رشته محل هایی که کنکور آن ها حذف می شود ۲۵ اسفند معرفی می شوند


پیام نور بندپی غربی در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان بندپی غربی از ثبت نام بدون کنکور پیام نور بندپی غربی و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور بندپی غربی در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط وضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون .


پیام نور شبستر در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان شبستر از ثبت نام بدون کنکور پیام نور شبستر و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور شبستر در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور پیام . رایگان سوالات کنکور کاردانی فنی حسابداری 96 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای و کاردانش حسابداری سال 1396 پاسخنامه سوالات کنکور کاردانی حسابداری 96 مطالب مشاوره کنکور حسابداری سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای رشته حسابداری ۹۶ ادامه مطلب


پیام نور رضوانشهر صدوق در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان رضوانشهر صدوق از ثبت نام بدون کنکور پیام نور رضوانشهر صدوق و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور رضوانشهر صدوق در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در م. یکی از برگزیدگان رشته علوم تجربی در کنکور سراسری امسال از آرزویش برای هدایت هواپیما می گوید و در عین حال تاکید دارد که پزشک خواهد شد.
پیام نور بندر انزلی در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان بندر انزلی از ثبت نام بدون کنکور پیام نور بندر انزلی و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور بندر انزلی در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بد.


پیام نور تهران شمال در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان تهران شمال از ثبت نام بدون کنکور پیام نور تهران شمال ولیست رشته های بدون کنکور پیام نور تهران شمال در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام .


پیام نور بندر دیلم در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان بندر دیلم از ثبت نام بدون کنکور پیام نور بندر دیلم و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور بندر دیلم در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام ب. کنکوری موفق طرح جامع کنکور97 ویژه قبولی تضمینی کنکور97   بهترین کادر اساتید کنکور تهران در موسسه تضمینی کنکور باراد طرح جامع کنکور 97 موسسه باراد +جزوات موسسه کنکور باراد(100درصد بالای90درصد)   منوچهر محتشم روانشناس و عضو هیئت علمی با حضور در مرکز موسسه کنکور باراد اقدام به برگزاری دوره های تخصصی مشاوره با حضور اولیاء خواهند نمود. دی وی دی های زیست کنکور 97 تضمینی موسسه باراد دی وی دی های شیمی کنکور 97 تضمینی موسسه باراد دی وی دی های فیزیک کنک.


پیام نور خور در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نانخور از ثبت نام بدون کنکور پیام نور خور و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور خوردر مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت ن.


پیام نور بستان آباد در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان بستان آباد از ثبت نام بدون کنکور پیام نور بستان آباد و لیست رشته های بدون کنکور پیام نوربستان آباد در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت ن. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت انتخاب رشته در آزمون ی «ph.d» (نیمه متمرکز) سال ۹۶، چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت پایان می یابد و تاکنون ۳۳ درصد از افراد مجاز انتخاب رشته کرده اند.
پیام نور بندرلنگه در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان بندرلنگه از ثبت نام بدون کنکور پیام نور بندرلنگه و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور بندرلنگه در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنک.
پیام نور ایوان در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان ایوان از ثبت نام بدون کنکور پیام نور ایوان و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور ایوان در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور پیام نور .
پیام نور دهلران در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان دهلران از ثبت نام بدون کنکور پیام نور دهلران و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور دهلران  در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور پیا. برای هرکدام از سوالات روی لینک آن کلیک کنید ...

برای مشاهده هرقسمت از بخش های زیر روی عنوان کلیک کنید . سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای حسابداری ۹۵ سوالات کنکور کاردانی فنی وحرفه ای رشته حسابداری ۹۴ سوالات کنکور کاردانی فنی وحرفه ای حسابداری ۹۳ سوالات کنکور کاردانی فنی وحرفه ای حسابداری ۹۲ سوالات کنکور فنی وحرفه ای حسابداری سال ۹۱ سوالات کنکور کاردانی فنی وحرفه ای حسابداری از سال ۸۰ تا۹۰ بارم بندی سوالات کنکور فنی وحرفه ای و کاردانش .
پیام نور فسا در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان فسا از ثبت نام بدون کنکور پیام نور فسا و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور فسا در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت .
پیام نور آبدانان در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان آبدانان از ثبت نام بدون کنکور پیام نور آبدانان و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور آبدانان در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور پی.
پیام نور نطنز در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان نطنز از ثبت نام بدون کنکور پیام نور نطنز و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور نطنز در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور پیام. انتخاب رشته آزمون ی ۹۶ از دیروز (شنبه) آغاز شده و داوطلبان تا ۱۳ اردیبهشت فرصت دارند نسبت به انتخاب ۵۰ رشته اقدام کنند. سامانه انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ از امروز ۲۱ داد در سایت سنجش فعال شد و داوطلبان تا ۲۵ داد فرصت دارند فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند. پذیرش دانشجویان در رشته های تحصیلی ها و مؤسسات آموزش عالی در کنکور سراسری به دو روش صورت می پذیرد. سلام دوستان عزیز. به عنوان یه دانشجو و ی که تا حدی کار مشاوره ی کنکور میخواستم چند تا توصیه رو از تجربیات خودم و اطلاعاتی که داشتم با شما در میون بذارم. امیدوارم کمکتون کنه و اطلاعات لازم رو بهتون بده. مدتیه که همه هجوم آوردن به سمت رشته تجربی برای کنکور به هدف رشته های پزشکی و پیرا پزشکی. و علاوه بر اون جدیدا توی وبلاگ پست های زیادی گذاشته میشه درباره رشته پزشکی، هدف های دانش آموزان کنکوری، انتخاب رشته که توی پست ها و کامنت های اون ها افراد زی. زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیام نور زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیام نور هر ساله کمی متغییر می باشد ولی در ح کلی معمولا ثبت نام بدون کنکور پیام نور برای ورودی مهر ماه، اوایل مرداد شروع می گردد و ثبت نام بدون آزمون پیام نور برای ورودی بهمن ماه معمولا نیمه اول آذر ماه ثبت نام می کند. برای اطلاع دقیق زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیام نور هر سال می توانید از مشاوران مرکز کمک بگیرید. زمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون پیام نور مهر 96
ثب. شفقنا – قائم مقام فرهنگیان کشور گفت: ۱۰ هزار نفر از طریق کنکور سراسری جذب های فرهنگیان کشور می شوند. به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله تاجیک اسماعیلی بعدازظهر شنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره ۲۵ دانشجوی معلم شهید فرهنگیان استان گلستان اظهار کرد: امسال ۱۰ هزار نفر از طریق کنکور سراسری […] با سلام خدمت دوستان گرامی
داوطلبان رشته ی اپیدمیولوژی می توانند هر گونه سوال در زمینه ی کنکور دارند را در این پست مطرح و پاسخ آن را در اسرع وقت دریافت کنند.
قابل ذکر است منابع زیادی به صورت فایل می باشد، برای مثال فایل بیماری های وزارت بهداشت و دستورالعمل های وزارت بهداشت و یا آمار های بیماری ها و برخی کتاب های دیگر.دوستانی که به این کتاب ها نیاز دارند از طریق ایمل این فایل ها را به صورت رایگان دریافت کنند.مشاوره/کنکور/ کارشناسی ارشد/ اپ.
آزاد سما لارستان در نیمسال دوم ( بهمن ) 95-96 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان سما لارستان از ثبت نام بدون کنکور آزاد سما لارستان و لیست رشته های بدون کنکور آزاد سما لارستان در بهمن 95-96 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد و&nbs. هفتم اسفند روز وکلا هفتم اسفند روز وکلا هفتم اسفند روز وکلا هفتم اسفند روز وکلا هفتم اسفند روز وکلا هفتم اسفند روز وکلا ادامه مطلب تقویم و روزها و تعطیلات و حوادث مهم اسفند ماه سال 1396 ۱ اسفند شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهاچهارشنبه ۲ اسفند روز جهانی زبان مادریشنبه ۵ اسفند جشن اسفندگان(سپندارمذگان) روز عشقشنبه ۵ اسفند روز بزرگداشت زمین و بانوانشنبه ۵ اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز دوشنبه ۷ اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز م عدوشنبه ۷ اسفند سالروز درگذشت علی اکبر دهخدادوشنبه ۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاریدوشنبه ۱۴ اسفند سالروز درگذ. نتایج کنکور کارشناسی ارشد نتایج نهایی 132 کدرشته امتحانی متمرکز آزمون کارشناسی ارشد 93 روز دوشنبه اعلام می شود و ظرفیت پذیرش حدود 100 هزار نفر است. تعداد 112 هزار و 805 نفر علاوه بر کد رشته امتحانی خود در کد رشته امتحانی دوم هم ثبت نام د که 53 هزار و 105 نفر زن و 59 هزار و 700 نفر مرد بودند. با توجه به شرکت برخی از داوطلبان در دو کد رشته امتحانی یک میلون و 63 هزار و 23 کارت صادر شد. ایسنا نوشت: یک کارشناس آموزشی درباره گردش مالی بازار انتخاب رشته نیز اظهار کرد: ۱۰ درصد داوطلبان یعنی حدود ۱۰۰ هزار نفر بابت انتخاب رشته پول می دهند و میانگین گردش مالی انتخاب رشته در این یک هفته حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است.


آزاد سما مرودشت در نیمسال دوم ( بهمن ) 95-96 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان سما مرودشت از ثبت نام بدون کنکور آزاد سما مرودشت و لیست رشته های بدون کنکور آزاد سما مرودشت در بهمن 95-96 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط وضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد و ث.
داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند و علاقمند به انتخاب رشته در آزاد ی هستند… کنکوری موفق طرح جامع کنکور97 ویژه قبولی تضمینی کنکور97   بهترین کادر اساتید کنکور تهران در موسسه تضمینی کنکور باراد طرح جامع کنکور 97 موسسه باراد +جزوات موسسه کنکور باراد(100درصد بالای90درصد)   منوچهر محتشم روانشناس و عضو هیئت علمی با حضور در مرکز موسسه کنکور باراد اقدام به برگزاری دوره های تخصصی مشاوره با حضور اولیاء خواهند نمود. دی وی دی های زیست کنکور 97 تضمینی موسسه باراد دی وی دی های شیمی کنکور 97 تضمینی موسسه باراد دی وی دی های فیزیک کنک. کانال روز درختکاری 15 اسفند در تلگرام
کانال روز درختکاری 15 اسفند
بهترین کانال روز درختکاری 15 اسفند
جدید ترین کانال روز درختکاری 15 اسفند
کانال روز درختکاری 15 اسفند ماه
کانال های روز درختکاری 15 اسفند
ادامه مطلب کارنامه نتیجه انتخاب رشته و وضعیت علمی داوطلبان در هر کد رشته محل آزمون ی «ph.d» نیمه متمرکز سال ۹۶ منتشر شد و مرحله ارزی تخصصی از ۹ داد تا ۲۰ تیرماه برگزار می شود. ما قانونی به اسم حذف کنکور در کشور نداریم و اصلا این موضوع مطرح نیست. این بحث رسانه ها درباره حذف کنکور کمی انحراف دارد. بودن یا نبودن کنکور هر روز محل بحث مسئولان و کارشناسان است. عده ای معتقدند به دلیل پر استرس بودن آن و دلایل متعدد دیگر، کنکور باید حذف شود و عده ای معتقدند جایگزین بهتری برای کنکور نداریم.
از سال 91 به بعد  آزاد شازند اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 3 سال است که ثبت نام بدون کنکور آزاد شازند بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  آزاد انجام می شود. با یک حساب سرانگشتی و طبق آمار آزاد ، بیش از 95 درصد رشته محل های  آزاد شازند بصورت بدون کنکور ارائه شده اس. همشهری آنلاین: علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در علوم فنی و تجربی خیلی از رشته ها باید کنار گذاشته شوند و در این راستا اکنون رشته های بین رشته ای مطرح هستند.

جستجوهای اتفاقی