حجم نمونه و جامعه ی آماری

 بی شک بالا ترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخ اساسی دارد،فرهنگ آن جامعه است . اساسا فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعد های اقتصادی، ، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد،ولی پوچ و پوک و میان تهی است. اگر فرهنگ جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می کند بالا ه در آن مستهلک می شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهد. (ره) زنجان - ایرنا - نایب رئیس شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان زنجان گفت: تحقق عد در جامعه از مسیر قانونمندی می گذرد و تا زمانی که عد حقوقی و اجتماعی در جامعه برقرار نشود، عد اقتصادی نیز به دست نمی… این جلسه اولین کلاس حل نمونه سوال برگزار شد. گروههای دانش آموزی به حل نمونه سوالهایی در مورد جرم اتمی میانگین ،ایزوتوپ ها و نحوه نمایش یونها و عناصر و ...پرداختند. گروهها امتیاز مثبت خود را دریافت د. امید که مفید بوده باشه. نظر شما چیه؟ جامعه ی مدیون خون ی کربلا است و ما با درس گیری از آن باید سنت های الهی را در جامعه تقویت کنیم. جامعه ما همیشه ظرفیت مناسبی را برای ان و فرصت طلبان بوده و با توجه به چند سالی است که موج بیکاران فارغ حصیل در جامعه تصاعدی افزایش یافته و این افراد بعضا به هر دری زده اند به در بسته بیکاری خورده اند لذا تن به هر راهی داده اند تا شاید به امیدی سر کار بروند و روزی و آینده حداقل هم شده برای خود تامین کنند در این میان عده ای که از عطش شدید جامعه و جوانان به شغل باخبر شده اند با طراحی انواع روشهای ی و شیادی بدنبال سوء استفاده های بزرگ از جامعه هدف خو. اختصاصی از یاری فایل بررسی تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر رضایتمندی مشتریان بیمه پاسارگاد )مطالعه موردی:شعب استان مازندران( با و پر سرعت .
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر رضایتمندی مشتریان بیمه پاسارگاد )مطالعه موردی:شعب استان مازندران(
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر رضایتمندی مشتریان بیمه پاسارگاد )مطالعه موردی:شعب استان مازندران( مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  18 چکیده
تمایل به کیفیت خدمات نقش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمه ای، بانکی و... ایفا می کند، چرا که
کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار میرود. همچنین رضایتمندی مشتریان از اهمیت
بسیاری برخوردار است. بویژه این موضوع در مورد خدمات بیمهایی اهمیت بیشتری دارد. از این رو، پژوهش حاضر با
هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر رضایتمندی مشتریان بیمه پاسارگاد استان مازندران با استفاده از روش
پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را بیمهشدگان بیمه پاسارگاد در ای مختلف استان مازندران
تشکیل میدهد که با توجه به تعدد آنها برای نمونه آماری از فرمول جامعه نامحدود کوکران استفاده و نمونه آماری
تعداد 483 نفر بطور تصادفی انتخاب گردید. جمعآوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد و نیز
پرسشنامهها در میان مشتریان توزیع گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرمافزار spss استفاده شد.
روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون کولموگروف - اسمیرنوف، یک نمونهای و رگرسیون خطی میباشد.
ضریب همبستگی، آزمون با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل دادها، بین مولفههای کیفیت خدمات بیمهایی)ملموس بودن،
قابلیت اعتماد، پاسخگو بودن، تعهد و سرعت پرداخت خسارت( و رضایتمندی مشتریان رابطه مثبت و معنی داری
مشاهده شد که میتواند راهنمای سیاستگذاری در سازمان در آینده باشد.
واژگان کلیدی: کیفیت خدمات، بیمه، رضایتمندی مشتریان، پاسارگاد، استان مازندران.
با
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر رضایتمندی مشتریان بیمه پاسارگاد )مطالعه موردی:شعب استان مازندران(
با توجه به نزدیک شدن امتحانات ششم چند مورد نمونه سوال جهت آشنایی دانش آموزان و والدین گردآوری شده امیدوارم مورد پسند واقع گردد.
نمونه سوال ریاضی ششم نمونه سوال علوم ششم فصل 1تا 10نمونه سوال ریاضی ششم فصل 1 تا 8 نمونه سوال ریاضی ششم فصل 7و 8 نمونه سوال ریاضی ششم فصل 1 تا 7نمونه سوال علوم ششم فصل 1تا 12

اختصاصی از نیک فایل نمونه سوال فصل دوم شیمی دهم با و پر سرعت .
نمونه سوال فصل دوم شیمی دهم
نمونه سوال فصل دوم شیمی دهم این مجموعه شامل ۸ صفحه نمونه سوال فصل دوم شیمی دهم میباشد که میتوانید از ان پرینت گرفته و استفاده کنید این نمونه سوالات از یکی از مدارس برتر کشور گرفته شده است که بین دانش اموزان خود توزیع کرده است   باتشکر   پیوست این مجموعه شامل ۸ صفحه pdf ع از نمونه سولات میباشد
با
نمونه سوال فصل دوم شیمی دهم


تحقیق آسیب پذیری عاطفی دختران و پسران دانش آموز
تحقیق-آسیب-پذیری-عاطفی-دختران-و-پسران-دانش-آموز تحقیق با موضوع آسیب پذیری عاطفی دختران و پسران دانش آموز، در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل اه پژوهش، فرضیه ‏های پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه فایل

هرگاه در جامعه ای افرادی با فرهنگ بالا زندگی کنند یا بتوانیم فرهنگ افراد یک جامعه را در سیر صعودی قرار دهیم آن جامعه دارای رشدی مطلوب خواهد شد ، در غیر اینصورت در جامعه بی فرهنگ ، گلستان هم که بسازند حاصل میگردد. پس با فرهنگ زندگی کنیم. جمله ای که به گفته چند مجلس از جانب یکی از نمایندگان مرد به زبان آمده و آنچنان که پروانه سلحشوری، رییس فرا یون ن مجلس نیز مورد تاکید قرار داد، مصداقی است، آشکار از نگاه تی و ضد زن در بخش هایی از جامعه که حتی نمونه آن در عصر جاهلیت هم یافت نمی شود. میامی- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات ی استان سمنان با تاکید بر ضرورت ترویج سبک زندگی فاطمی در جامعه، گفت: حضرت زهرا(س)الگوی ویژه جامعه ی به ویژه بانوان است. فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان با اشاره به توطئه فرهنگی دشمن گفت: امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، نمونه ای از آتش به اختیار فرهنگی می باشد.. خلاصه کتاب مبانی جامعه شناسی ( بروس کوئن ) + نمونه سوال
این فایل در قالب pdf و در حجم 26 صفحه می باشد.
جهت خلاصه کتاب کلیک کنید جهت خلاصه کتاب کلیک کنید جهت خلاصه کتاب کلیک کنید
کلمات کلیدی خلاصه کتاب مبانی جامعه شناسی ( بروس کوئن ) + تست خلاصه کتاب مبانی جامعه شناسی تالیف بروس کوئن ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل از انتشارات سمت در قالب فایل pdf و در حجم 26 صفحه، به ... خلاصه کتاب مبانی جامعه شناسی ( بروس کوئن ) + تست کتاب ... خلاصه کتاب مبانی جامع. تولیت آستان (ره) گفت: معظم انقلاب یکی از برترین کانون های امید در جامعه محسوب می شوند. اختصاصی از فایلکو مقاله تاثیر جذ ت ظاهر بر قضاوت دیگران 110 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 110 فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: کلیات تحقیقمقدمه 13بیان مسئله 18اهمیت ضرورت تحقیق 21اه تحقیق 23فرضیات تحقیق 23تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 23فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش2-1 مفاهیم نظری 332-1-1- تعریف خود 332-1-2- "خود" در دیدگاههای مختلف روان شناختی 362-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن 392-1-4- تصویر ذهنی 432-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی و ظاهر 46عنوان صفحه2-1-6- تصویر بدنی در نوجوانان و جوانان 492-1-7- نقش خانواده در تشکیل و چگونگی برداشت از خویش 542-1-8- تعریف زیبایی 592-1-10- بد شکلی بدنی 60فصل سوم: طرح تحقیق3-1- طرح تحقیق 843-2- جامعه آماری 843-3- نمونه و روش نمونه گیری 843-4- ابزارهای تحقیق 853-5- بررسی اعتبار و روایی ابزارهای تحقیق 853-6- روش و چگونگی اجرا 863-7- روش آماری 87فصل چهارم: ارائه نتایج تحقیقالف- مشخصات آماری نمونه مورد تحقیقب- نتایج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شدهعنوان صفحهج- یافته های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با توجه به فرضیات تحقیقفصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1- تفسیر نتایج مربوط به فرضیات تحقیق 1025-2- رهنمودهای تحقیق 1055-3- محدودیتهای تحقیق 1065-4- پیشنهادات 107منابع 08منابع انگلیسی 113ضمائمچکیدهپژوهش حاضر به تاثیر جذ ت ظاهر بر قضاوت دیگران است.نمونه مورد نظر تحقیق که به روش مقایسه انتخاب شده اند.ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه ع که توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مرکز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمونt مستقل استفاده شده است.فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:بین میزان جذ ت ظاهر و قضاوت دیگران رابطه وجود دارد.
با
مقاله تاثیر جذ ت ظاهر بر قضاوت دیگران 110 ص
خانم ستاره کنعانی هرندی متولد شهرک رس است . در همین محله درس خوانده و به درجات بالای تحصیلی رسیده است . خانم کنعانی اکنون در حال تدریس در مدارس تهران و اتمام مقطع ی خویش است. آنچه می خوانید چکیده پایانه نامه مقطع کارشنای ارشد اوست. وی از جمله تحصیل کردگان شهرک ما هستند که با تلاش خود توانسته به این مراحله تحصیلی برسد. عنوان پایان نامه ارزشی برنامه های آموزشی آموزش از دور در دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگیران 89172376285750095823.jpg سال تحصیلی 90- 1389 بر اساس الگویnade-tdec چکیده فارسی: هدف این پژوهش ارزشی برنامه های آموزش از دور در دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگیران در سال تحصیلی 90-1389 بر اساس الگویnade-tdec بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود که در آن ازپرسشنامه به عنوان ابزارگردآوری اطلاعات استفاده گردید. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته (برگرفته از الگوی nade-tdec) به تعداد 40 گویه بسته پاسخ با پایایی 882/0 با طیف لیکرت پنج درجه ای خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم بود. جامعه آماری پژوهش شامل 16275 نفر دانش آموز شاغل به تحصیل در 54 مرکز آموزشی از دور متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 90-1389 بودند. نمونه آماری شامل 170 نفر از دانش آموزان مراکز آموزش از دور بودند که به روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای چند مرحله ای و متناسب با حجم طبقات جامعه آماری انتخاب گردیدند. یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss در سطح آمار توصیفی (ج ، درصد، میانگین) و استنباطی (آزمون t تک متغیره و t مستقل و آزمون f) محاسبه و یافته ها نشان داد که، در سئوال اول پژوهش میانگین وزنی 20/3 از 5 بود. در نتیجه کیفیت طراحی مطالب و مواد درسیدر حد بالاتر از متوسط می باشد. در مورد سئوال دوم پژوهش میانگین وزنی 53/2 از 5 بود. در نتیج یفیت فناوری های جدید آموزشی استفاده شده در آموزش از دوردر حد کم تر از متوسط می باشد. در مورد سئوال سوم پژوهش میانگین وزنی 07/3 از 5 بود. در نتیجه کیفیت موارد مربوط به آموزش در آموزش از دور در حد بالاتر از متوسط بود. در مورد سئوال چهارم پژوهش میانگین وزنی 36/3 از 5 بود. در نتیجه کیفیت امور اجرائی (از قبیل زمان تشکیل کلاس ها، مکان تشکیل کلاس ها، هزینه های آموزشی و قوانین مرتبط با آموزش) در آموزش از دوردر حد بالاتر از متوسطبود. با مقایسه میانگین وزنی سئوال ها؛ کیفیت امور اجرائی بیشترین و کیفیت فناوری های جدید آموزشی استفاده شده در آموزش از دور کمترین مقدار را به خود اختصاص داده بود که شاید دلیل آن این است که؛ امور اجرایی در نظام آموزشی رسمی و نظام آموزش از دور دارای ویژگی های مشترکی می باشد و در مورد کیفیت فناوری های جدید آموزشی گران بودن و سرعت زیاد تغییرات در فناوری ها را عامل این مورد است. پایان پیام/ بریتانیا اعلام کرد نتیجه آزمایش نمونه های ارسال شده از «ادلب» در رابطه با وجود گاز سمی سارین، مثبت بوده است. تبریز گفت: متاسفانه ما در طول تاریخ از منیت ها ضربه خورده ایم، هرگاه که منافع جمع و جامعه بر سودهای شخصی ارجحیت داده شده، مردم نادیده گرفته شدند و جامعه به اضمحلال رفت. اسماعیلی گفت: بیشترین علت طلاق در جامعه ما اعتیاد است که جان جامعه ما را گرفته است و دومین عامل پس از اعتیاد، ضعف اعتقاد و رخت بر بستن فرهنگ ی از زندگی ها است.

نمونه سوالات ششم ابت اردیبهشت 92

4 می 2013نمونه سوال کلاس ششم

نکته های مهم درس به درس ششم ابت ( قسمت ششم)آزمون تیزهوشان ششم ابت ( آزمون جامع ششم – سوال)پاسخنامه آزمونمنبع: کانون

نمونه سوالات ریاضی آزمون استعدادهای درخشان نمونه سوالات فارسی آزمون استعدادهای درخشاننمونه سوالات قرآن و هدیه های آسمان آزمون استعدادهای درخشا

نمونه سوالات مطالعات اج. تصویر «جامعه ایران» در مجموع ­ های جشنواره فجر ۹۶، تصویرِ جامعه ای «درهم»، «بی­ نظم»، «در آستانه اضمحلال» است و در آن «تضاد طبقاتی» به بیانی سطحی ارائه شده است؛ جامعه­ ای که هیچ نشانه­ ای از «گذشته افتخارآمیز» ندارد، «زمان حال» در آن به ح تعلیق درآمده است، و «آتیه روشنی» از خلال ها برای آن ترسیم نمی شود. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: در جامعه مدرسین تصمیم گرفته نشده است که اثباتا یا نفیا از مصداق یا فرد خاصی در انتخابات حمایت کند یا حمایت نکند. مراسم اختتامیه طرح تقویت خانواده سالم و پیشگیری از خشونت های خانگی در جامعه پناهندگان افغان در ایران با حضور مسوولین اداره کل اتباع و مهاجرین و خانم استفانی معاون کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در استان قم برگزار شد. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} نمونه پروپوزال رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی با فرمت ورد       فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 21 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اه تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] پروپوزال آماده: : بررسی میزان گرایش وعلل ترک خدمت کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران هزینه 18000 تومان 
 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده کارشناسی ارشد و ی آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مدیریت قسمت هایی از پروپوزال: ۱- بیان مسأله: نظام آموزش و پرورش از بزرگترین صناعات بشر محسوب می شود و سازمان گسترده ای است که از گروه عظیمی از کارکنان تشکیل شده است این کارکنان به دو دسته تقسیم می شوند . . نمونه سوألات امتحانی (اول دبیرستان- نظری) امیدواریم این روزها که ایام امتحانات است درس‏هاتون را به خوبی خوانده باشید و
اضطر برای حضور در جلسه امتحان نداشته باشید. امتحان معیار ارزشی دانسته‌ها و
تواناییهای شماست و شما می‌‌توانید از آن بعنوان ابزاری برای ارزی مهارت های
یادگیری خود استفاده کنید. برای این‏که با آرامش و اعتماد بیش‏تری در امتحان حضور
داشته باشید بهتر است قبل از امتحان چندین نمونه سوال امتحانی را ببینید. به همین
دلیل نمونه سوالات امتحانی از  پایه اول تحصیلی را تهیه کرده‏ایم که در اختیارتان
قرار می‏دهیم. برای دسترسی به نمونه سوالات پایه‏های دیگر به منبع مراجعه کنید. سوالات اول دبیرستان فیزیک 2
نمونه دین و
زندگی 2 نمونه ریاضی 2
نمونه شیمی 2
نمونه زبان
انگلیسی 4 نمونه زیست 3
نمونه ادبیات
فارسی 2 نمونه زبان
فارسی 2 نمونه عربی 3
نمونه مطالعات
اجتماعی 2 نمونه   اغلب نظرسنجی های انتخاباتی به دلیل شبهه در روش اجرا و انتخاب جامعه آماری نامناسب، امکان تعمیم ندارند و با بی اعتمادی مخاطبان روبرو می‎شوند. اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد تاثیر جذ ت ظاهر بر قضاوت دیگران 110 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 108 فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: کلیات تحقیقمقدمه 13بیان مسئله 18اهمیت ضرورت تحقیق 21اه تحقیق 23فرضیات تحقیق 23تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 23فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش2-1 مفاهیم نظری 332-1-1- تعریف خود 332-1-2- "خود" در دیدگاههای مختلف روان شناختی 362-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن 392-1-4- تصویر ذهنی 432-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی و ظاهر 46عنوان صفحه2-1-6- تصویر بدنی در نوجوانان و جوانان 492-1-7- نقش خانواده در تشکیل و چگونگی برداشت از خویش 542-1-8- تعریف زیبایی 592-1-10- بد شکلی بدنی 60فصل سوم: طرح تحقیق3-1- طرح تحقیق 843-2- جامعه آماری 843-3- نمونه و روش نمونه گیری 843-4- ابزارهای تحقیق 853-5- بررسی اعتبار و روایی ابزارهای تحقیق 853-6- روش و چگونگی اجرا 863-7- روش آماری 87فصل چهارم: ارائه نتایج تحقیقالف- مشخصات آماری نمونه مورد تحقیقب- نتایج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شدهعنوان صفحهج- یافته های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با توجه به فرضیات تحقیقفصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1- تفسیر نتایج مربوط به فرضیات تحقیق 1025-2- رهنمودهای تحقیق 1055-3- محدودیتهای تحقیق 1065-4- پیشنهادات 107منابع 08منابع انگلیسی 113ضمائمچکیدهپژوهش حاضر به تاثیر جذ ت ظاهر بر قضاوت دیگران است.نمونه مورد نظر تحقیق که به روش مقایسه انتخاب شده اند.ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه ع که توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مرکز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمونt مستقل استفاده شده است.فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:بین میزان جذ ت ظاهر و قضاوت دیگران رابطه وجود دارد.
با
تحقیق و بررسی در مورد تاثیر جذ ت ظاهر بر قضاوت دیگران 110 ص
وقف،کاری خودجوش که از دل جامعه بیرون آمده وبهره اش به خود جامعه می رسد. امروز، منو دقیقا یاد های پارسال انداخت که اقتصادم مونده بود، جامعه هم، ارائه جامعه هم! در طی چند جلسه ای که گذشت در مورد ساختار لوویس و شکل هندسی و قلمرو و شکل مولکول ها صحبت شد و بچه ها به حل نمونه سوال پرداختند و امتیاز خودشون رو گرفتند. تا چند جلسه دیگه هم فقط در مورد ساختارهای لوویس حل نمونه سوال خواهیم داشت. نگرانی کاربران از تأثیر سوء آن بر جامعه
بر اساس یک نظرسنجی، اکثر کاربران بر این باور هستند که این شبکه اجتماعی طی یک دهه آینده تأثیرات منفی قابل توجهی بر جامعه خواهد گذاشت. بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان


موضوع : بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال سیستان و بلوچستان فرمت فایل: word (قابل ویرایش) بدون احتساب فهرست و صفحات اول جمعاً 60 صفحه قابل استفاده برای دانشجویان کاردانی تا ارشد بعنوان کار تحقیقی، مقاله، سمینار و ... چکیده: پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع کارشناسی سیستان وبلوچستان است.جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل 160 نفر می باشد که 80 نفر مجرد و 80 نفر متأهل می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد که آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهار ا می باشد که مشتمل بر 48 سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل چکیده فصل اول: طرح تحقیق 1-1 مقدمه 1-2 بیان مسئله 1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 1-4 اه پژوهش 1-5 سؤالهای پژوهش 1-6 تعاریف نظری 1-7 تعاریف عملیاتی فصل دوم: پیشینة تحقیق 2-1- پیشینة تحقیق 2-2 پیشینة نظری تاریخچه روانشناسی بلوغ مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی عوامل مؤثر در بلوغ بلوغ از دیدگاه روانشناسان عاطفه چیست جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی مراحل تشکیل هویت در جوانان ی الگوی تحور روانی- اجتماعی تکالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان رشد و تکامل هیجانی- عاطفی رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها رشد و تکامل اجتماعی ترک خانه پدری تأثیر روانی وارد شدن به تعادل عاطفی روانی نوجوان خودمحوری نوجوانان خود پنداره و انواع خود الگوی اریک اری ون درباره هویت آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد عوامل حفاظتی انعطاف پذیری انواع هویت بحرانهای دوره نوجوانی 2-3- پیشینه عملی فصل سوم: اجرای تحقیق 3-1- جامعه آماری 3-2- نمونه آماری و روش نمونه گیری 3-3- ابزار گردآوری داده ها 3-4- روش گرد آوری داده ها فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها 4-1- تجزیه و تحلیل یافته ها 4-1-1- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش 4-1-2- اطلاعات مربوط به سؤالهای 2 تا 5 پژوهش 4-2- داده های جانبی نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- بحث و نتیجه گیری 5-2- محدودیت ها 5-3 پیشنهادات پیوست منابع و مآخذ

جهت محصول اینجا کلیک نمایید میگن ما ایرانیها ظرفیت انتقاد رو نداریم یه نمونه اش سریال طنز تلویزیونی حاشیه است که ظاهرا به مذاق آقایون پزشکان و روسای بیمارستانها خوش نیامده و واقعیتی که در جامعه وجود داره رو کتمان د. مگه پول حرف اول و آ رو دربیمارستانها نمیزنه مگه وسایل جراحی تو شکم بیمار جا نذاشتند مگه تشخیص غلط بیماری تو پزشکان وجود نداره؟؟!! کدومش غیر واقعیه جلو پخش این مجموعه رو گرفتن پاک صورت مساله نیست ؟؟؟؟؟؟؟!!! آقایون از این انتقاد درس بگیرید نه اینکه بخواهید با. آقا من یه مشکل جدی برام پیش اومده .... من همیشه با صدای بلند درس میخوندم .. الان چن روزه دهنم آفت زده نمیتونم حرف بزنم .. درس هم نمیتونم بخونم .... فیزیو رو افتادیم رففففف .... دییییی حالا فلن نمونه سوالارو داشته باشین ... مال داروسازی یه .. مطالب یه کوچولو فرق داره ولی بد نیس نمونه سوال فیزیو تجربه یکی از دوستاندوستان عزیز با توجه به تجربه ای که خودم سال پیش از شرکت در آزمون های سنجش و بینش داشتم چند تا نکته عرض میکنم خدمتتون

اولا اگه کلاس میرین حتما کنکور آزمایشی اون موسسه ای که کلاس میرید رو شرکت نکنین چون اینجوری طراح سوال همون ی هست که بهتون درس داده و طبیعتا سوالاتش طبق نکاتی هست که بهتون گفته و باعث میشه فکر کنید که واقعا همه چیو بلدین. در این مورد کنکور سنجش بهترین کنکوره چون به هیچ یک از موسسات کنکور وابسته نیست.
<. در سی و دومین دوره انتخاب و تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی، از سه بهره بردار نمونه این بخش در چهارمحال و بختیاری تقدیر شد.
بررسی-رابطه-بین-سلامت-روانی-با-بهزیستی-روانشناختی-والدین-ک نبررسی رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین ک ن فرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 129
حجم فایل: 196  کیلوبایت

بخشی از متن:
بررسی رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین ک ن ؛ یک مقاله خوب برای روانشناسی است که در 129 صفحه تهیه شده است.
فهرست سرفصلهای مطالب :فصل اول کلیات تحقیقمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت پژوهشاه پژوهشتعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرهافصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیقمبانی نظری و یافته های پژوهشیعزت نفس در قرآن مجیدعزت نفس کلیعزت نفس اجتماعیعزت نفس تحصیلیمولفه های عزت نفسماهیت عزت نفسنظریات مرتبط با عزت نفسسلامت روانتعریف سلامت روانیتعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلفاصول بهداشت روانیخصوصیات افراد دارای سلامت روانیعوامل موثر درتامین سلامت روانینقش خانواده درتامین سلامت روانینظریات مرتبط با سلامت روانیبهزیستی روانشناختیعقب ماندگی ذهنیعقب ماندگی ذهنی آموزش پذیرویژگیهای کودک استثنایینیازهای والدین ک ن استثناییاحساسات والدین ک ن استثناییپژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوعفصل سوم فرایند پژوهشروش پژوهشجامعه آمارینمونه و روش نمونه گیریابزار پژوهشپرسشنامه بهزیستی روانشناختیپرسشنامه عزت نفسپرسشنامه سلامت روانیروشهای تجزیه و تحلیل داده هافصل چهارم یافته های پژوهشتجزیه و تحلیل داده هابررسی جمعیت شناختی  آزمودنیهابررسی حجم نمونه به تفکیک محل س تبررسی حجم نمونه به تفکیک سنبررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلاتبررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغلبررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمدبررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیقفرضیه اولفرضیه دومفرضیه سومفرضیه چهارمفرضیه  پنجمفرضیه ششمفصل پنجم نتیجه گیریخلاصه یافته های پژوهشبحث و نتیجه گیریمحدودیت های تحقیقپیشنهادهای تحقیقفهرست منابع و ماخذضمائم فایل رئیس شورای شهر تهران گفت: نباید به مدیریت شهری اتهام مخالفت با فرهنگ دینی زده شود و نه به جامعه مذهبی اتهام رانتخواری، اینگونه رویکردها بجای حرکت به سمت وحدت، شکاف اجتماعی را در جامعه عمیق تر می کند.