان می دهند. محمد قاضی بزرگترین رقیب استقلال در این فصل را غرور می داند و با توضیح این مطلب گفت: برای قهرمان شد یک تیم خیلی مسائل باید کنار یک دیگر قرار بگیرد. غرور کاذب و نابه جا می تواند بزرگترین مانع ما برای رسیدن به قهرمانی و اه ما باشند. بازیکنان باید برای رقابت در شرایط سخت آماده باشند. همچنین حضور هواداران می تواند عامل بسیار مهمی برای تیم ما در این مسیر سخت باشد. او در پایان با تبریک موفقیت تیم های ملی در رقابت های مختلف بین المللی افزود: ورزشکاران کشورمان در این روزها نتایج بسیار خوبی ب کرده اند و وظیفه خودم می دانم به همه آنها خسته نباشید بگویم و همچنین برای تیم ملی والیبال کشورمان در بازی امشب برابر آلمان آرزوی موفقیت می کنم. در پایان هم می خواهم به دوست خوبم، امید ابراهیمی تولدش را تبریک بگویم و امیدوارم در ادامه زندگی هم موفق باشد.
+چند وقت پیش با مامان رفته بودیم ماهیتابه ب یم ، مامانم که داشت چونه میزد فروشنده برگشت یه همچین چیزی گفت که "به جان پدرم" این رو فلان قیمت یدم و در کل یعنی گرون به شما نمیدم . مامان دو به شک بود ب ه یا نه ، که من گفتم میگه به جان پدرم لابد گرون نمیده دیگه ! و مامان ید . بعدش یه چرخ دیگه تو بازار زدیم و همون ماهیتابه و همون سایز و همون مارک رو هر جا قیمت گرفتیم بیست هزار تومن پایینتر گفتن .

+امشب رفتم یه بسته فلافل فریز شده یدم و وقتی از فروشند. البته من در مورد آمار این رد صلاحیت ها اطلاع دقیقی ندارم که دقیقا چه سلایق بیشتر رد صلاحیت شده اند اما چند نکته قابل تاکید و تامل در مورد عملکرد شورای نگهبان وجود دارد. به نظر من باید تنوع نظرات در شورای نگهبان بیش از آنچه هست باشد و واقعا در حدی باشد که سلایق و عقاید مختلف ظهور و بروز داشته باشند. شورای نگهبان هم در رد یا قبول صلاحیت افراد باید با سعه صدر برخورد کند. این گونه نباشد که بر اساس اظهارنظری رد صلاحیت اتفاق افتد. این نهاد نظارتی بای. قم - یکی از مراجع تقلید ضمن تبریک پیروزی و مردم عراق در موصل به آیت الله سیستانی، تأکید کرد: این پیروزی برای همه مسلمانان دنیا، غرور و سربلندی و عزت آفرید. آن ایمجنری فرندز شماها، ممکن است یک اختلال روانی کوچک جالب بوده باشند، یا هر دلیل روانشناسانه دیگری داشته باشند؛ اما نبوغ آمیز نیستند. ایمجنری فرندز نبوغ آمیز با آدم حرف می زنند و ممکن است سال ها بعد از کودکی هم وجود داشته باشند، و آن حرف ها ساخته ذهن شما نیست. نشان به چی؟ نشان به آن که گاهی ناخوداگاه از چیزهایی خبر دارید که اتفاق نیفتاده.
س رست تیم فوتبال استقلال عملکرد این باشگاه در فصل نقل وانتقالات را خوب توصیف کرد و از هواداران خواست به تیم محبوب شان اعتماد داشته باشند.