زراعت agriculture


 جوان 20 ساله‌ای، پس از سال‌ها زراعت و چوپانی و انجام کارهای سنگین و طاقت‌فرسا، لباس مردانه را از تن بیرون کرد و لباس نه پوشید. ادامه مطلب...


تحقیق و مقاله ای در مورد جامعه شناسی کشاورزی

تحقیق و مقاله ای در مورد جامعه شناسی کشاورزیدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
5


فرمت فایل
doc


حجم فایل
48 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
10
 تحقیق و مقاله ای در مورد جامعه شناسی کشاورزی گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد جامعه شناسی کشاورزیتحقیق و مقاله ای در مورد جامعه شناسی کشاورزی


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 


بررسی کشاورزی زراعت بررسی کشاورزی زراعت دسته بندی کشاورزی و زراعت بازدید ها 0 فرمت فایل docx حجم فایل 178 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 90  بررسی کشاورزی زراعت گزارش تخلف برای بررسی کشاورزی زراعت بررسی کشاورزی زراعت فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها کاربر بررسی کشاورزی زراعت مقدمه : کشت بافت گیاهی بطور خلاصه شامل کشت پروتوپلاست ,سلول,بافت و اندام گیاهی است. در همه این کشتها, رشد ماده گیاهی عاری از میکروب در یک محیط سترون مثل محیط کشت مغذی سترون در یک لوله آزمایش صورت می گیرد.در سال های اخیر, تکنیک های کشت بافت گیاهی به یک ابزار خیلی قوی برای تکثیر و اصلاح گونه های گیاهی زیادی تبدیل شده اند. این تکنولوژی با پژوهش گتلیب هابرلنت(gottlieb haberlandt) در مورد پر توانی سلول در اوایل قرن 20 شروع شد.وی با توجه به این نکته که با دستکاری محیط کشت سلولها , سلولهای کشت شده مراحل نموی یک رشد عادی را تکرار خواهند نمود , پیشنهاد گسترش تکنیک های جداسازی و کشت بافت های گیاهی را ارائه داد. کشت ا ین ها توسط ونت wentو همکاران و کشف سیتوکنین ها توسط اسکوگskoog و همکاران, قبل از اولین کشت موفق بافت های گیاهی در آزمایشگاه صورت گرفت (گاتریت,1934 : نوبکورت , 1939). اولین کشت موفق کالوس هویج و توتون توسط وایتwhite(1943)گزارش گردید. اسکوگ و میلر miler(1957)گزارش د که اثر متقابل کمی بین ا ین ها و سیتوکنین ها نوع رشد و ریخت زایی گیاه را تعیین میکند. مطالعات آنها بر روی توتون نشان داد که نسبت بالای ا ین به سیتوکنین, ریشه زایی را تحریک نموده و پایین بودن این نسبت, باعث تحریک تشکیل اندام هوایی می شود اما این پاسخ, عمومی نیست. با این که دستکاری نسبت ا ین و سیتوکنین در ریخت زایی گونه های زیادی موفقیت آمیز بوده است, اما امروزه واضح است که عوامل زیاد دیگری بر توانایی سلولها در کشت برای تمایز ریشه, اندام هوایی و یا رویان موثر هستند. ایجاد انگیزه برای بکارگیری تکنیک های کشت بافت گیاهی در تکثیر و اصلاح گونه های گیاهی از کار اولیه مورلmorel(1960) روی تکثیر ارکیده در محیط کشت و تهیه یک محیط کشت جدید با غلظت بالایی از نمک های معدنی توسط موراشیکmurashige و اسکوت(1962)ناشی شد. از آن به بعد, این تکنولوژی به صورت قابل توجهی رشد یافت و امروزه یک نقش کلیدی در تکثیر, اصلاح و ی ژنتیک گیاهی ایفا می کند. کشت بافت های گیاهی بر پایه سه قابلیت گیاهی استوار است : 1- پر توانی totipotency, که توان یا ظرفیت توارثی یک سلول گیاهی برای نمو به یک گیاه کامل با القای تحریک مناسب است . پر توانی بر این مطلب دل می کند که هر سلول واجد تمام اطلاعات لازم برای رشد و تکثیر می باشد. گرچه از لحاظ نظری همه سلولهای گیاهی پر توان هستند, با این حال سلولهای مریستمی بیشترین توان بیان این ویژگی را دارند . 2- تمایز ز dedifferentiation , که توان سلولهای بالغ برای بازگشت به شرایط مریستمی است و بعد از آن سلولها با باز تمایزیredifferentiation اندام های جدیدی را سازماندهی می کنند . فهرست مطالب : مقدمه ……………………………………………………………………………………………..1 انواع کشت درون شیشه ای …..…………………………………………………………………….3 کاربردهای کشت بافت گیاهی ……………………………………………………………………….4 روشهای سترون سازی ………..…………………………………………………………………...7 1- روش حرارت خشک …………………………………………………………………………..10 2- روش حرارت مرطوب ………………………………………………………………………..12 3- روش را فیتراسیون ……………………………………………………………………….15 4- روش استریلیزاسیون شیمیایی …….…………………………………………………….….16 نحوه تاثیر حرارت های بالا بر روی اجزای مدیوم کشت…………………………………………..…20 روش های پیشگیری از آلودگی ……………………………………………………………….......22 اجزای غذایی تشکیل دهنده مدیوم کشت بافتهای گیاهی………………………………………….….24 1- املاح معدنی….………………………………………………………………………….….24 2- مواد تنظیم کننده رشد گیاهان..…….…………………………………………………….…..27 3- ویتامینها ….………...…………………………………………………………………….31 4- اسیدهای آمینه و آمید ها ….……………………………….………………………………..33 5- مکملهای آلی کمپل ….……………………………………………………………………34 6- ذغال ………………………………………………………………………………………35 7- منابع کربن ……………………………………………………………………………......36 8- مواد تنظیم کننده فشار اسمزی …..…………………………………………………………38 9- آب……………………………………………………………………………………..…39 10-ماده زمینه مدیوم کشت …….………………………………………………………………40 نحوه انتخاب مدیوم کشت…………………………………………………………………….....42 تهیه ریز نمونه…………………………………………………………………………………44 عوامل مربوط به گزینش ریز نمونه……….………………………………………………….….45 ایجاد و نگهداری کشت کالوس………….……………………………………………………......48 روش کار………………………..…………………………………………………………...57 نحوه بررسی نتایج بدست آمده……………..……………………………………………..…64 کشت سلول، بافت و اندام گیاهی.…………………………………………………………..…65 رشد و نمو گیاهان……………..……………………………………………………...……...66 کشت بافت گیاهی ………………………………………………………………………..…69 کشت سلول گیاهی ………………………………………………………………………….70 پروتو پلاستها ……………………………………………………………………………71 کشت اندام گیاهی ……………………………………………………………………..…..72 باز زایی گیاهان …………………………………………………………………………73 تکثیر گیاه در مقیاس بزرگ ……………………………………………………………….76 بانکها ی نطفه گیاهان ……………………………………………………………………77 منشاء ماهیت و اهمیت تنوع در کشت بافت …………………………………………………79 اساس تنوع سوماکلونال ………………………………………………………………… 81 تنوع ژنتیکی حاصل از گیاه پایه……………………………………………………………81 تنوع ژنیتکی ایجاد شده در مدت زمان کشت …………………………………………………82 دلایل تنوع سوماکلونال ……….……………………………………………………………..،،..83 ژنوم سیتوپلاسمی و تنوع سوما کلونال ………………………………………………………….85 دلایل تنوع اپی ژنیتک در کشت بافت ….………………………………………………………….85 استفاده از تنوع سوماکلو نال در اصلاح ..……………………………………………………..…89 فهرست منابع ……………………………………… بررسی کشاورزی زراعتکشاورزی زراعت
طرح توجیهی پرورش خیار درختی cucumbers دسته بندی کشاورزی و زراعت فرمت فایل pdf حجم فایل 102 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 16 دریافت فایل طرح توجیهی پرورش خیار درختی فروشنده فایل کد کاربری 1030 تمام فایل ها طرح توجیهی پرورش خیار درختی خیارتحقیقی در مورد فواید دارویی گوجه فرنگی

تحقیقی در مورد فواید دارویی گوجه فرنگیدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
46 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
7
 تحقیقی در مورد فواید دارویی گوجه فرنگی گزارش تخلف برای تحقیقی در مورد فواید دارویی گوجه فرنگیتحقیقی در مورد فواید دارویی گوجه فرنگی


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد نقش فسفر در متابولیسم گیاه

تحقیق و مقاله ای در مورد نقش فسفر در متابولیسم گیاهدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
51 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
23
 تحقیق و مقاله ای در مورد نقش فسفر در متابولیسم گیاه گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد نقش فسفر در متابولیسم گیاهتحقیق و مقاله ای در مورد نقش فسفر در متابولیسم گیاه


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد کشت و پرورش کدوی تخم کاغذی

تحقیق و مقاله ای در مورد کشت و پرورش کدوی تخم کاغذیدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
56 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
25
 تحقیق و مقاله ای در مورد کشت و پرورش کدوی تخم کاغذی گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد کشت و پرورش کدوی تخم کاغذیتحقیق و مقاله ای در مورد کشت و پرورش کدوی تخم کاغذی


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد احداث گلخانه و تجهیز ان

تحقیق و مقاله ای در مورد احداث گلخانه و تجهیز اندسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
2


فرمت فایل
doc


حجم فایل
147 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
23
 تحقیق و مقاله ای در مورد احداث گلخانه و تجهیز ان گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد احداث گلخانه و تجهیز انتحقیق و مقاله ای در مورد احداث گلخانه و تجهیز ان


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد مهمترین بیماری های برنج

تحقیق و مقاله ای در مورد مهمترین بیماری های برنجدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
124 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
22
 تحقیق و مقاله ای در مورد مهمترین بیماری های برنج گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد مهمترین بیماری های برنجتحقیق و مقاله ای در مورد مهمترین بیماری های برنج


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 


اختصاصی از سورنا فایل مقاله کامل درباره گزارش کارآموزی زراعت سویا 31 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30  تحقیق کارآموزیزراعت سویا :آقای کازرانیمحقق :سیده صبورا شفیع پور آزاد یواحد گرگانفهرست مطالبکلیات: 1گیاهشناسی سویا: 1شرایط آب و هوایی: 2تهیه ی زمین: 2طرز کاشت: 3تناوب زراعی: 6ذیلا" چند تناوب جالب ذکر میگردد: 7خشک محصول: 11انبار سویا: 12مگس لوبیا: 15پروانه ی تک نقطه ای: 16فیتوفترا: 16پوسیدگی ذغالی: 17پوسیدگی ساقه: 17بیماری لکه موجی برگ سویا: 18بیماری لکه ارغوانی: 19ویروس موزاییک سویا: 19نحوه ی کنترل بیماری های سویا: 19بیماری ناشی از کمبود مواد غذایی: 20کمبود آهن: 21کمبود منگنز: 21علف های هرز مزارع سویا و نحوه ی کنترل آنها: 22نکات مهم در زراعت سویا: 24منابع مورد استفاده: 27کلیات:سویا که آن را به انگلیسی soybean می نامند گیاهی است که اکثرا" بخاطر دانه اش در دنیا کشت می شود از دانه ی این نبات روغن است اج می گردد که در تهیه ی روغن نباتی وتغذیه ی انسان به کار می رود از کنجاله ی سویا نیز که دارای مقدار زیادی پروتیین مرغوب می باشد در دامپروری و مخصوصا" مرغداری استفاده می شود همچنین در بعضی از نقاط دنیا این نبات را به عنوان علوفه کشت می کنندتا دو سال پیش در ایران زراعت سویا از لحاظ سطح کشت و مقدار محصول در مقام بعد از آفتابگردان قرار داشت ولی توجه ت مخصوصا" وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی به توسعه ی این زراعت موجب گردید که در سال 1345 سطح زراعت ویا به پای سطح آفتابگردان برسد امروزه زراعت این نبات در خیلی از نقاط دنیا یکی از مهمترین زراعت های منطقه می با شد.گیاهشناسی سویا:نام علمی سویا glycin maxl ازخانواده ی لگومینوز و حساس به شوری واز نباتات روز کوتا است.نکته: اگر شوری خاک بیشتر از 7میلی موز بر سانتی متر باشد گره بندی در ریشه متوقف میشود.ریشه:هر ریشه سویا از ریشه اصلی و ریشه های فرعی تشکیل شده، ریشه اصلی میتواند تا عمق 5/1متر پایین برود ولی ریشههای در اعماق فرو میرود، قسمت عمده ریشه در 60سانتی متری اولیه خاک قرار دارد، رشد ریشه ها تا موقع گل دادن نبات ادامه دارد وبعد ازآن متوقف میشود.برگ: به غیر از دو برگ اولیه، سویا مرکب است از 3 برگچه نسبتا" بیضی شکل و پهن و کرکدار تشکیل شده است.ساقه: ساقه ی اصلی سویه عمودی بوده و از آن ساقه های کوچکتر فرعی منشعب میشوندگل: گلهای سویا خود گشن و به رنگ سفید یا بنفش کمرنگ است، گل آذین آن ازنوع خوشه ای است که عوامل محیطی مانند رطوبت،حرارت، و. . . در موقع گل دادن روی آنها تاثیر عمده می گذارد.میوه: میوه سویا از نوع نیام که با دو شکاف طولی با زمینگردد و عموما" 2 تا 3 دانه در درون آن قرار دارد.نکته: صفر بیولو ژیک سویا حدود 10 درجه سانتیگراد است و شروع رشد آن زمانی است که درجه حرارت خاک در این محدوده باشد.شرایط آب و هوایی:به طور کلی سویا نباتی است که در طول رشد خود احتیاج به بارندگی دارد ولی موقع رسیدن بهتر است که هوا آفت باشد بعلاوه سویا شرایط آب وهوایی مرطوب را دوست دارد و در این شرایط کمتر دچار آفت می شودحرارت کمتر از 10 درجه برای سویا مناسب نیست و حرارت بیش از 38 درجه نیز ممکن است به سویا صدمه بزند در مورد درجه حرارت های بالا نوع رقم سویا موثر است برخی از ارقام با بالا رفتن درجه حرارت دانه ی آنها چروکیده شده و از ارزش آنها کاسته می شود.تهیه ی زمین:تهیه ی زمین مهمترین مسۀله در زراعت سویا است . تهیه ی زمین از زمان برداشت محصول قبلی شروع می شود که باید بلافاصله بعد از برداشت زراعت قبلی زمین را شخم نیمه عمیق زد تا بقایای زراعت قبل در خاک مدفون گردد و در جریان پاییز وزمستان پوسیده وتبدیل به هوموس گردد و در طول پاییز وزمستان هر زمان که میسر شود باید زمین را چنگک زد تا هم علف های هرز را از میان برداشته وهم با ش تن عروق شعریه از تبخیر و هدر رفتن ذخیره ی آب زمین جلوگیری گردد.ضمنا" در در اراضی جنگلی بخوصوص در زمین های تازه آباد شده حتما" باید قبل از کاشت زمین را هرس بزنند تا بقایای در ختان وگیاهان جنگلی نپوسیده و نیم پوسیده از خاک خارج شود.مراحل آماده سازی زمین:عملیات شخم: بهتر است در پاییز اقدام به شخم زدن کنیم و تا عمق 30 سانتی متری زمین را شخم بزنیم و قبل از شخم باید 150تا200 کیلو گرم کود فسفات آمونیوم داد.برای از بین بردن کلوخه ها از دیسک استفاده می کنیم که در بهار این کار انجام میشود و برای آماده شدن و ایجاد یک بستر مناسب برای کاشت از دو دیسک عمود بر هم استفاده میکنیم و سپس زمین را ماله می کنیم.عملیات کاشت:عمق کاشت بر طول زمان وج گیاه از خاک اثر می گذارد نونهالانی که در عمق زیاد کشت شده اند باید مسافت بیشتری را تا سطح خاک طی کنند. به علاوه، حرارت در عمق پایین تر، سرد تر بوده و رشد نونهال کند
با
مقاله کامل درباره گزارش کارآموزی زراعت سویا 31 صتحقیق و مقاله ای در مورد ویتامین‌ها و عملکرد آنها در بدن

تحقیق و مقاله ای در مورد ویتامین‌ها و عملکرد آنها در بدندسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
288 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
21
 تحقیق و مقاله ای در مورد ویتامین‌ها و عملکرد آنها در بدن گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد ویتامین‌ها و عملکرد آنها در بدنتحقیق و مقاله ای در مورد ویتامین‌ها و عملکرد آنها در بدن


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

بررسی وضعیت مدیریت و عوامل موثر در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی

بررسی وضعیت مدیریت و عوامل موثر در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی نگارش شده در سال 1392دسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
37


فرمت فایل
rar


حجم فایل
690 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
122
 بررسی وضعیت مدیریت و عوامل موثر در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی گزارش تخلف برای بررسی وضعیت مدیریت و عوامل موثر در مکانیزاسیون اراضی کشاورزیبررسی وضعیت مدیریت و عوامل موثر در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی


فروشنده فایل
کد کاربری 555
تمام فایل ها

کاربر


گروه : مدیریت کشاورزیفهرست

عنوان مطالب


پرورش بلدرچین farm quail آنلاین آموزش پرورش بلدرچین در ع farm iran نگهداری و breeding quail بلدرچین با داشتن بسیاری ویژگی های مناسب مانند طرح توجیهی پرورش بلدرچین جثه کوچک رشد سریع بلوغ پرورش بلدرچین farm quail زود سایت پستی از نرمافزار اصول رایگان موبایل ید فروش طیور مزرعه شرکت دلتا تجارت البرز واردات مواد اولیه مورد نیاز شیرکوه یزد پرورش بلدرچین farm quail دستچین طرح های توجیهی تیپ کشاورزی باغداری زراعت دامپروی ایران آ ین نظرات پرورش بلدرچین farm quail افزایش بهره وری طرح توجیهی پرورش بلدرچین پرواربندی میبد پایگاه منابع 1393 1394 breeding farm iran pheasant quail rockport the breeding by farm funded is machinery of operation quail sale the آ ین آموزش آنلاین ارشد از اصول افزار افزایش البرز اولیه ایران با بازدید باغداری بسیاری بلدرچین پرورش بلدرچین farm quail بلدرچین بلوغ بهره تجارت توجیهی تیپ جثه خدمات ید داشتن دامپروی در دستچین دلتا ی رایگان رشد زراعت زود سایت سریع شرکت شیرکوه طرح طیور ع فروش مانند مرکز مزرعه پرورش بلدرچین farm quail مشاوره منابع طرح توجیهی پرورش بلدرچین مناسب.طرح توجیهی دانه بندی طرح توجیهی پرورش بلدرچین طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه flowers and plants دسته بندی کشاورزی و زراعت فرمت فایل pdf حجم فایل 105 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 19 دریافت فایل طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه فروشنده فایل کد کاربری 1030 تمام فایل ها طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه (پیتوس و نخل زینتی) با ظرفیت 2000 متر مربع گل و گیاه
ministry of jahad-e-agriculture agricultural research, and education organization research institute of forest and rangeland esfahanresearchcenter for agricultural and natural resources title: the essment for powder mildew resistance in ecotypes of onobryichis (onobrychis iva ) code : 014-09-09-8601-8701 name and family of author(s): a.r. seifollahi name and family of leader: name and family of executer(s): a.r. seifollahi name and family of fellow(s): name and family of counsuler(s): - execution place: esfahan beginning date: 2008 execution time: 2011 publisher: research institute of forest and rangeland circulation : 3 years date of publishing: 2011


تحقیق و مقاله ای در مورد اثر عملیات زراعی روی بیماری های گیاهی

تحقیق و مقاله ای در مورد اثر عملیات زراعی روی بیماری های گیاهیدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
46 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
6
 تحقیق و مقاله ای در مورد اثر عملیات زراعی روی بیماری های گیاهی گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد اثر عملیات زراعی روی بیماری های گیاهیتحقیق و مقاله ای در مورد اثر عملیات زراعی روی بیماری های گیاهی


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد تهیه ماست و عوامل مشکل زا

تحقیق و مقاله ای در مورد تهیه ماست و عوامل مشکل زادسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
1


فرمت فایل
doc


حجم فایل
51 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
6
 تحقیق و مقاله ای در مورد تهیه ماست و عوامل مشکل زا گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد تهیه ماست و عوامل مشکل زاتحقیق و مقاله ای در مورد تهیه ماست و عوامل مشکل زا


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 


world soil day 2014 soils have been neglected for too long. we fail to connect soil with our food, water, climate, biodiversity and life. we must invert this tendency and take up some preserving and restoring actions. the world soil day paign aims to connect people with soils and raise awareness on their critical importance in our lives. food and agriculture organization fao خاک برای مدت زمانی طولانی نادیده گرفته شده است. ما نتوانسته ایم ارتباط خاک را با تامین غذا، آب، اقلیم، تنوع زیستی و در نهایت زندگی برقرار کنیم. ما باید با اعمال روش های حفاظتی رویه حاضر را تغییر دهیم. کمپین روز جهانی خاک امیدوار است تا مردم را با خاک آشنا کرده و سطح آگاهی آنها را نسبت به اهمیت ویژه خاک در زندگی انسان بیان کند.
تحقیق درباره جزوه اصول رده بندی گیاهی دسته بندی : صنایع غذایی _ کشاورزی و زراعت فرمت فایل :  doc ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) word قسمتی از محتوی متن ...   تعداد صفحات : 16 صفحه ویژه دانشجویان زراعت و اصلاح نباتات طبقه بندی موجودات زنده. طبق رده بندی ویتاکرwhittaker (1987) موجودات زنده در 5 سلسله قرار دارند که عبارتند از :. 1 – monera : شامل باکتری های ابت و حقیقی. 2 – protista : شامل جلبک های سبز، قهوه ای و . . . . 3 – fungi : شامل قارچ ها. 4 – plantae : شامل گیاهان. 5 – anim .... طبر. [ طَ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شقان بخش اسفراین شهرستان بجنورد، واقع در 82هزارگزی شمال باختری اسفراین و 18هزارگزی جنوب شوسه ٔ عمومی بجنورد به شقان . کوهستانی وسردسیری است با 1628 تن سکنه . آب آن از قنات و چشمه . محصول آنجا غلات . شغل اهالی زراعت و مالداری . راه آن اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9). گروه weed science در تلگرام به جهت هم شی وتبادل نظر واشتراک گذاری مطالب تشکیل شده است. حضور اساتید و فرهیختگان این رشته و مشارکت و ارشادات ایشان باعث گردید که بحث های بسیار خوب و علمی در این گروه مطرح وپاسخ داده شود . هر هفته پانل تخصصی با مدیریت اساتید و دانشجویان ا و صاحب نظران برگزار می گردد.به جهت استفاده علاقمندان خلاصه مطالب مطرح شده در این پانل ها در وبلاگ پژوهش علم علف های هرز منتشر می گردد. عنوان پانل: کنترل علف های هرز در زراعت برنج
مدیر پانل:جناب آقای بیژن یعقوبی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)
زمان پانل :یکشنبه و دوشنبه 28 ,29 شهریور ساعت ۲۱تا۲۲

بدینوسیله به نمایندگی از گروه علمی weed science مراتب سپاس و قدردانی خود را از جناب آقای بیژن یعقوبی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) اعلام می دارد. قسمت اول


تحقیق و مقاله ای در مورد آفات مهم درختان پسته و مبارزه با آنها

تحقیق و مقاله ای در مورد آفات مهم درختان پسته و مبارزه با آنهادسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
54 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
26
 تحقیق و مقاله ای در مورد آفات مهم درختان پسته و مبارزه با آنها گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد آفات مهم درختان پسته و مبارزه با آنهاتحقیق و مقاله ای در مورد آفات مهم درختان پسته و مبارزه با آنها


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد اهمیت فضای سبز و تاثیر ان بر روی روان انسان

تحقیق و مقاله ای در مورد اهمیت فضای سبز و تاثیر ان بر روی روان انساندسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
3


فرمت فایل
pdf


حجم فایل
112 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
8
 تحقیق و مقاله ای در مورد اهمیت فضای سبز و تاثیر ان بر روی روان انسان گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد اهمیت فضای سبز و تاثیر ان بر روی روان انسانتحقیق و مقاله ای در مورد اهمیت فضای سبز و تاثیر ان بر روی روان انسان


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد تکثیر و گرده افشانی (و بررسی ان در چند گیاه مختلف)

تحقیق و مقاله ای در مورد تکثیر و گرده افشانی (و بررسی ان در چند گیاه مختلف)دسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
97 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
11
 تحقیق و مقاله ای در مورد تکثیر و گرده افشانی (و بررسی ان در چند گیاه مختلف) گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد تکثیر و گرده افشانی (و بررسی ان در چند گیاه مختلف)تحقیق و مقاله ای در مورد تکثیر و گرده افشانی (و بررسی ان در چند گیاه مختلف)


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد گیاه بابونه و اثرات نیتروژن و فسفات بر ان

تحقیق و مقاله ای در مورد گیاه بابونه و اثرات نیتروژن و فسفات بر اندسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
3


فرمت فایل
doc


حجم فایل
42 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
5
 تحقیق و مقاله ای در مورد گیاه بابونه و اثرات نیتروژن و فسفات بر ان گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد گیاه بابونه و اثرات نیتروژن و فسفات بر انتحقیق و مقاله ای در مورد گیاه بابونه و اثرات نیتروژن و فسفات بر ان


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 


✅ک ا از مهم ترین گیاهان روغنی بوده و در میان دانه های روغنی از درصد روغن بالایی برخوردار است. ✅ک ا میتواند در تناوب با زراعت گندم و جو مورد استفاده قرار گیرد و از افزایش بیماری ها، آفات و علف های هرز بکاهد. ✅ک ا نیاز فراوان به ازت و گوگرد داشته و غالباً بعنوان گیاهی با نیاز بالای ازت مورد توجه قرار می گیرد. ✅ک ا را می توان در خاک هایی کاشت که ph (واکنش خاک) آن ها از ۵/۵ تا ۸ متغیر است. ✅با استفاده از میزان مناسب کود سولفات آمونیوم می توان علاوه بر تأمین نیاز کودی ک ا به ازت و گوگرد، ph خاک را نیز در محدوده مورد نظر تنظیم نمود. ✅بر اساس تحقیقات صورت گرفته استفاده از کود سولفات آمونیوم برای تأمین ازت و گوگرد مورد نیاز ک ا می تواند تا 30% موجب افزایش محصول ک ا شود. از این رو استفاده از این کود استراتژیک در کشت و زراعت ک ا می تواند بسیار مفید باشد. کود سولفات آمونیوم برای ک ا

✅ کود سولفات آمونیوم سولفامون ✅ 21% ازت و 24% گوگرد محلول در آب ✅ 100% محلول در آب ✅ هدر رفت کمتر ازت در مقایسه با اوره ✅ کاهش ph خاک زمین های قلیایی و کمک به جذب مواد مغذی ✅ کاهش رویش علف های هرز به دلیل وجود گوگرد ✅ استفاده آسان به صورت محلول، سرک و چالکود ادامه مطلب اختصاصی از ژیکو تحقیق اکولوژی گیاهان زراعی با و پر سرعت .
دسته بندی : صنایع غذایی _ کشاورزی و زراعت فرمت فایل :  doc ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) word قسمتی از محتوی متن ...   تعداد صفحات : 104 صفحه واحد میانه دانشکده کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات موضوع : اکولوژی گیاهان زراعی مربوط به درس زراعت عمومی فهرست مطالب مقدمه فصل اول گیاهان زراعی گیاهان مهم زراعی غلات بقولات گیاهان ریشه ای و غده ای فصل دوم اقلیم زراعی و عوامل موثر بر رشد و نمو گیاهان زراعی شدت نور آب نقش آب به عنوان کنترل کننده سیر انرژی در گیاهان مشخصات باران باران های کنوکتیو باران های کوهستانی خصوصیات بارندگی بازگردش مواد در ا یستم های طبیعی فصل سوم اهمیت بعضی از عوامل خاکی فقر خاک و انبوهی پوشش گیاهی جنگل های حاره مرطوب تناقظی که در «ساوان» مستتر است تاثیر بافت خاک بر روی گیاهان ارزش گیاهان به عنوان معرف خاک های شور و قلیایی بعضی از گیاهان معرف خاک های شور و قلیایی فصل چهارم اکولوژی جمعیت گیاهی در کشاورزی تولیدات کشاورزی به عنوان یک فرایند جمعیتی مرحله بذری جوانه زنی مرحله نونهالی تولید مثل تفاوتهای موجود در جمعیت گیاهان زراعی رقابت علفهای هرز تحقیقات کشاورزی و بیولوژی جمعیت گیاهی کشاورزی از دیدگاه مدیریت جمعیت گیاهی افزایش شاخص برداشت از طریق تغییر استراتژی زراعی اصلاح محصولات زراعی از نظر اکولوژیکی فصل پنجم مناطق اکولوژیکی زراعی ایران منطقه خوزستان منطقه ساحلی جنوب منطقه فلات مرکزی (نمکزار) منطقه فلات مرکزی بدون نمکزار منطقه کوهستانی مدیترانه ای بری منطقه کوهستانی معتدله سرد منطقه ساحلی دریای خزر پیشنهادات منابع و ماخذ تقدیر و تشکر با تشکر از ارجمند جناب آقای رحیم علیمحمدی که در تهیه این تحقیق یاری نمودند و با تشکر از پدر و مادرم که در کلیه مراحل زندگی یار و یاور من بودند.
مقدمه به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود عدم خ که داننده رازهاست نخستین سرآغاز آغازهاست ثبات تولید در کشاورزی یکی از جنبه های مهم کشاورزی پایدار agriculture sustainable می باشد.
گرچه مفاهیم پایداری تولید در کشاورزی دیدگاه های همه جانبه ای را دربر دارد و جنبه های مختلفی را شامل می شود.
اقلیم و خاک از مهمترین عوامل تولید می باشند و بهره برداری از زمین عمدتاً بر اساس کیفیت این دو عامل استوار است.
پراکنش و توزیع گیاهان طبیعی در عرض های جغرافیایی مختلف و همچنین در ارتفاعات متفاوت متفاوت در رابطه با عوامل محیطی و بخصوص بارندگی و درجه حرارت و در مرحله بعد شرائط فیزیکی و شمیایی خاک می باشد.
این موضوع در ارتباط با گیاهان زراعی نیز صادق است و بدین ترتیب شناخت عوامل مختلف محیطی و انتخاب گیاهان مناسب برای شرایط متفاوت از مهمترین عوامل موثر در تولید است.
حفظ ثبات با آگاهی از نیازهای محیطی و تامین شرایط مناسب برای هرمحصول امکان پذیری است و به همین دلیل در شرایط دیم به علت نوسانات شرایط اقلیمی و عدم امکان تامین همه نیازهای گیاه تولید از ثبات کمتری برخوردار است.
امروز روابط عوامل محیطی و تولید با کمک مدل های ریاضی برای ا یستم های مختلف زراعی بیان می شود و این روابط به صورت کمی درآورده شده است.
بدین ترتیب امکان پیش بینی تولید با توجه به شرایط مختلف اقلیمی در هر منطقه بیشتر شده است.
این ا یستم ها چون ساخته ی دست بشر هستند و بر اساس نیازهای انسان بوجود آمده اند، قاقد تنوع لازم بوده و از نظر اکولوژیکی حساسیت بیشتری به نوسانات محیطی دارند و به همین دلیل برای حفظ ثبات تولید، شناخت عوامل محیطی در رابطه با نیازهای این ا یستم ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
در همین رابطه آگاهی از اثرات تنش های محیطی بر رشد و تولید این ا یستم ها نیز جهت حفظ ثبات محصول ضروری می باشد.
بدین ترتیب به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از منابع محیطی و کاهش خسارت وارده به محیط از طریق به کارگیری اصول صحیح اکولوژیکی در ا یستم های زراعی و نیز کاربرد روش های منطقی تولید بحث اکولوژی گیاهان زراعی مطرح می شود. متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا نمایید بعد از پرداخت ، لینک را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.
با
تحقیق اکولوژی گیاهان زراعی
رده بزرگسالان آقایان: 1-علیرضا اصلاحی 114 امتیاز 2-علیرضا طالبی 100 امتیاز 3- رضا ناطوری 96 امتیاز 4-محمد زراعت پیشه 75 امتیاز 5-علی اکبر قاسمی 61 امتیاز 6-محسن عزیزی 17 امتیاز 7- اکب ور 5 امتیاز رده نوجوانان آقایان: 1-محمد مهدی اکب ور 121 امتیاز 2- حسین شریف 115 امتیاز 3-محمد حسن زاده 94 امتیاز 4-محمدشریفی 88 امتیاز 5-حسن موردینی 43 امتیاز 6-احمد رضا راهنورد 20 امتیاز رده نونهالان آقایان: 1- اصغردخت 90 امتیاز 2-ابوالفضل دژبخش 90 امتیاز 3 -رحیمی 88 امتیاز 4 -محمد صالح فرخ م. برای انجام پایان نامه تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته زراعت آزمایشی تحت عنوان بررسی تأثیر دور آبیاری و سطوح پلیمر جاذب بر عملکرد علوفه ذرت در منطقه خاش انجام شد که در این آزمایش از راهنمایی ارجمند جناب آقای حمیدرضا گنجعلی و مشاوره گرامی جناب آقای احمد مهربان استفاده شد...


تحقیق و مقاله ای در مورد آفات و بیماری های گیاهی

تحقیق و مقاله ای در مورد آفات و بیماری های گیاهیدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
41 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
32
 تحقیق و مقاله ای در مورد آفات و بیماری های گیاهی گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد آفات و بیماری های گیاهیتحقیق و مقاله ای در مورد آفات و بیماری های گیاهی


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
توجه: لینک و ید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد
 


رده بزرگسالان آقایان: 1-علیرضا اصلاحی 77 امتیاز 2-رضا ناطوری 72 امتیاز 3-علیرضا طالبی 71 امتیاز 4-علی اکبر قاسمی نژاد 33 امتیاز 5-محمد زراعت پیشه 28 امتیاز 6-محسن عزیزی 15 امتیاز 7- اکب ور 5 امتیاز رده نوجوانان آقایان: 1- حسین شریف 84 امتیاز 2-محمد مهدی اکب ور 78 امتیاز 3-محمد شریفی 64 امتیاز 4-محمد حسن زاده 54 امتیاز 5-حسن موردینی 43 امتیاز 6-احمد رضا راهنورد 20 امتیاز رده نونهالان آقایان: 1- اصغردخت 59 امتیاز 2-علی رحیمی 58 امتیاز 3 -دژبخش 54 امتیاز 4 -محمد صالح فرخ مهر 4. صحرای دلم عشق تو شورستان کرد تا مهر ی در آن نروید هرگز در سفری که به حج رفته بودم در اسرار حج و اعمال آن فکر می . یکی از آیاتی که حضرت ابراهیم علیه السلام به خدا عرضه داشت این بود که ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدای من، من از فرزندان خود ن در وادی که غیر قابل زراعت است و آن نزد خانه محرم تو ست. بنده تا در مرتبه عقل و فکر کار می کند اع برای حظ نفس است. هر چه می کند برای اینکه از آن عمل سودی ببرد؛ خواه آن عمل دنیوی باشد و یا ا.


تحقیق و مقاله ای در مورد ارتباط ات با زندگی انسان (افات گیاهان زینتی)

تحقیق و مقاله ای در مورد ارتباط ات با زندگی انسان (افات گیاهان زینتی)دسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
55 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
21
 تحقیق و مقاله ای در مورد ارتباط ات با زندگی انسان (افات گیاهان زینتی) گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد ارتباط ات با زندگی انسان (افات گیاهان زینتی)تحقیق و مقاله ای در مورد ارتباط ات با زندگی انسان (افات گیاهان زینتی)


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 


روستای خسرو آباد دارای بیش از یکصد و بیست تار زمین آبی و هشتاد تار زمین دیم و حدود 60 تار باغ انار و حدود یک هزار راس دام سبک و سنگین و تعداد 13 سالن مرغداری صنعتی و سنتی می باشد الف) زراعت و زیر کشت: زمین آبی 120 تار زمین دیم 60 تار (محصول گندم جو حبوبات) ب) باغ انار: 60 تار، برداشت 1200 تن پ) مرغ داری : صنعتی 3 واحد 70000 قطعه = سنتی 10 واحد 40000 قطعه = مجموع: 110 هزار قطعه، چهار دور در سال و از هر قطعه تولید 2 کیلوگرم گوشت سفید برداشت محصول: 800 تن در سال رئیس اداره هواشناسی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: در استان های واقع در شمال غربی کشور شامل استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان مبارزه با آفات برگ خوار زراعت گوجه فرنگی، ذرت و چغندرقند در ساعات خنک و ابت روز انجام شود. مسعود حقیقت افزود: در این مناطق عملیات محلول پاشی کشت های بهاره سیب زمینی، پیاز، چغندرقند و گوجه فرنگی در ساعات اولیه مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان سمنان از برآورد برداشت بیش از 47 هزار تن از مزارع زیر کشت این محصول در استان خبر داد و گفت: تاکنون افزون بر 42 هزار تن جو از مزارع استان برداشت شده است. جهت مشاهده کامل متن خبر لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...


تحقیق و مقاله ای در مورد تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریده

تحقیق و مقاله ای در مورد تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریدهدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
5


فرمت فایل
doc


حجم فایل
63 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
34
 تحقیق و مقاله ای در مورد تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریده گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریدهتحقیق و مقاله ای در مورد تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریده


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 


کود در کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار است کود های موجود در کشاورزی به کودهای شیمیایی،کودهای آلی تقسیم بندی میشوند کودهای آلی کاربرد بهتری دارند هرچند هنوز مصرف آنها برای مردم امری سخت و غیر قابل قبول است .کود ها به دو صورت پایه و سرک به زمین داده می شود نکته ای که لازم است به آن اشاره کنم با توجه به اینکه بذر از موقع کاشت تا سبز شدن و خارج شدن از سطح خاک از هیچ موادی جز آب استفاده نمی کند پس عملا کود دادن به صورت پایه فقط افزایش هزینه و آلودگ.
بانزدیک شدن،به فصل جمع اوری زراعت کشاورزان امری مهم درراه هست وان هم دادن زکات وصاف بدهی انسان به خدا،وقتی که خدای مهربان اب وزمین،افتاب وباران برای کشاور زل میکند،ماهم بایدروی خوش نشان داده وراضیت خداوندراجلب نماییم.وهمین امرباعث کاهش فقرومشکلات جامعه بخصوص جوانان میشود.واین امری خداپسندیده وموجباته رزق بیشترارطرف پروردگارمیباشد،هزاران جوان دم بخت،وهزاران بیمارو.....درانتظاردست یاری شماکشاورزان هستند،وماهم امیدواریم کشاورزان . همانطور که پیش بینی می شد، بارندگی سیل آسا دیروز دیباج را فرا گرفت و بعد از چندین سال، سیلاب قابل توجهی به راه انداخت. سیلاب مهمترین نقش را در تغذیه سفره های زیرزمینی دارد. دیباج هم که دارای چندین حلقه چاه است و نیازمند این تغذیه. بارندگی های اخیر نقش مناسبی در رشد و توسعه گیاهان مرتعی دارد هر چند به بارش های زمستانه نمی رسد اما باز هم بسیار مفید و قابل استفاده برای گونه های مرتعی است. در هر حال دامداران زحمتکش خوشحال از سرسبزی مراتع هستند و م.