تصاویرجوغن دفینه

ع تحلیل گنج یاب و ف یاب

آموزش تفسیر اسکن با دستگاه تصویری x5000اوکاام آموزش تفسیر اسکن 1 تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج ی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید... مجموعه کامل آموزش گنج ی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج ی است.
منبع مقاله : http://iranikan.blog.ir/
itisgoogle , فرید باقری سوال مطروحه توسط:رسول ناصری با سلام جناب باقری .اگر امکان داره من هم راهنمایی کنید. itisgoogle , فرید باقری دوست گرامی، کافی است به مسیر نگاه و جوغان روی پرنده دقت نمایید و به دنبال یک دهانه پلمپ شده باشید. آنجا قبرستانی است که دارای چند قبر مهم می باشد. موفق باشید. علائم گنج و دفینه آموزش گنج و دفینه ی و خط میخی کورش پارسی (از نوادگان هخامنش) در سال ۵۵۰ ق.م. با غلبه بر آستیاگس (آ ین پادشاه ماد) ت ماد را منقرض و ت هخامنش را تاسیس کرد. اسکندر مقدونی در سال ۳۳۱ ق.م. ت هخامنش را سرنگون کرد. در پنج هزار سال پیش از میلاد در منطقه ای میان روسیه در شرق رود دنیپر و شمال قفقاز و غرب کوهای اورال قومی زندگی میکرد که فرانتس بوپ آلمانی آن قوم و زبان آنها را هندواروپایی نامید. در اواسط هزاره دوم پیش از میلاد گروهی از اقوام هندواوپایی که خود را آریایی می نامیدند سرزمینی را به تصرف در آوردند و آن سرزمین به نام آن قوم ایران نامیده شد. اطلاعاتی و مطالبی درباره خط و زبان ها در دوران ایران باستان در اوایل هزاره اول پیش از میلاد ایرانیان در شرق ایران در سرزمین هرات و مرو حکومتی تشکیل دادند که اخبار آن به صورت افسانه ای در بخش پیشدادیان و کیانیان در شاهنامه فردوسی به جای مانده است. در اوا سده هشتم پیش از میلاد ، دیو ت ماد را در همدان تاسیس کرد. تی که دیو بنیان نهاده بود تابع ت آشور بود. در اوایل سدۀ هفتم پیش از میلاد هخامنش در پارسومش (واقع در نزدکی شوش) ت پارسی هخامنش را تشکیل داد. این ت تابع ت مادها بود. در سال ۶۱۲ ق.م. هوخشتره مادی با تصرف نینوا (پایتخت آشور) ت مستقل ماد را تاسیس کرد.
کورش پارسی (از نوادگان هخامنش) در سال ۵۵۰ ق.م. با غلبه بر آستیاگس (آ ین پادشاه ماد) ت ماد را منقرض و ت هخامنش را تاسیس کرد. اسکندر مقدونی در سال ۳۳۱ ق.م. ت هخامنش را سرنگون کرد. از آغاز آمدن ایرانیان به این سرزمین تا سال ۳۳۱ ق.م. از لحاظ تاریخ زبان فارسی دوره باستان نامیده میشود.
از سال ۱۰۰۰ تا ۷۰۰ ق.م. دوره رواج ایران باستان است.
از ایرانیان باستان اثری بر جای نمانده است. از طریق زبانهایی که از آن منشعب شد آن را باسازی د.
در سده های نخستین هزاره اول پیش از میلاد ، ایرانیان باستان در بخشهای مختلف ایران به صورتهای مختلفی در آمد و هر صورت آن زبان مستقلی شد. در میان زبانهای منشعب شده از ایرانیان باستان تنها از زبانهای زیر آثاری به جای مانده است.
زبان سکایی _ که از این زبان تعدادی لغت در نوشته های یونانی و لاتینی و هندی به جای مانده است.
زبان مادی _ که از این زبان تعدادی لغت در نوشته های فارسی باستان و یونانی به جای مانده است.
زبان اوستایی _ که تنها اثری که از این زبان به جای مانده کتاب اوستاست.
زبان فارسی باستان _ از این زبان کتیبه های شاهان هخا باقی مانده است.
من اولین زبانهایی را که حروفش را برای شما میگذارم تا با آن آشنا بشوید زبان اوستایی و زبان فارسی باستان است. که جزو اولین و مهمترین خطها و زبانهای باستان است.
بعد از آن در همینجا به مرور کلیه زبانها و خط های باستانی را برایتان خواهم گذاشت تا بیشتر با تاریخ و گذشته نوشته نشدهء ایران باستان آشنا شوید.
خط اوستایی و تعدادی نوشته به این خط
خط اوستایی
ماه نیاش به خط اوستایی
ترجمه ماه نیاش
آبان یشت ۱
آبان یشت۲
ترجمه آبان یشت ۱ و ۲
خط اوستایی تمام شد و خط بعد خط فارسی باستان میباشد.
فارسی باستان زبان قدیم مردم پارس بوده است. مهمترین اثر بازمانده از فارسی باستان کتیبه داریوش بزرگ بر کوه بیستون است. از دیگر پادشاهان هخا هم کتیبه هایی به جای مانده است.
فارسی باستان به الفبایی نوشته شده است که میخی نامیده میشود. علت این نامگذاری آن است که حرفهای این الفبا به میخ شبیح است. ظاهراّ داریوش بزرگ دستور داده است که الفبایی برای فارسی باستان ساخته شود و زبان بدان نوشته شودالفبای فارسی باستان از الفبای اکدی و الفبای اکدی از الفبای سومری گرفته شده است.
این الفبا ۳۶ حرف دارد و ۲ واژه جدا کن و ۸ شه و نشانه هایی هم برای اعداد.
الفبای فارسی باستان از چپ به راست نوشته میشود.
خط میخی
کتیبه دی پی دی
کتیبه داریوش بزرگ
کتیبه خشایار شاه
زبان پهلوی اشکانی
پهلوی اشکانی زبان پهله بودکه شامل اسان و مازندران و جنوب ترکمنستان می شد. در زمان داریوش پدرش استان دار پهله بود در همین سرزمین اشک اول توانست به حکومت یونانیان خاتمه دهد و تی تاسیس کند.
این زبان به سه صورت نوشته می شده است.
الفبای پهلوی اشکانی
الفبای فارسی میانه
الفبای مانوی
که هر سه تای آن را برایتان می گذارم.
خط پهلوی اشکانی
نمونه خط پهلوی اشکانی
خط مانوری
نمونه خط مانوری
کتیبه شاهپور در حاجی آباد
ترجمه کتیبه شاهپور در حاجی آباد
فارسی میانه
فارسی میانه دنباله فارسی باستان است که به این زبان پهلوی ساسانی هم گفته میشود.
این زبان در دوران ساسانی زبان رسمی ایران بوده است و از آن چهار نوع اثر با چهار نوع الفبا به جای مانده است.
الف- فارسی میانه کتیبه ای
ب – فارسی میانه ی
ج – فارسی میانه زرتشتی
د- فارسی میانه ترفانی تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج ی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید... مجموعه کامل آموزش گنج ی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج ی است.
منبع مقاله : http://iranikan.blog.ir/
سنگهای این بنا از اول به این صورت کنونی کشف نشدند بلکه تکه تکه ازقرن 18 تا 19 از زیر خاک بیرون آورده شده و دوباره چیده شده اند( مشخص است که توسط دستگاههای امروزی چیده شده اند). بازسازی و چیدن ستونهای سنگی به ترتیب در سالهای 1901 -1920 – 1940- 1950 و 1958 انجام شده. هر بار قطعه جدیدی کشف شده سنگها را جابجا د تا شکل و فرم الان رو پیدا کرده. دلیلی برای سردرگمی نیست.
تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم .
کتاب نشانه های کهن(نسخه کامل و رنگی) کتاب نشانه های کهن(نسخه کامل و رنگی) علائم شناسی چیستنشانه های دفینه ها را بشناسیمبدیهیات علم آثار و علادم شناسیرمزگشایی نشانه هاقواعد و مباحث نشانه هاادله های قوی وجود گنجعادات و آداب پنهان دفینهتکنیز و فرهنگ ترمیزروشهای دفن در بین مللتفاوت بین کنز و ...دریافت فایل فرید باقری سوال مطروحه توسط: آقای شریفی سلام
قبر عمودى در خاک، تدفین آن مربوط به کدام دوره و زمان است؟ ظاهرا بعضا براى زنده به گور نیز استفاده میشده است.
لطفا راهنمایى کنید. گنج نامه فرید دوست گرامی من، همانطور که فرمودید، در بعضی از دوره ها و حکومتها جهت مجازات مجرمان آنها را به صورت ایستاده ، زنده به گور می د! ولی اگر تعداد 10 قبر ایستاده به صورت گرد قرار داشته باشند، مرکز دایره را بکاوید، زیرا قبر بزرگ قومی متعلق به دوران اشکانی و یا حتی قبل از هخا میباشد. البته توجه داشته باشید که تمام این نفرات لوازم و هدایایی دارند که در زیر پای آنها قرار گرفته است. نشانه های قبر اسب و اسب سوار در گنج و زیرخاکی مسیری را که اسب یا اسب سوار نگاه می کند یک سنگ هست که از طریق آن سنگ بشود به اسب سوار شد . کنار این سنگ هم مم است بار داشته باشد . سر اسب با دقت باید بررسی شود اگر سر اسب به خاک نگاه می کند در این صورت گنج نزدیک (خیلی نزدیک) است. ضمناً اگر سر، دم ، پاها ، گوش ها متفاوت از ح طبیعی باشد باید سمت آنها را نیز بررسی کامل کرد.
تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم طلا. ساروج و مکان گنج و دفینه
ساروج مخلوطی است ازآ وخا تر و یا روث حیوان که با گل و آب مخلوط می کنند و بعد از اینکه خشک شد آن را در کوره آتشین می سوزانند تا اینکه به ساروج تبدیل شود، وبعداً آن را نرم می کنند یا کوبیدن پتک و یا با سنگ آسیاب بروی آن می چرخانند که نرم شود، وخا تر که در آب بمرور جذب ایندرید کربنیک کند و آ ش بصورت سنگ آ که محکم وپایدار است در می آید در دروان گذشته ساروج از اهمیت خاصی برخوردار بوده و جهت ساختن حوض، آب انبار، برکه گرمابه و بنای خانه و سد کاربرد داشته است کاربردهای ساروج : - ساروج با توجه به خاصیت اصلی آن یعنی نفوذپذیری بسیار اندک به عنوان روکش در سازه هایی که در تماس مستقیم با آب بوده اند مانند آب انبارها ، حوضها ، ها و … مورد استفاده قرار گرفته است. - ساروج با توجه به نحوه اجرای آن از سطحی بسیار بسیار صاف و براق برخورداراست که این ظاهر ساروج ، باعث استفاده از آن در امر تزئینات ساختمان گردیده. http://www.katrock.ir/image/data/product_new/p1000751.jpg مواد تشکیل دهنده ساروج : بدنه اصلی ساروج از ترکیب آ با سیلیس فعال شکل می گیرد. نکته مهم در اینجا فعال بودن سیلیس می باشد که به سیلیس آمورف یا بی شکل معروف است چرا که ساختمان آن بلوری نمی باشد. در گذشته برای تامین سیلیس از خا تری که در محل با سوزاندن فضولات حیوانی حاصل می شد استفاده می د که امروزه می توان از جایگزینهایی مانند سیلکافوم میکروسیلیس استفاده کرد. یکی از معایب اصلی ساروج خاصیت کاهش حجم آن می باشد که با توجه به کاربرد ساروج در امر پوشش ، این خاصیت باعث ترک خوردگی در سطح و در نتیجه ایجاد اختلال در نقش اصلی آن یعنی نفوذناپذیر سطح می شود. برای کاهش اثرات این خاصیت م ب، در گذشته از الیاف طبیعی که شامل الیاف گیاهی مانند لوئی که از نوعی نی بدست می آمده و همچنین الیاف حیوانی مانند پشم بز و شتر و یا گاهی موی سر انسان ، استفاده می شده است. امروزه می توان از الیاف مانند الیاف پلیمری ، ف ی و یا شیشه ای بجای الیاف استفاده کرد. در بعضی مواقع که مواد اصلی تشکیل دهنده ساروج کمیاب بوده و یا گاهی برای بدست آوردن ساروجهایی با خاصیتهای مختلف از ماسه ریز دانه استفاده می شده است ولی این ماسه کارآیی ملات را پایین می آورده که برای جبران آن از خاک رس استفاده می شده است. گاهی مواد افزودنی خاصی مانند تخم مرغ به ساروج اضافه می شده که فقط باید با آزمایش اثرات دقیق آن را تعیین نمود حلال ساروج قابلیت انحلال هیدروکربورها در آب عموما خیلی کم می باشد. مقدار آب موجود در هیدروکربورها با افزایش درجه حرارت زیاد می شود. حلالیت هیدروکربورها در کلروفرم ، سولفورکربن و تتراکلریدکربن حائز اهمیت است که با افزایش درجه حرارت ، زیاد و با افزایش وزن مولکولی کاسته می گردد. قابلیت انحلال آروماتیکها بیشتر بوده و بعد از آنها اولفین ها – نفتن ها – متانی ها قرار دارد. ضمنا قابلیت انحلال ترکیبات ا یژنه – ازته – سولفوره ، کمتر از هیدروکربورها می باشد. بالا ه نفت ، حلال هیدروکربورهای گازی شکل و تقریبا تمام هیدرورکربورهای جامد – گریس ها – رزین ها – گوگرد و ید می باشد. 1- تیتراسیون کربنات سدیم 2- دی سولفات امونیوم ۳- هیدروفلوریک اسید صنعتی ازبین بردن ساروج شما می توانید از مواد منبسط شونده مانند کتراک استفاده نمائید. این مواد در هنگامی که با آب سرد مخلوط می گردند و به شکل ملاطی درون چالهایی که به همین منظور در سنگ ایجاد شده اند ، ریخته می شوند ، با گذشت زمان اندک منبسط شده و موجب ش تن سنگ می گردند ، قابلیت انبساط این گونه مواد به حدی است که می توانند فشاری معادل 500 kg/cm2 و یا 5 mpa بر دیواره های چال وارد نمایند . این میزان فشار می تواند بلوک سنگ و یا بلوک سیمان را بدون ایجاد آلودگی صوتی و زیست محیطی و بدون آموزش نیروی متخصص از توده آن جدا نماید. د ساروج
ساخته شود
طریقه د هرکدام از انواع ساروجها متفاوت است ولی به طور کلی میتوان آنها را د کرد و از بین برد. برای مثال یک الماس را فزض کنید که میخواهید آن را د کنید. اگر با پتک هم روی آن بزنید د نمیشود ولی اگر بدانید که ضربه را به کجای الماس وارد کنید به راحتی د میشود و به قطعات کوچک تقسیم میشود. ساروج هم مانند همین الماس است ، اگر مواد آن در دسترس نباشد باید بدانید که از کجا شروع به ش تن آن ید تا بهتر نتیجه بگیرید. برای ساخت مواد جهت د ساروج باید نمونه ساروج وجود داشته باشد. تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج ی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید... مجموعه کامل آموزش گنج ی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج ی است.
منبع مقاله : http://iranikan.blog.ir/
/**/ مجموعه آموزش کامل گنج ی در ایران (پکیج جامع آموزش دفینه ی و زیرخاکی) مجموعه آموزش کامل گنج ی در ایران (پکیج جامع آموزش دفینه ی و زیرخاکی) قیمت 45000 تومان
توضیحات بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی قیمت 45000 تومان
توضیحات بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های... بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران قیمت 45000 تومان
توضیحات طراحی کامل فرهنگسرا به همراه رساله ، نقشه اتوکدی ، آرشیکد و ... طراحی کامل فرهنگسرا به همراه رساله ، نقشه اتوکدی ، آرشیکد و ... قیمت 44500 تومان
توضیحات طراحی جامع فرهنگسرا شامل رساله، نقشه های اتوکد، آرشیکد طراحی جامع فرهنگسرا شامل رساله، نقشه های اتوکد، آرشیکد قیمت 44000 تومان
توضیحات بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باroe درشرکت های برتر پذیرفته شده در... بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باroe درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران قیمت 44000 تومان
توضیحات ارزی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورش تگی در شرکتهای پذیرفته شده در... ارزی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورش تگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت 44000 تومان
توضیحات بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران قیمت 44000 تومان
توضیحات بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای ج... بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران قیمت 43000 تومان
توضیحات بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالو... بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران قیمت 43000 تومان
توضیحات بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس ... بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت 43000 تومان
توضیحات تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی قیمت 43000 تومان
توضیحات بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای ج... بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران قیمت 43000 تومان
توضیحات بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابدار... بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت های پالایش نفت کشور) قیمت 43000 تومان
توضیحات بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هرسهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود... بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هرسهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی قیمت 43000 تومان
توضیحات رساله ایستگاه راه آهن قطار (همراه با 3dmax و اتوکد) رساله ایستگاه راه آهن قطار (همراه با 3dmax و اتوکد) قیمت 42500 تومان
توضیحات ت یب تاریخ به بهانه دفینه و گنج محوطه باستانی مفیدی که دارای 58 سنگ نگاره بود و بر اساس مطالعات باستان شناسان 10 تا 12 هزار سال قدمت تاریخی داشت چند روز پیش توسط حفاران غیرمجاز به بهانه یافتن گنج یا کشف معدن ت یب شد. خبرگزاری مهر: محوطه باستانی مفیدی که دارای 58 سنگ نگاره بود و بر اساس مطالعات باستان شناسان 10 تا 12 هزار سال قدمت تاریخی داشت چند روز پیش توسط حفاران غیرمجاز به بهانه یافتن گنج یا کشف معدن ت یب شد.

در تازه ترین اخبار معاون میراث فرهنگی استان یزد از شناسایی عاملان این ت یب خبر می دهد.

سنگ نگاره های مزرعه مفیدی اردکان توسط انجمن حامیان میراث کهن اردکان در سال 88 شناسایی شد و پس از آن، در تاریخ 27 اسفند ماه سال 1388 به شماره 27408 به ثبت ملی رسید.این سنگ نگاره ها بر تکه هایی از سنگ ص ه ای در فاصله نزدیک به 60 کیلومتری شهر اردکان قرار داشت. اما به دلیل ناتوانی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد در تامین امنیت و حفاظت از آن، وجود این محوطه به منظور عدم آگاهی سودجویان از مکان دقیق آن چندان اطلاع رسانی نشد.نقوش بز کوهی بعد از ت یب

با این حال دوستداران میراث فرهنگی هشدارهای لازم را بارها به صورت شفاهی و مکاتبه ای در مورد حفاظت از این منطقه اعلام کرده بودند، اما پاسخ قانع کننده ای دریافت ن د.سنگ نگاره بزکوهی قبل از ت یب

میراث دوستان نیز برای حفظ و نگهداری این سنگ نگاره ها دو راه حل پیشنهاد دادند. گروهی با توجه به سوابق قبلی و همچنین محدودیتهای سازمان میراث فرهنگی در حفظ و نگهداری این آثار اصرار بر انتقال این سنگ نگاره ها به مکانی مناسب در شهر اردکان داشتند.برخی دیگر نیز با توجه به اصول جهانی میراث فرهنگی و محوطه های تاریخی بر باقی ماندن آثار در محوطه اصلی و عدم جابجایی آنها و وم حفظ و نگهداری در محل تاکید داشتند که با ت یب این سنگها متاسفانه فرصتها بر باد رفت.محوطه بعد از ت یب

چرا که چند روز پیش عده ای ناآگاه با بیل مکانیکی و لودر محوطه پیش از تاریخ مفیدی را به طور کامل ویران و با خاک ی ان د.برخی بر این عقیده هستند که این افراد به بهانه یافتن گنج در پس این سنگ نگاره ها بودند و برخی دیگر با توجه به معدن خیز بودن منطقه و فعالیت معادن مختلف بزرگ و کوچک در اطراف آن و فعالیتهای قانونی و غیرقانونی معدن یابان، گمان بردند که شاید این افراد برای یافتن معدن، کل محوطه را با بیل مکانیکی کندوکاو کرده اند.
سامان کارگر، معاون میراث فرهنگی استان یزد در این باره گفت: این ت یب و جابه جایی سنگ ها در محدوده 6 در 20 متر انجام شده است اما گروهی از باستان شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی این موضوع را به صورت کارشناسی بررسی می کنند.

وی با اشاره به وجود محدوده کاوش معدن و ترانشه های اکتشافی معدن در این محوطه گفت: به احتمال زیاد، م ب محوطه تاریخی مفیدی قصد سرقت سنگها و نقوش را نداشته بلکه هدفش کشف معدن بوده است با این حال یافتن گنج و آثار تاریخی نیز شاید دلیل دیگر وی بوده باشد.

کارگر گفت: علت ت یب، سرقت سنگ های تاریخی، میزان ت یب و محدوده ت یب شده جزو مواردی است که اداره میراث فرهنگی استان یزد آن را بررسی می کند. همچنین باستان شناسان نیز به دنبال پاسخ این سوال هستند که آیا سنگهای منقوش دیگری، زیر آوار مانده اند یا آنها هم مخدوش شده و به سرقت رفته اند.

وی از پیگیری های حقوقی در این باره خبر داد و افزود: عوامل این ت یب شناسایی شده اند.

کارگر درباره اینکه چرا به هشدارهای دوستداران میراث فرهنگی مبنی بر حفاظت از این محوطه تاریخی دور از دسترس توجه نشده است تا شاهد ت یب کل محوطه نباشیم گفت: محوطه های تاریخی زیادی در اردکان و یزد وجود دارد.

معاون میراث فرهنگی یزد درباره امکان انتقال سنگ نگاره ها برای حفاظت بیشتر هم توضیح داد: برخی از سنگ نگاره ها درشت هستند و امکان جابه جایی آنها وجود ندارد . این کار اجرایی و منطقی نیست. ضمن اینکه باید آثار تاریخی تا جای ممکن در محوطه های خود باقی بمانند اما می توان پیشنهاد کرد که مدیریت های محلی برای حفاظت از آثار بومی و غیر قابل دسترس، کمک کنند.با این حال سازمان میراث فرهنگی ماجرا را پیگیری و به مراجع قضایی شکایت کرده است و عامل ت یب این محوطه تاریخی قرار دارد هر چند که این اقدامات نوش دارو پس از مرگ سهراب است.
تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج ی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید... مجموعه کامل آموزش گنج ی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج ی است.
منبع مقاله : http://iranikan.blog.ir/
اسرار تپه گنج و دفینه مارلیک احضار اموات باستان ( مارلیک ) نزدیک به 46 سال از کشف اشیایی گذشت که روایت تازه ای از تاریخ ما دادند.آنها در آرامش بودند؛ 3 هزار و ده ای سال در آرامش و همه در کنار هم. تااینکه چراغعلی کتله ای در زمینش به جای سنگ و کلوخ، طلا پیدا کرد. برق آن تکه طلای ناب، چشمش را گرفت. روستایی بی خبر از همه جا روانه بازار شد و با فروش آنچه در زمینش پیدا کرده بود، سیل حفاران و قاچاقچیان را روانه آنجا کرد. تصور آنچه ممکن بود در این زمین پیدا شود، آنها را به جان تپه انداخت. کندند و پیدا د و بردند. تا آمدن عزت الله نگهبان و همراهانش، دو سوم دفینه های این تپه باستانی غارت شده بود. آنها در آرامش بودند تا وقتی ی جایشان را نمی دانست. همه در کنار هم درسرزمین خودشان؛ مارلیک https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/jam11.jpg جام زرین مارلیک این های بالدار در حال بالا رفتن از درخت زندگی هستند. هنرمند مادی سر این ها را از دل ظرف طلایی بیرون آورده ! سر این ها را با این همه ظرافت و زیبایی از ظرف بیرون آورده و تنها گوش آنها را بعدا به سرشان پرچ کرده؛ کاری که پس از 3 هزار سال، با این همه امکانات تنها از دست قالب برمی آید و بس. بین جام های کشف شده، این جام بی نظیر است و اوج هنر چکش کاری مارلیکی ها را نشان می دهد.
در کف جام زرین مارلیک، یک گل تزئینی و در وسط گل، یک خورشید نقش شده است. بد نیست بدانید …
تپه مارلیک یکی از 5 تپه باستانی است که در دره گوهررود در اطراف رودبار واقع شده اند؛ دره ای خوش آب و هوا که برای
سال ها محل س ت اجداد ثروتمند گیلانی ها بوده. تپه های زینب بیجار، پیلاقلعه، دوربیجار و جازم کول، بقیه این تپه ها هستند
در پاییز سال 1340ش، هیاتى به س رستى عزت الله نگهبان جهت بررسى و تحقیق عازم منطقه رحمت آباد رودبار شد. این حفارى که به مدت 14 ماه از پاییز 1340 تا آ پاییز1341 ادامه داشت، منجر به پیدا شدن 53 آرامگاه به طور منظم و پراکنده در سطح تپه شد. این آرامگاه ها عموما از سنگ و گل ساخته شده بودند. در ساخت این آرامگاه ها از تخته سنگ هاى بزرگ طبیعى
که در سطح تپه وجود داشته، استفاده شده. در بعضى قسمت ها هم از سنگ هاى
زرد رنگى استفاده شده که از 15کیلومتر دورتر و از دره گوهررود به این محل انتقال یافته اند. حفاری تپه مارلیک برای نگهبان و همکارهایش یک دردسر بزرگ بود. از درگیری ها و بی مهری های اهالی روستا که به تحریک قاچاقچی ها انجام می شد، تا تهمت ها و دردسرهایی که باعث و بانی اش مقام های تی بودند و به دادگاهی شدن و همکارهایش کشید؛
دردسری بزرگ که به نتیجه اش می ارزید. در گذشته، تپه مارلیک محل زندگی مارها و موش ها بود و بعضی معتقدند این محل به این خاطر مارلیک نام گرفته. بعضی ها می گویند مارلیک تغییر یافته مارد لیک به معنای قوم مارد است
از این منطقه تعداد زیادی ظروف و اشیای سیمین و زرین به دست آمده که نشانگر ثروت فراوان نان آن است. قدمت این آثار به
حدود 3 هزار سال پیش یعنى اوا هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد مى رسد.
ماردی ها – اقوام ن مارلیک – مردگان شان را با لباس رسمى و تزئینات کامل روى تخته سنگ و به پهلو قرار مى داده اند. در
این ح زانوها اندکى خمیده می شدند. همراه مردگان، ظروف
تشریفات مذهبى، مجسمه ها، زیورآلات، اسلحه، ابزار و ادوات، ظروف و ادوات آشپزخانه، مدل و نمونه ادوات مختلف و اسباب بازى ک ن دفن مى شد. این امر نمایانگر هویت و حرفه صاحب آرامگاه و عقاید مذهبى اقوام ن در محل بود. به جز این اشیا، آثار و ادوات جنگى از جنس مفرغ مانند: خنجر، پیکان، سرنیزه و نیز وسایل تزئینى مانند: گوش پاک کن، ناخن پاک کن، گوشواره ، دستبند، گردنبند، پیشانى بند، موبند، سنجاق سر و همچنین ادوات و وسایل مورداستفاده نظیر ظروف، دوک نخ ریسی، دیگ، ملاقه، سیخ کباب، ظروف سفالین، پیکرک ها و مجسمه هاى سفالین و ف ى در مارلیک یافت شده اند. وسایل رزمى مانند: خنجر، شمشیر، سرنیزه، سرگرز، مچ بند، بازوبند رزمی و تیردان مفرغى بیانگر جنگجو بودن این اقوام است. یکی از کشفیات مهم این تپه، 2 مهر استوانه ای است که روی آنها به خط میخی نقش شده است. این مهرها به باستان شناسان برای تشخیص خط و تاریخ مارلیکی ها بسیار کمک کرده است. در تپه مارلیک آثار مفرغی، موزاییک و بدل چینی،مجسمه و مهر یافت شده است. س نشسته این موجود عجیب و غریب یک س سفالی است که مثل آدمیزاد نشسته تا آدمی رغبت کند و از دهان ناودانی شکلش چیزی بنوشد. گوش هایش سوراخ شده و دستانش 4 انگشت دارد . https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/jam33.jpg
نیم تنه طلایی آن 2 دکمه برجسته، لباس تشریفاتی و تاجی که بر سر این مرد طلایی است، خبر از خاص بودن شخصیت او می دهد. او یک سلطان است؛ یک سلطان با گوشواره ای بر گوش که با احترام دست به و ظاهرا در حال نیایش است. افسانه طلایی آن پایین بز تازه متولد شده در حال شیر خوردن است. کمی بالاتر بزرگ تر شده و شاخ درآورده و در حال خوردن برگ های درخت است.در ردیف سوم گراز و ترس از او وارد زندگی اش شده و بالاتر، لاشخورها مشغول تکه جسد او هستند و در نهایت موجودی شبیه جنین، نشانه تولد دوباره و زندگی دوباره است. در بین آثار کشف شده، صحنه شیر خوردن یک حیوان تازه متولد شده، بسیار کمیاب است. نقش گراز هم چندان در هنر دنیای باستان دیده نشده و کارشناسان معتقدند که ممکن است این نقش منحصر به هنر ایران بوده باشد. مشابه لاشخورهای این جام، در نقش برجسته هایی که از شوش به دست آمده دیده می شود. تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج ی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید... مجموعه کامل آموزش گنج ی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج ی است.
منبع مقاله : http://iranikan.blog.ir/
کلاهبرداری در فروش ف یاب و گنج یاب
یکی از خنده دار ترین موارد در این صنف به قول دوستان ف یاب .. یک دستگاه شنود و تقویت صدا در مکانهای خلوت می باشد نه ف یاب که متاسفانه افراد سودجو و شیاد این دستگاه ارزان قیمت را با مبالغی هنگفت به عنوان ف یاب تصویری به فروش می رسانند...حتما حتما هوشیار باشید ..حتی اگر کمی به زبان انگلیسی تسلط داشته باشید..اما امان از دروغ .... تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج ی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید... مجموعه کامل آموزش گنج ی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج ی است.
منبع مقاله : http://iranikan.blog.ir/
نشانه های تثبیتی (نشانه آ ) در این مرحله از آموزش تعدادی از نشانه های تثبیتی یا همان نشانه آ را برای شما عزیزان ذکر مینمایم و باید توجه داشته باشید که در این موارد دفینه در کنار یا زیر نشانه مذکور واقع گردیده است.
1- نشانه هایی که همه چیز آن، بیش از حد کوچک باشد و نزدیکترین هدف به نشانه اولیه باشد، بشرطی که متساوی الاضلاع باشد یا دایره شکل باشد و هیچ نشانه دیگری در کنار آن وجود ندارد.
2- نشانه کوچک و نگاره هایی مانند مو
3- مار چمبره زده بروی بدن خود
4- تخم مرغ و مرغ خو ده بر روی تخم هایش
5- حکاکی برجسته بر سنگ
6- علامت بعلاوه یا صلیب با ساق های برابر 7- اردک بدون پا
8- سر آهو و غزال رو به پایین
9- ظرف یا کاسه وارونه
10- شتر بسته شده
11- زن باردار با شکم برآمده
12- شیاری عمیق با طولی در حدود 70 سانتی متر
13- صلیب بسیار کوچک
14- اثر انگشت به تنهایی بر روی سنگ آکادمی گنج آکادمی گنج آکادمی گنج گنج فرا زمینی برایتان جای سوال نیست که طلا از کجا آمده است؟افسانه و حکایت و واقعیت درباره این گنج همیشه ارزشمند فراوان است
تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج ی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید... مجموعه کامل آموزش گنج ی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر . مسائل دینی در گنج و عتیقه

از مهمترین قوانینی که باید در این راه رعایت کرد این است که حتما حتما در جاهای مقدس و زاده ها و جاهایی که مورد ثبت میراث است و مهمتر از همه از نظر بنده که جزو حق الناس و موارد شبه ناک محسوب می شود از حفاری در مکانهایی که جزو املاک شخصی محسوب می شود بدون اجازه اکیدا خودداری نمایید .به یاد داشته باشید مهمترین چیز در دنیا ب روزی حلال است .سعی کنید در کنار علم و آگاهی از علایم و علم مخصوص این کار حتما حتما مسایل شرعی مرب. رایگان کتاب گنج ی و دفینه ی   رایگان کتاب اسرار نشانه ها رایگان کتاب مرجان جادو رایگان کتاب چشم طلایی رایگان کتاب میراث زرین
رایگان کتاب میراث زرین رایگان کتاب چشم طلایی رایگان کتاب مرجان جادو رایگان کتاب گنج ی و دفینه ی رایگان کتاب اسرار نشانه ها

رایگان کتاب گنج ی و دفینه ی   رایگان کتاب اسرار نشانه ها رایگان کتاب مرجان جادو رایگان کتاب چشم طلایی رایگان کتاب میراث زرین رایگان کتاب اسرار و علائم نشانه های گنج با لینک ... ganj.filekar.ir/.../ +رایگان+کتاب+اسرار+و+علائم+نشانه+های+گنج+با+لینک+مس... رایگان کتاب اسرار و علائم نشانه های گنج با ,در این پست ... کتاب باستان شناسی آثار علائم و نشانه ها (کارشناسی جوغن ها همراه ع ). کتاب اسرار نشانه ها به صورت رایگان - طلایاب گنج یاب ... www.ghedmaat.ir/کتاب-اسرار-نشانه-ها-به-صورت-رایگان/ ۲۲ مهر ۱۳۹۵ - کتاب باستان شناسی آثار علائم و نشانه های گنج و دفینه علامت و نماد ... کتاب اسرار نشانه ها ( کاملترین کتاب الکترونیکی مرجع رمز گشایی ... بایگانی ها رایگان کتاب اسرار نشانه ها pdf - ایران ... irantreasure.me/tag/ -رایگان-کتاب-اسرار-نشانه-ها-pdf/ ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ - این کتاب با ۳۴۰ صفحه رنگی کاملترین مجموعه ای است که تا کنون در ایران و در مورد دفینه ها نوشته شده است. دارای بیش از 1000 علامت و نشانه و ... رایگان کتاب اسرار نشانه ها asrarneshaneha.irsitesaz.com/ ۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹ مهر ۱۳۹۴ ه .ش. - کتاب الکترونیکی اسرار نشانه ها کامل کتاب اسرار نشانه ها کتاب اسرار نشانه ها رایگان کتاب اسرار نشانه ها  ... رایگان کتاب های علائم و نشانه های گنج و دفینه فرید ... g1g.blogsky.com/.../ -رایگان-کتاب-های-علائم-و-نشانه-های-گنج-و-دفینه-فرید-ب... رایگان کتاب های علائم و نشانه های گنج و دفینه فرید باقری - آکادمی گنج - اسرار گنج های گمشده ایران ... رایگان کتاب های فرید باقری - کلید اسرار نشانه ها رایگان کتاب کلید اسرار نشانه ها [ 7219 ] - آکادمی گنج www.ganjgram.loxblog.com/.../ %20رایگان%20کتاب%20کلید%20اسرار%20ن... لینک رایگان کتاب اسرار نشانه ها بخش اعظمی از کتاب کلید اسرار - فرید باقری میباشد که برای آن دسته از عزیزانی که تاکنون موفق به تهیه این کتاب نگردیده ... daneshbastani - google sites https://sites.google.com/site/daneshbastanikamel/home کتاب ارزشمند رمزیاب حاوی 2050 نشانه و تحلیل آنها ... کتاب 380سمبل کتاب نشانه های کهن کتاب نمادها و نوشته ها کتاب اسرار و نشانه ها ... در اینجا فصل اول این کتاب را به صورت رایگان برای شما عزیزان قرار میدم که با مطالب مفید آن آشنا شوید. رایگان کتاب نمادها و نشانه های دفینه و گنج ی گنج ... www.payam.netgasht.com/73/advertisementpocketimage_show/235/info رایگان کتاب نمادها و نشانه های دفینه و گنج ی گنج باستان ... اما با داشتن این کتاب شما نشانه ها و نمادها را به خوبی می شناسید و می فهمید که کجا گنج دارد و کجا ... کتاب میراث زرین یا اسرار نظامی اصلی (گنج و دفینه ی ... www.bookkoob.ir/product/mirase-zarrin-pdf/ درختان- مبحث کامل و جامع انواع صلیب ها- سنگ جوقان و کاسه – فیل – آفتاب پرست ... تفاوت علائم و نشانه ها را از توهم تا واقعیت بدانید , گل حکمت را که برای حفاظت نشانه ها ... برای کتاب های گنج ی و دفینه ی از جمله کتاب میراث زرین یا اسرار ... کتاب اسرار کف شناسی و قیافه شناسی-علوم غریبه و طالع بینی(pdf-رایگان). کتاب گنج ی - کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه ... dafaayens.ir/tag/کتاب-گنج-ی کتاب اسرار نشانه ها را می توان به جرات مهمترین کتاب در زمینه گنج ی و دفینه ی .... دفینه ی اسرار نشانه, رایگان کتاب گنج و دفینه ی چشم طلایی با ... رایگان نرم افزار گنج ی و عتیقه ی مخصوص ... treasure-book.ir › نرم افزار گنج ی و دفینه ی ۸ داد ۱۳۹۵ - کتاب کمیاب گنج ی آثار و علائم دفینه معنی رمزگشایی طلسم معنی نشانه ها … گنج ی و دفینه ی , کتاب کامل و جامع اسرار و علائم ... کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی عل - ... https://www.aparat.com/.../ _کتاب_اسرار_نشانه_ها،_کامل_ترین_مرجع_رمز_گشا... ۱۷ دی ۱۳۹۵ - فروش فایل علائم شناسی چیست؟ نشانه های دفینه ها را بشناسیمبدیهیات علم آثار و علادم شناسیرمزگشایی نشانه ها ....قواعد و مباحث نشانه هاادله های قوی ... رایگان کتاب اسرار نشانه ها khatkhatird13.sharqifun.ir/page-19122 کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و نشانه های دفینه و گنج ی . کتاب اسرار نشانه ها کاملترین مرجع رمز گشایی علائم دفینه ، کاملا رنگی ... کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و ... buy.4kia.ir/info/21299/ -کتاب-اسرار-نشانه-ها،-کامل-ترین-مرجع-رمز/ کتاب اسرار نشانه ها, کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و نشانه های دفینه و گنج ... نرم افزار رایگان افزایش بازدید سایت و وبلاگ; ربات همه کاره اینستاگرام; ب و کار ... کتاب اسرار نشانه ها کاملترین مرجع رمز گشایی علائم دفینه ، کاملا رنگی ، با ... رایگان کتاب چشم طلایی و اسرار نشانه ها و علایم گنج irenglish.sellfile.ir/prod-1681144- +رایگان+کتاب+چشم+طلایی+و+اسرار+نشانه+ه... کتاب چشم طلایی و دیگر کتابهای گنج و دفینه. تصاویر برای رایگان کتاب اسرار نشانه ها نتیجه تصویری برای رایگان کتاب اسرار نشانه ها نتیجه تصویری برای رایگان کتاب اسرار نشانه ها نتیجه تصویری برای رایگان کتاب اسرار نشانه ها نتیجه تصویری برای رایگان کتاب اسرار نشانه ها نتیجه تصویری برای رایگان کتاب اسرار نشانه ها نتیجه تصویری برای رایگان کتاب اسرار نشانه ها تصاویر بیشتر برای رایگان کتاب اسرار نشانه هاگزارش تصاویر اسرار نشانه ها _ کتاب بینظیر اسرار نشانه ها- دفینه ... - ... me.ir/product/کتاب-بینظیر-اسرار-نشانه-ها/ کتاب اسرار نشانه ها یکی از بهترین کتابها در زمینه روشهای پیدا رمز و رمزگشایی زیرخاکی و سکه های قدیمی در زیر زمین و گنج ی و دفینه ی در ایران است. اسرار و نشانه ها - picofile.com s3.picofile.com/file/8212626934/اسرار_و_نشانه_ها.pdf اسرار و نشانه ها.pdf. حجم فایل, 2,796 kb. تعداد , 4739. تاریخ انتشار, 1394/06/26 09:13 pm. تاریخ آ ین , 1396/07/02 03:06 pm. دریافت لینک . رایگان کتاب مرجان جادو مرجان-جادو.vba.ir/ ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - مشاهده فهرست مطالب کتاب میراث زرین. رایگان کتاب گنج ی و دفینه ی رایگان کتاب اسرار نشانه ها رایگان کتاب مرجان جادو . کتاب اسرار کاوش ( مرجع کامل گنج ی و آثار شناسی ... www.takbook.com/best/ -کتاب-اسرار-کاوش-مرجع-کامل-گنج-ی/ کتاب اسرار کاوش ( مرجع کامل گنج ی و آثار شناسی دفینه ها ). معانی آثار و علائم دفینه و گنج ها :تفسیر و توضیح علائم و نشانه های مهم دفینه در علم باستان ... رایگان کتاب جامع و کامل میراث زرین (توضیح و تفسیر ... rezakarimi-app.blog.ir/.../ -رایگان-کتاب-جامع-و-کامل-میراث-زرین-توضیح-و-ت... همه چیز درباره علوم غریبه اولین مرجع و منبع رمزگشایی آثار علائم , نمادها , نشانه ها و اسرار نظامی دفینه ها در ایران کتاب میراث زرین !!! در ادامه برخی از نوشته ها و مطالب داخل ... رایگان پکیج آموزش علائم و نشانه ها 1 - ایران سرزمین ... itisgoogle.iran.sc/post36.php ضمنا از این پس برای تمامی کاربرانی که دیگر پکیج ها و یا کتاب چشم طلایی یا کلید اسرار و ویژه نامه های ما را تهیه نمایند، بصورت رایگان این پکیج نیز برایشان ... بهترین - پکیج کامل کتاب های باستان شناسی (گنج ... best.mefiles.ir/.../ %20پکیج%20کامل%20کتاب%20های%20باستان%20شناسی%... رفتن به افزودن به علاقه مندی ها - در این پست پکیج کامل کتاب های باستان شناسی (گنج ی و دفینه ی ) چشم طلایی,گنج باستان,جوغن ها,اسرار و نشانه ... کتاب چشم طلایی, بهترین و کاملترین کتابهای باستان ... taktafile.ir/کتاب-چشم-طلایی-دفینه-گنج-ی / رایگان کتاب گنج ی دفینه ی گنج ی باطل طلسم گنج ... کتاب چشم طلایی نسخه جدید و کامل درباره تفسیر، توضیح و معنی علامت ها و ... صدها ع و تصاویر کارشناسی شده از اسرار، علائم و نشانه های داخل کتاب چشم طلایی قرار دارد. رایگان کتاب گنج و دفینه ی چشم طلایی یا ین ... alphadetector.com/1396/05/28/ -رایگان-کتاب-چشم-طلایی/ ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - رایگان کتاب چشم طلایی - کتاب چشم طلایی - پی دی اف چشم ... به عنوان مثال از اسرار علائم و نشانه ها داخل کتاب چشم طلایی قرار دارد . باستان شناسی و زیرخاکی و دفینه: کتاب کشف علائم و ... discover-symptoms.antique-book-treasure.ir/ رایگان کتاب کشف علائم و نشانه های طلسم گنج و عتیقه علوم غریبه ... چشم طلایی و کتاب اسرار و نشانه ها و کتابهای جوغن ها و میراث زرین و کتاب نماد ها و نشانه […]. تحقیق و پایان نامه » رایگان کتاب های کمیاب ... scissors.webhex.ir/post/ -رایگان-کتاب-های-کمیاب-بلاگ-اسپات/ میراث زرین - کتاب میراث زرین یا نشانه های کهن pdf ... کتاب میراث زرین اولین مرجع و منبع رمزگشایی آثار علائم , نمادها , نشانه ها و اسرار نظامی دفینه . کتاب گنج ی – سایت اموزشی و مشاوره باستان شناسی bastanshenas.com/کتاب-گنج-ی کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن سنگ نوشته اسرار دفینه گنج, رایگان کتاب الکترونیکی pdf جوغن ها با , کتاب کامل و جامع ... در ادامه برخی از نوشته ها و مطالب داخل مجموعه کتاب گنج ی اسرار و نشانه های دفینه رو ... رایگان کتاب نشانه ها علائم رایگان دفینه قبر pdf رایگان www.mod.text-ahang.ir/.../ -رایگان-کتاب-نشانه-ها-علائم-رایگان-دفینه-قبر-pd... ۱۵ دی ۱۳۹۴ - +رایگان+کتاب+نشانه+ها+علائم+... translate this page رایگان کتاب نشانه…, رایگان کتاب نشانه ها علائم رایگان دفینه قبر pdf ... علامت و نشانه ها (کلمات کلیدی) فروش کتراک , راکتن و اسید ... cutrock.ir/?p=151 ۲۳ تیر ۱۳۹۴ - فروش پکیج کامل کتاب های کمیاب گنج ی دفینه ی گنج باستان اسرار نشانه ها عتیقه, رایگان کتاب های کمیاب فارسی گنج ی و دفینه ... کتاب اسرار نشانه ها (مرجع گنج ی ) فروشگاه ... www.goostaresh.ir › لیست پرفروش ترین ها کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و نشانه های دفینه و گنج ی کتاب اسرار نشانه ها کاملترین مرجع رمز گشایی علائم دفینه ، کاملا رنگی ... رایگان کتاب اسرار رموزات جوغن های ه - هزار کتاب www.1000book.ir/tag/ -رایگان-کتاب-اسرار-رموزات-جوغن-های- ه translate this page کتاب موزات جوغن های ه زیر زمین,در این پست رایگان کتاب ... pdf جوغن ها یا جوغن نامه رمزی و رمزگشایی علائم آثار و… رایگان کتاب جوغن شناسی سایت مرجع آثار و علایم دفینه irantreasureforum.net/tag/ -رایگان-کتاب-جوغن-شناسی/ ۶ تیر ۱۳۹۶ - ساروج و روش ش تن آن · نشانه حکاکی گرد و بزرگ · رمز گشایی حکاکی های مربع و مستطیل (جوغن های مربع و مستطیل) · حکاکی های گرد جوغن های گرد ... رایگان کتاب اسرار نشانه ها : کتاب چشم طلایی چشم-طلایی.najiblog.com/post/8 ۴ تیر ۱۳۹۵ - رایگان کتاب اسرار نشانه ها. چشم طلایی. ? گور دخمه ای زیبا برای گنج و عتیقه ی
باز هم گور دخمه ای زیبا که در ایران عزیز ما نیز به وفور یافت می شود.به دقت به ویدیو توجه کنید نکات مهم در یادگیری درست در این کلیپ توجه به اشکال هندسی ص ه هاست...به دقت به اشکال هندسی و شیارهای پله ای بالای ورودی توجه کنید... لینک
تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج ی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید... مجموعه کامل آموزش گنج ی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج ی است.
منبع مقاله : http://iranikan.blog.ir/
نماد لوزی در گنج و زیرخاکی
علامت لوزی به تنهایی استفاده نمی شود و امکان دارد در یک طرفش نقطه چین یا دایره داشته باشد. باید به سمت آن علامت دوم حرکت کرد و در مسیر علامت بعدی را پیدا خواهید نمود. توجه داشته باشید که باید به تعداد نقطه چین ها قدم برداشته شود . معمولاً لوزی علامت قبر سنگی یا مقبره یک خانم بلند مرتبه است اگر لوزی به تنهایی و بدون علامت دیگری باشد معنی آن این است که در آنجا اتاق یا قبری خالی می باشد.
تذکر مهم : برای آشنایی با اسرا. حفظ این افعال و اعمال و کرده و کردار و آموزه و آموخته ها برای فهم عمیق و دقیق تاریخ این سرزمین ا امی حیاتی دارد هرنبشته وگفتار،بانگ و فریادی،سند و مدرک،شواهد مکتوب و مادی و همه و همه برای انتباه و بیداری است هرچند از نحوه وچگونگی بیدارشدن مسولان میراث فرهنگی وجلب توجه جدی واث ذیر آنها به آثارتاریخی و پدیدارهای ارزشمند باستانی نا امید شده ایم لیکن به لحاظ ارزش تاریخی بسیار این گنجینه ها و دفینه ها نمی توان سکوت اختیارکرد. و به قول حافظ شیراز:. قبور حفره ای در گنج و زیرخاکی
این قبور همانند قبور حفره ای ساده با خاکبرداری از زمین شکل گرفته و دارای بافت معماری خاصی نیستند و اندازهٔ آنها هم به قامت انسان که دفن می شود، بستگی دارد .
در اطراف این قبور و روی آنها تخته سنگهایی قرار می دادند و مرده را به صورت چمباتمه و از پهلو به طرف جهات اصلی می خوابانیده اند .

آنان با این کار می خواستند آرامگاهی نظیر خانه های جهان زندگان به مردگان بدهند .گاهی هم دیواره ها و با کف قبر را سنگ فرش می د که . دروغ در گنج ی و فروش فلریاب
در گنج ی و باستان شناسی به دلیل منافع مالی دروغ و حقه بازی کم نیست و این در فروش اشیای عتیقه و گنج ها و زیرخاکی تا فروش ف یاب و گنج یاب کاملا مشهود است. از جمله اینها کلاهبرداری به عنوان ف یاب ام تا ال دوربینی است
یک دستگاه شنود و تقویت صدا در مکانهای خلوت می باشد نه ف یاب که متاسفانه افراد سودجو و شیاد این دستگاه ارزان قیمت را با مبالغی هنگفت به عنوان ف یاب تصویری به فروش می رسانند...حتما حتما هوشیار باشید ..حتی اگر کمی به زبان انگلیسی تسلط داشته باشید درست در قسمت بالای ع کاربرد دستگاه نوشته شده است...اما امان از دروغ ....
تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج ی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید... مجموعه کامل آموزش گنج ی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج ی است.
منبع مقاله : http://iranikan.blog.ir/

علائم حفاری و رمزی ارسال شده توسط همکار محترم آقای سپهر (متن اصلاحی ارسالی ایشان) سلام گرامی، نمیدونم دلیل اینکه این اوا مطالبی که ارسال نصفه نیمه آمده، چیست و لذا مجددا" آن مطلب آ ی را ارسال میکنم تا در وبلاگ تصحیح گردد:
شکی نیست که 99% از انیکه در این رشته فعالیت دارند برداشت اشتباهی از مطالب و تصاویر این آکادمی دارند،اغلب انیکه تصویری را برای باقری ارسال د و جناب باقری پاسخ آنهارا داده اند،مطمئنا" بعد از آن دست به کار حفاری شده اند و از هر 1000 نفر شاید یک نفر به هدف برسد،دلیل آن هم فقط عدم اطلاعات کافی کاربران محترم هست،این موضوع باعث شده برخی که برداشتشان اشتباه بوده ،به جناب باقری توهین و یا تهمت شیادی و کلاهبرداری بزنند،ولی غافل از اینکه اصل موضوع چیزی دی ت،آنچه که در این تصاویر دیده میشود اینست که جناب باقری محل حفاری و شروع به کار را مشخص نموده اند،واگر همه آنها درست نباشد ،حداقل نود درصد آن درست هست،اغلب به گمان اینکه محل حفاری مشخص شده تصور میکنند پس از یک الی دومتر حفاری به گنج بزرگی میرسند و تمام آرزوهای آنها برآورده خواهدشد،وهنگامکه میبینند چیزی عایدشان نشده هرآنچه که از دهانشان خارج میشود به جناب باقری نسبت میدهند،دوستان و کاربران محترم ،بنده اگر چنین مطالبی را عنوان میکنم قصدم هرگز حمایت از شخص خاصی نیست و همچنین قصدی هم ندارم ی را ناامید کنم، فقط هدفم این هست که برای شروع به هر کار باید عاقلانه فکر کرد و تمام جوانب را سنجید و به تمام مراحل کار آشنایی کامل و اشراف به آنرا داشت،وقتی جناب باقری محل گمانه اصلی و شروع حفاری را نشان میدهند یعنی شما هنوز ابتدای راه هستید و یک درصد کار انجام گرفته شده است،تمام حکاکی ها و نشانه های روی سطح زمین که در معرض دید هستند فقط نشانه اخباری بوده و به شما میگوید که در این محدوده قبری یا دفینه ای وجود دارد و محل شروع به کار هم از فلان جا میباشد،چیزی که مهم هست و همه آرزوهای ما به آن وابسته هست ،علائمی هست که در طول مسیر و حفاری به آن برمیخوریم و چنانچه با این علائم آشنایی نداشته باشیم و یا به هر نحو آن علامت را نشناسیم،تمام هرآنچه را که رشته اید ،بدست خود پنبه میکنید و از طرفی تمام آرزوهای شما بر باد خواهد رفت،و چه بسا بخاطر عدم شناخت یک علامت ساده ،جان خود و همراهانتان را به خطر میاندازید، بنده عاجزانه از تمام دوستانی که در این رشته فعالیت دارند تمنا دارم قبل از شناخت علائم و مراحل کار و نیز اشراف کامل به موضوع،تحت هیچ شرایط حرکتی را انجام ندهند. موضوعی دیگر که حائز اهمیت است آنکه،اغلب حکاکی های روی سنگها در دوره های مختلف از آن استفاده شده و در هر دوره معنی خاص خود و مغایری را داشته است و هرگز نمیشود از روی علامات ،به اجناس داخل یک مقبره یا یک دفینه پی برد وتفسیر آنرا در مکانهای دیگر تعمیم داد، و نتیجه آنکه به فرض موفقیت در کار و رسیدن به هدف ، هیچ تضمینی در آن نیست که شیئی با ارزش در مکان حفاری بدست بیایدو جناب باقری هم هرگز تاکیدی بر هیچ یک از موارد نداشته اند و فقط پاسخ خود را به آن کاربر محترم عنوان نموده اند و محل حفاری را نشان داده اند، حال چه چیزی در آن محل عاید دوستان گردد،الله اعلم!! نکته دیگراینکه با توجه به تصاویر ارسالی کاربران محترم آکادمی گنج که اغلب تصاویر مربوط به نشانه های مقبره و گور دخمه و جوغان میباشد،توصیه میکنم حداقل دوکتاب ارزشمند جوغان نامه مرجع و رمزیاب باقری را تهیه نمایند که تقریبا" آن دو کتاب کامل میباشد و این دو میتواند شما را در مراحل حفاری راهنمایی کند و چنانچه این دو کتاب را داشته باشید ، درصد موفقیت شما تقریبا" حتمی میباشد، در پایان آرزو دارم تمام دوستان و کاربران محترم این آکادمی به هر آنچه استحقاق آنرا دارند برسند و آرزویشان برآورده شود و از طرفی آوازه موفقیتشان گوش دشمنانشان را کر کند - سپهر
سنگ نورانی یا گوهر شب چراغ در زیرخاکی و گنج ی


من یه سنگ دیدم دست دوستم بود این سنگ در تاریکی از خود نور می دهد سنگ گرد است چیزی شبیه توپ تنیس ( چمن ) .
آیا همچین چیزی واقعیت دارد . من با چشمان خودم دیدم . آیا این سنگ گوهر شب چراغ است . http://esam.ir/sell/itemimages/146338/irankasbokar_121200-383381!2_thsm.jpg پاسخ : از قدیم گفتند هر گردی گردو نیست نمیخوام بگم مورد شما مورد خوبی نیست من در بخش سنگها توضیح دادم. خیلی از سنگها دارای مواد فسفری هستند که در روز نور را جذب و در شب از خود پس می دهند و ممکن هست سنگ شما از این دست سنگها باشد.جهت اطلاعات بیشتر لطفا از پکیج های ما استفاده کنید لینک یدش در سایت قرار دارد. تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج ی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید... مجموعه کامل آموزش گنج ی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج ی است.
منبع مقاله : http://iranikan.blog.ir/
itisgoogle , فرید باقری سوال مطرح شده توسط: ارشک سلام عزیر درصورت امکان ع های که آپلود را مشاهده بفرمایید و ببنید آیا ارزش کار را دارد و مربوط به دفینه هست . و اگر جای خوبی هست بفرمایید هزینه کارشناسی را و اگر دستگاه هم نیاز هست بفرمایید. باسپاس پاسخ فرید باقری به کاربران وبلاگ اسرار گنج های گمشده ایران دوست گرامی مکان مورد نظر شما در مجاورت شهری بزرگ و باستانی واقع شده و محل مذکور محدوده ای مذهبی و دارای مقبره ها و قبرهای مهمی می باشد و توجه به نماد اصلی این قبرها که هرم می باشد، احتمال مه رست بودن و حتی یهودی بودن این آثار زیاد است و جهت نمونه توضیحاتی بر روی ع زیر می دهم و اگر نیاز به حضور فیزیکی بنده می باشد، مبلغ 3 میلیون تومان واریز نموده و برای تجهیزات ردی و اسکن و نقطه زنی هم مبلغ 4 میلیون تومان واریز نمایید. ضمنا جهت واریز و هماهنگی با من تماس بگیرید چون هفته آتی عازم سفرم و باید از قبل برنامه ریزی داشته باشم. 09104595210 و 09397673800 فرید باقری itisgoogle , فرید باقری شناخت غارهای سمی در زیرخاکی و گنج ی کار هایی را باید انجام تا بتوانی وارد غار های سمی که دارای گنج های غنی هستند بشوید اما باید مواظب بود که این گنج ها بسیار خطرناکن.
غارهای زیرزمینی که وارد شدن به آنها سخت است باید هنگام ورود به غار اولین چیزی که باید در نظر بگیرید این است که غار گازهای سمی دارد یا نه . اگر در سقف غار لانه خفاش باشد و یا اگر نشانه ایی از زندگی دیگر حیوانات در غار موجود باشد غار گازهای سمی ندارد
معمولا مسمومیت با چنین گازها ب. itisgoogle , فرید باقری سوال مطرح شده توسط: ارشک سلام عزیر درصورت امکان ع های که آپلود را مشاهده بفرمایید و ببنید آیا ارزش کار را دارد و مربوط به دفینه هست . و اگر جای خوبی هست بفرمایید هزینه کارشناسی را و اگر دستگاه هم نیاز هست بفرمایید. باسپاس پاسخ فرید باقری به کاربران وبلاگ اسرار گنج های گمشده ایران دوست گرامی مکان مورد نظر شما در مجاورت شهری بزرگ و باستانی واقع شده و محل مذکور محدوده ای مذهبی و دارای مقبره ها و قبرهای مهمی می باشد و توجه به نماد اصلی این قبرها که هرم می باشد، احتمال مه رست بودن و حتی یهودی بودن این آثار زیاد است و جهت نمونه توضیحاتی بر روی ع زیر می دهم و اگر نیاز به حضور فیزیکی بنده می باشد، مبلغ 3 میلیون تومان واریز نموده و برای تجهیزات ردی و اسکن و نقطه زنی هم مبلغ 4 میلیون تومان واریز نمایید. ضمنا جهت واریز و هماهنگی با من تماس بگیرید چون هفته آتی عازم سفرم و باید از قبل برنامه ریزی داشته باشم. 09104595210 و 09397673800 فرید باقری itisgoogle , فرید باقری itisgoogle , فرید باقری پاسخ به عضو باشگاه : bi - ar با سلام ما پس از کشف این نشانه متوجه شدیم که درست همانند موردی است که در کتاب رم مه گنج ور به آن اشاره نموده اید، سپس آن تخم را که مار دور آن چمبره زده را ش تیم و در نهایت سنگی تقریبا گرد در وسط آن بود ! آیا درست تشخیص داده بودیم یا خیر؟ و راهنمایی بفرمایید. فرید باقری فرید باقری پاسخ فرید باقری به کاربران وبلاگ اسرار گنج های گمشده ایران دوست خوبم، اولا از تمام کوشش هایی که در راه آموزش صحیح برداشتید، واقعا باید قدردانی کرد و در نهایت نیز این موفقیت کنونی را به شما تبریک می گویم ! البته تعجب نکنید، چرا که شما به هدف خود رسیده اید و سرمال درون دست شماست و کافیه آنرا توسط دستگاه سی تی اسکن بررسی کنید و به هیچ عنوان آن سنگ کوچک را نشکنید ، چرا که بر روی سنگ کوچک نشانه هایی وجود دارد که شما را به سمت دفینه اصلی رهنمون می سازد. چنانچه مایلید مابقی موارد را برای شما رمزگشایی نمایم ، اصل سنگ را برای رویت به حضور بنده بیاورید. نشانه های دفینه پاسخ به کاربر وبلاگ: علی کوچولو چند سال پیش در محل ما یه حفاری انجام شد که ظاهرا قبرستان قدیمی بود. حفاری در یک سطح شیبدار انجام شد و گنج گرفته باشند یا نه را نمیدونم.
اما ان چیزی که من دیدم یه دیوار بتونی بود شبیه همین ع هایی که میزاری و فکر کنم اسمش اطاقک باشه.ظاهرا زمانی که به اطاقک رسیدند بی خیال شدند و رفتند.ایکاش اون موقع ع میگرفتم بهتون نشون میدادم.
یه سوال: علامت میخ کنار اسکلت انسان نشانه چیست؟ جمجمه ای که با یه ضربه بیل پودر بشه تقریبا مال چند سال پیشه؟
ممنون

گنج نامه فرید دوست من،
اصلا نمی توان اینگونه نظر داد ولی علامت میخ کنار تصویر یک اسکلت به معنی فاصله بوده و به شما مسیر و فاصله تا محل قبر و هدایای آن را نشان میدهد.
ضمنا اینکه اسکلت و جمجمه با بیل پودر شود! نمی تواند منطقی برای پیدا نمودن قدمت باشد! زیرا نوع خاک و نوع آب و هوا و اقلیم منطقه ، در این مقوله بسیار تاثیر گذار می باشد.
کلا باید توجه داشته باشید که زمین های دارای آ زیاد و خاک آ ی اسکلت و استخوان را بسیار زودتر از ح عادی، نابود می سازند و در بعضی از دوران تاریخی هم، از خاک یک دست آ ی، برای تدفین استفاده می نمودند و به این نوع خاک و زمین ها ، آدم خوار هم اتلاق می نموده اند! به دلیل اهمیت هویتی اماکن تاریخی و آثار باستانی و نقش جهانشمولی آن در اقتصاد جهانی درباره این مقوله فراوان گفته ایم.این دفینه ها و گنجینه های مادی و معنوی ملت ،میراث فرهنگی آنها محسوب می گردد.بیان کننده پیشینه تاریخی و تمدن هستند هرچند قدمت تاریخی این اشیا» خود سبب ارزشمند بودن آنان و اعتبار تاریخی ملتها می شود لیکن در مقوله میراث ملتها ارزش مادی آثارجایگاه نخست اهمیتی ندارد بلکه مهر تائیدی بر هویت و اعتبار و افتخار ملی ملتها است از این جهت برای نگهداری و مراقبت از این هویت های تاریخی ملتها هزینه های هنگفتی پرداخت می کنند. هر اثر از کوچکترین تا عظیم ترین یک ورغی از ورق تاریخی بشمار می رود ورغی که تجلی بخش شکوه و فر و غرورملتها است.سرزمین ما با دارا بودن میلیون ها ورق تاریخی کشوری تمدن ساز و بالنده بشمار می رود.سزاواراست در همه ادوار از این آثار و اشیا» باستانی به عنوان ورغی از ورق تاریخ بهره مند شود اما این ورغ و ورق همواره مورد دستبرد دشمنان ومطمع نظربیگانگان قرار گرفته است و از این منظر باید گفت هیچگاه از خطر ی و سرقت این اشیا» بی نصیب نبوده است.آثار باستانی کشور پیشینه تاریخی محسوب می گردند و از روی دارای ارزش و اهمیت فراوان هستند مردم با دیدن آنها به وحدت ارزش های انسانی نیاکان خود پی می برند . آثار باستانی میراثی همگانی وهر ورق پرورغ (روشنایی بخش)آن ،دارای ارزش تاریخی وحیاتی است مردمی با تمدنی چند هزارساله باید در حفظ و نگهداری آن تلاش بسیار نمایند.هرشئی و اثرتاریخی یک حقیقت تاریخی بوده و باید آنچنان که هست به آن احترام گذاشت.زیرا آثار و اشیا،محوطه ها و بناهای تاریخی ملت ها، سرشار از پیام های روشن روزگار گذشته و شاهد زنده سنت ها هستند که تا به امروز باقی مانده اند. با اینکه مردم جهان پیرامون بیش از پیش به وحدت ارزش های بشری آگاهی یافته و یادمان های باستانی را به عنوان میراث همگانی می دانند. هنوز ما معنای این ارزش های هنری وهمگانی حراست از این میراث را به رسمیت نشناخته ایم. http://www.jamejamonline.ir/media/images/1388/11/28/100867679201.jpg *برگ و صفحه **فروغ و روشنایی سنگ دوربین در گنج و زیرخاکی اگر بر روی سنگی بزرگ و ثابت که انگار آنرا بصورت ایستاده کاشته اند، سوراخی که آنطرف آن را بتوان دید، ایجاد شده باشد، در آن محل قبری مهم وجود دارد که معمولا عمق چندانی ندارد و به این نوع نشانه، اصطلاحا سنگ دوربین یا (دوربین سنگ) هم می گویند. باید توجه داشته باشید که این قبر در زیر این سنگ یا حول و حوش و اطراف آن نمی باشد و برای یافتن محل دقیق قبر ، می بایست از سمتی که سوراخ ایجاد شده بر روی سنگ، کمی قطرش بیشتر است، به دا. معرفی گنج یاب و دستگاه دفینه یاب gpx 5000

ویژگیها و عملکردهای جدید بیشتر دستگاه gpx 5000 آنرا به بهترین دستگاه طلا یاب در جهان تبدیل نموده است.

دستگاه gpx 5000 معیار جدیدی را در تکنولوژی تشخیص و شناسایی طلا بوجود آورده است. تکنولوژیهای خاص gpx 5000 عبارت از حس چندین دوره ای (mps)، تکنولوژی ولتاژ دوگانه (dvt)، و تنظیم زمانبندی الکترونیکی هوشمند (seta) می باشد.دستگاه gpx 5000 دارای عملکرد بالا قادر به یافتن میزان طلای بیشتری نسبت به انواع قبلی م. فرید باقری محمدرضا رحیمی: سلام من دو تا جا دارم نمیدونم امیدی هست میشه کاری کرد یا کدوم رو میشه کار کرد، مورد اول شتری نرسیده به نوک کوه نشسته دم نداره کوهانش انگار پوشیده است در نوک کوه حفره های وجود دارد به قطر تقریبی ده سانت و درون همه حفره ها سیاه شده. مورد دوم چشمه ای قدیمی در دامنه کوهی وجود دارد در کنار چشمه سنگی وجود دارد نوک تیز آن نوک کوه را نشان میده و نوک کوه شبیه شیری نشسته میباشد در فاصله شش متری بالای چشمه نیم متری خاک فرو رفته دو متر در دومتر جلوی چشمه یک درخت بید و در کنار چشمه هم یک بید دیگر هست. پاسخ توسط فرید باقری:اولا توضیحات شما کامل نیست و باید حداقل ع موارد رو دید و مورد بررسی قرار داد، ولیکن باید اشاره کنم که مورد اول شما، اون جوغان ها و حفره هایی که داخلش سیاه شده اند، مربوط به روشن نوعی شمع و روغن برای آتش مقدس است و نشانه وجود محلی مقدس و احتمالا قبرعایی در شتر می باشد و برای رسیدن به جواب کاملتر بهتر است به کتابهای جوغان نامه مرجع و رموز گنج خدایان مراجعه شود. و در مورد سوال دوم هم چنانچه محل گود رفته سمت قبله یا درست مخالف قبله باشد، میتواند محل قبر یا دفینه ای باشد. مهدی ساجدی: سلام .می خواستم تو سایتتون عضو بشم چجوری میتونم؟ پاسخ توسط فرید باقری:جهت عضویت دائم در باشگاه گنج پژوهان حتما باید تمام کتابهای مرا تهیه بفرمایید که مجموعا 3 میلیون و 300 هزار تومان می باشد و جهت عضویت در کلاسهای غیر حضوری آموزشی آکادمی هم باید مبلغ 200 هزار تومان بپردازید. در غیر اینصورت جهت کارشناسی هر مورد که مد نظرتان باشد، مبلغ 300 هزار تومان بایستی حق ا حمه بپردازید. بدیهی است فقط اعضاء دائم باشگاه می توانند بصورت رایگان پاسخ سوالات خود را دریافت دارند.
وفا بهرامی: اقای باقری سلام بزرگ چند تا ع دارم چطوری ارسال کنم .فقط جواب کوچکی میخوام .که ایا نشانه دفینه است.که دنبالش برم بعد براش برنامه ریزی کنم بعد باجناب عالی تماس بگیرم. پاسخ توسط فرید باقری: جهت گرفتن پاسخ ابتدا ع محل را به وایبر من ارسال کرده و در صورتی که بنده مواردی را دیدم که به درد بررسی و کاوش احتمالی میخورد، مبلغ 300 هزار تومان حق ا حمه کارشناسی را باید بپردازید. علی ی: ب .میشه شماره ای از شما داشت تا از محل رویت آثار از شما کمک گرفت؟ پاسخ توسط فرید باقری: بله، شماره هایی که میتوانید توسط آنها با من تماس برقرار نمایید: 09397673800 و 09360601944 می باشد.
قاسم شیری: سلام اقای باقری امیدوارم حال خود و خانوادتون خوب باشن بنده تو وایبر با شما صحبت فلذا الان بنده قدرت ید پکیچ های شما رو ندارم میخواستم بدانم که بنده چند وقت پیش رفته بودم کوه تویه ص ه نسبتابزرگ یه حوض کوچک مستطیل به طول تقریبا یک متر وعرض حدود چهل سانت وعمق حوض هم تقریبا چهل سانت میباشد تو قسمت ضلع شمالی حوض یه جوقن تقریبا به عمق پنج و قطرتقریبا پانزده میباشد میخواستم که بدونم ایا این حوض نشانه دفینه میتونه باشه و اگه باشه کارش سنگین هست یا سبک اگر ارزش کار داشت ع ها رو براتون بفرستم بیاد نظرکار شناسی رو بدین و شماره حساب دادین بنده مبلغ کار شناسی رو به حسابتون واریز کنم. در ا ضمن تشکر ا ز جواب دادن به سوال های بنده تو وایبر اتون خواهشی داشتم که اگر میسر هست جوابهای بنده رو زود بدین چون منطقه بعد یه مدت شلوغخواهد شد وکار ان سخت تر. پاسخ توسط فرید باقری: جواب شما مثبت است و جهت گرفتن پاسخ ابتدا ع محل را به وایبر من ارسال کرده و همزمان مبلغ 300 هزار تومان حق ا حمه کارشناسی را نیز واریز بفرمایید. وحید صابری: میخوام شرکت کنم توی کلاساتون، چیکار کنم؟
پاسخ توسط فرید باقری: لطفا با شماره های یاد شده بالا ، با بنده تماس حاصل فرمایید.
محمد لطفی: ب خدمت عزیز یک سری ع از قبرستان باستانی گرفتم که متاسفانه ایمیلی از شما پیدا ن تا ع ها رو براتون ارسال کنم.در مورد کلاس آموزشی هم مطالبی خوندم و میخواستم بدونم چگونه هست. قبلا از راهنماییتون سپاسگزارم. پاسخ توسط فرید باقری: لطفا به توضیحات بالا توجه نمایید تا روش ارسال و عضویت در کلاسها را بیاموزید.
حسن علیزاده: سلام چطور می تونم ع یک سنگ بفرستم که هم نشانه کفش و دایره دارد. پاسخ توسط فرید باقری: لطفا بوسیله وایبر بنده ارسال فرمایید.
سینا سروش: من یه تپه دارم به ارتفاع حدودا 6-7 متر و شعاع 5-6 متر که مرکز اونو از بالا به اندازه 5-6 متر کنده اند و تنها استخوان بیرون اوردن و ما 4-5 متر به سمت جنوب یه چاه دیگه کندیم و جمجمه های پوسیده که البته با دندانهای نسبتا سالم و همچنین یک کوزه کوچک و یک کوزه بزرگ خالی پیدا کردیم و دو تا سنگ گرد کوچک به انذازه تخم مرغ و یک سنگ که روش دو تا فلش کوچک به سمت جنوب شرقی و یک فلش بزرگتر به سمت جنوب حک شده بود ضمنا خشت خام هم زیاد در اوردیم بالای این تپه در قسمت جنوبی یک ابراه برای هدایت اب باران به پایین واقع شده از اینکه در یه مورد دیگه هم توی سایتتون جوابمو دادین کمال تشکر رو دارم اگه فکر میکنید که ارزش ذاره برم براتون ع بگیرم و بفرستم موفق باشید پاسخ توسط فرید باقری: جواب شما نیز مثبت است و شما کمی خطا کرده اید و لطف کرده تمام موارد با ع و کروکی صحیح محل قرار گیری موارد و جهت های آنها و توضیحات مجدد را، جهت گرفتن پاسخ به وایبر من ارسال کرده و همزمان مبلغ 300 هزار تومان حق ا حمه کارشناسی را نیز واریز بفرمایید. رحیمی: سلام . ممنونم از زحمات شما. باور کنید قدرتونو میدوتم ودوستتون دارم انشالله تشریف بیارید م آباد با جون دل در خدمت شما هستم. من 10 تومن بابت ید یه دستگاه گنج یاب کنار گذاشتم چه دستگاهی تهیه کنم بهتره با این قیمت. ممنون پاسخ توسط فرید باقری: ضمن تشکر از ابراز لطف به بنده، لطفا با 09360601944 تماس حاصل فرمایید تا بتوانم شما را راهنمایی نمایم.
جواد افشار: برای عضویت در آکادمی شما و کلاسهای آموزشی شما باید چه کاری کرد پاسخ توسط فرید باقری: لطفا به توضیحات بالا توجه نمایید تا روش عضویت در کلاسها را فرا بگیرید. سامان رحمتی: یه جای هست که روی یه ص ه کوچیکی سه تاسنگ ابندکه پشت سرهم هستندواگه اب بریزی توش نوبت نوبت ازبالاپرمیشه وبه یک سنگ اب بزرگترمیرسه که د ایینه ص ه است.اگه بشه بگین نشان چی و کجا دنبالش بگردیم؟ پاسخ توسط فرید باقری: وجود سه ص ه و سه سنگ آب بند ، به تنهایی دلیل بر وجود دفینه نمی تواند باشد و باید کاملا از روی تصویر بررسی گردد.
پوست گنج و انواع نوشته های گنج نامه

گنج نامه ها اکثرا روی سنگ است و بعد از آن به ترتیب روی پوست آهو و پوست و گنج نامه های مهم که درباری بوده است بعد از سنگ بیشتر روی پوست کرگدن میباشد. ولی اکثر گنج نامه ها روی سنگ یشم حکاکی میشده است.
بیشتر نوشته های روی پوست را داغ می د و جوهر های مخصوصی بود که قابل شستشو بود و آب آنها را از بین نمیبرد که اکثر نوشته های روی پوست با این جوهر نوشته میشده است.
بعضی اوقات نوشته هائی رو میبینم رو. خطای گنج یاب و ف یاب منظور از مواد ناخالص معدنی زمین که باعث خطای دستگاه های ف یاب می شود چیست؟ در محیطی که ف ات و مواد معدنی در زیر خاک با هم مخلوط هستند به عنوان ناخالصی (به مواد معدنی و ف اتی گفته می شود که از نظر نوع و کیفیت با هم تضاد و مخالفت ساختاری و مولکولی و یا سازمانی متفاوت از نوع و جنس دارند)خود را نمایان می کند.حالا اگر این ناخالصی گسترده باشد مشکل کمتر است چون سیستم نسبت به آن ناخالصی بالانس می گردد اما تغییرات ناگهانی از این ناخال. گنج و زیرخاکی قبرستان روستای کشیگ http://nakhnews.com/images/newspost_images/qabr.jpg در تیرماه سال 1391در زمینی به وسعت 35 تار در روستای کشیگ نیکشهر گورستانی مربوط به عصر مفرغ کشف شده است. ظروف سفالی، اشیای مفرغی و دسته هاونهای سنگی بزرگ قدمت منطقه را تا 4700سال پیش از میلاد به عقب برده اند.این منطقه باستانی در پی عملیات حفاری آبرسانی به روستا که در 12 کیلومتری شمال نیکشهر قراردارد، به طور اتفاقی کشف شده است. تعداد 20 گور در این منطقه کشف شده که معماری خاصی دارند. گورها دیوارهای سنگی و سقف مسطح سنگی دارند و در عمق یک و نیم متری از زمین قرار گرفته اند. گورها بسیار بزرگ و با ابعاد حدودی چهار در یک متر ساخته شده اند. آثار به دست آمده از این منطقه نشاندهنده ارتباط فرهنگی نان باستانی آن با مناطق شمالی مانند بمپور هستند. تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج ی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید... مجموعه کامل آموزش گنج ی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج ی است.
منبع مقاله : http://iranikan.blog.ir/
جواهرات برتر از گنج و دفینه در دنیا گنج و دفینه فراوانی وجود دارد ولی باز اشیا و لوازمی هستند که از هر گنج و دفینه کشف شده دارای ارزش بیشتری هستند و میلیون ها دلار ارزش دارند در اینجا قصد دارم تا ده الماس گران دنیا که واقعا هم از نظر قیمت و هم جنس و اندازه جزو بزرگترین گنج و دفینه جهان هستند را معرفی کنم:
10. الماس آلنات : سه میلیون دلار . الماس allnatt این سنگ بر اساس نام یکی از صاحبان آن به نام میجر آلفرد ارنست آلنات نامگذاری شده می باشد که یک سرباز، حامی هنر، ورزشکار، و تاجر بود. اگرچه مبدأ اصلی این سنگ ناشناخته است اما این گونه تصور می شود که این سنگ در معدن الماس de beers premium یافته شده است. سرگرد آلنات این الماس را در اوایل دهه ی 1950 یداری نمود. وزن سنگ حدود 101.29 قیراط ( 20.258 گرم ) است. رنگ آن زرد شفاف با برش های نی است. صاحب کنونی این الماس شرکت سیبا (siba) می باشد. برای افزایش شفافیت، این سنگ تحت برش های زیادی قرار گرفته و در نهایت پس از فروش به صاحب فعلی اش، به وزن الآن مجدداً برش داده شده و شدت شفافیت رنگ زرد آن،به تخیلی قوی (fancy intense) رسیده است. ارزش تخمین زده شده برای این سنگ دست کم 3 میلیون دلار امریکا می باشد. 9. الماس قلب ابدیت : 16 میلیون دلار . الماس قلب جاودان این الماس عضو طبقه بندی سنگ های رنگی بسیار کمیاب می باشد. الماس قلب جاودان در معدن الماس پریمیر (premier) در جنوب آفریقا یافت شده است. این معدن تنها معدن دنیاست که میزان قابل ارزی الماس آبی در آن تولید می شود. این الماس توسط گروه استینمتز (steinmetz group) برش داده شد، آن ها صاحبان اصلی این سنگ قبل از فروشش به د بیزر بودند. وزن قلب ابدیت 27.64 قیراط ( 5.528 گرم ) است و به رنگ تخیلی واضح آبی (fancy vivid blue) است. این الماس در ژانویه سال 2000 یافت شد. قلب ابدیت در کل یون جواهرات هزاره د بیرز بوده است. صاحب فعلی قلب جاودان سعید قدری هندی است و ارزش آن حدود 16 میلیون دلار تخمین زده شده است. 8. الماس قرمز موساایف : 20 میلیون دلار . الماس قرمز moussaieff این الماس بزرگ ترین الماس قرمز رنگ شناخته شده در جهان می باشد. این الماس در سال 1990 توسط یک کشاورز برزیلی در ناحیه ای که امروزه با نام و پارانایبا شناخته می شود کشف شد. الماس موساایف که الماس سپر قرمز (red shield diamond ) نیز نامیده می شود، سنگی 5.11 قیراطی (1.022 گرم) است . این سنگ برش مثلثی برلیانی دارد و دارای رنگ تخیلی قرمز است. این سنگ توسط شرکت ویلیام اسکات گلدبرگ (william goldberg diamond corp) یداری و برش داده شد و به زودی تبدیل به الماس شناخته شده سپر قرمز (red shield diamond ) شد. صاحب فعلی آن شرکت سهامی خاص جواهر سازان موساایف است بوده و ارزش آن حدود 20 میلیون دلار تخمین زده می شود. 7. الماس ویتلسباخ: 80 میلیون دلار الماس wittelsbach-graff این الماس در اصل از معادن کولور شهر گونتور در ای اندرا پرادش کشور هند به دست آمده است . صاحب اولیه این سنگ، فیلیپ چهارم اسپانیا بود و این سنگ در اواسط دهه ی 1960 یافته شده است. الماس اصلی ویتلسباخ که به نام ویتلسباخ آبی نیز شناخته می شد، حدود 35.56 قیراط ( 7.112 گرم ) وزن داشت، و به رنگ تخیلی عمیق آبی متمایل به خا تری بود که به عنوان جواهر تاج هر دو کشور اتریش و باواریا استفاده شده بود . رنگ و شفافیت آن قابل مقایسه با الماس امید (hope diamond ) است. این الماس برش های عتیقه ی برلیانی بیضوی ستاره ای (antique oval stellar brilliant cut) دارد. وزن نهایی الماس 4 قیراط سبک تر است، زیرا لورنس گراف که صاحب بعدی این الماس بود، برای برطرف ایرادات آن ، مجدداً این الماس را توسط سه برشکار تراش داد. بنابراین وزن نهایی آن 31.06 قیراط ( 6.212 گرم ) بوده و ارزش ت آن 80 میلیون دلار برآورد شده است. صاحب کنونی این الماس حمد ابن خلیفه آل ثانی می باشد. 6. الماس ستاره ی صورتی : 83.2 میلیون دلار الماس ستاره ی صورتی این الماستنها و بزرگ ترین الماس شناخته شده به رنگ صورتی واضح است. ستاره ی صورتی توسط د بیزر در سال 1999 در جنوب آفریقا یافته شده و وزن نتراشیده آن 132.5 قیراط بود. این الماس در نمایشگاه اسمیتسونیان به اسم " شکوه و جلال الماس ها " در کنار برجسته ترین الماس های دنیا به نمایش گذاشته شد. وزن کنونی این الماس 59.60 قیراط (11.920 گرم ) بوده و برش برلیانی بیضوی آمیخته (mixed oval brilliant cut) دارد. ارزش تخمین زده شده برای ستاره ی صورتی 83.2 میلیون دلار است. الماس توسط حراج خانه ساتبیز در ژنو به حراج گذاشته شد و قیمت فروش آن، رکورد قیمت تمام سنگ های قیمتی را ش ت. این الماس توسط اسحاق وولف، یک برشکار الماس یی یداری شد و او نام این سنگ را به رویای صورتی تغییر داد. نام های متفاوتی از طریق صاحبان متعدد به این سنگ داده شده است. نام این الماس به طور پیوسته از استینمتز صورتی ( 2007-1999) به ستاره ی صورتی ( 2013 –2007 ) و سپس به رویای صورتی ( 2013 به بعد ) تغییر داده شده است . 5. الماس صدساله ی د بیزر – 90 میلیون دلار الماس صد ساله ی د بیزر الماس صدساله ی د بیزر سومین الماس بزرگ یافته شده در معادن پریمیر می باشد. این الماس دارای بیش ترین درجه ی بی رنگی است و از بیرون و داخل بی عیب است. این الماس در 17 جولای 1986 با استفاده از سیستم اشعه ی ای در جنوب آفریقا کشف شد. وزن نتراشیده آن 599 قیراط بود که در نهایت به 273.85 قیراط ( 54.770 گرم ) کاهش یافت. انستیتوی گوهر شناسی به رنگ این الماس، درجه d را داده است. برش این الماس ، بریلیانی اصلاح شده به شکل قلب است. نام این الماس داستان جالبی را همراه با خود می آورد. این الماس به شکل خام برای جشن صد ساله ی معادن یکپارچه د بیزر به نمایش گذاشته شده بود . صاحب فعلی این الماس ناشناس است و ارزش ت آن حداقل 90 میلیون دلار برآورد شده است . 4. الماس امید – 200 میلیون دلار الماس امید الماس امید که معمولاً با نام های " آبی فرانسه "، " جواهر شاه " و " تاورنیه آبی " نیز خوانده می شود مشهورترین الماس جهان است. به دلیل وجود مقادیری بور در ساختار کریستالی این الماس، رنگ آن تخیلی آبی متمایل به خا تری تیره است. میزان روشنی آن به دلیل وجود دانه دانه های سفید، vs1 در نظر گرفته شده است. این الماس در معادن بزرگ کولار در هند یافته شده است. تاریخ کشف الماس امید همچنان یک راز است. سنگ دارای برش نی عتیقه است. تاریخ اولین برش این سنگ هنوز ناشناخته است اما پس از سال 1791 از الماس آبی فرانسوی دوباره برش داده شده و برش نهایی آن توسط هری وینستون در بین سال های 1949 تا 1958 داده شد. الماس امید خصوصیات فیزیکی منحصر به فردی دارد که باید مورد توجه قرار گرفته شود. وزن این الماس 45.52 قیراط ( 9.104 گرم ) است و اندازه ی آن با گردو یا تخم کبوتر مقایسه شده است. درصورتی که نور ماوراء بنفش با طول موج کوتاه به این سنگ تابانده شود، این سنگ تا زمانی حتی پس از قطع شدن منبع نور، درخشش شدید و عجیبی انجام می دهد. به دلیل این خصوصیت عجیب، مردم تصور می کنند این الماس نفرین شده است. صاحب فعلی این الماس موزه ی تاریخ طبیعی اسمیتسونین است. بهای تقریبی آن 200 تا 250 میلیون دلار تخمین زده شده است. 3. الماس کولینان: 2 میلیارد دلار . الماس cullinan – 2 این الماس بزرگترین الماس یافته شده با کیفیت جواهر است. بزرگترین جواهر جلا داده شده از این سنگ به نام کولینان 1، یا ستاره ی آفریقا است. الماس کولینان در معادن پریمیر در جنوب آفریقا کشف شد. نه الماس مشابه که از سنگ کولینان جدا شدند، به نام های کولینان 1 تا کولینان 9 هستند. کولینان 1 بر روی عصای سلطنتی نصب شده است. هردوی کولینان 1 و کولینان 2، جزو جواهرات سلطنتی انگلستان هستند. کولینان 9 بر روی یک انگشتر طلای سفید که به اسم انگشتر کولینان 9 شناخته می شود نصب شده است. وزن الماس کولینان برابر 3106.75 قیراط (621.350 گرم ) بوده و دارای برش های متنوع ( نی، گل و مارکیز) می باشد. این الماس توسط برادران آسچر برش داده شد. صاحب اصلی آن شرکت حفاری الماس پریمار بود و در حال حاضر متعلق به پادشاهی انگلستان می باشد. رنگ این سنگ سفید و با درجه ی d یا e می باشد. قیمت تخمین زده شده برای این الماس، 2 بیلیون دلار است. 2. الماس سانسی: بسیار گران بها الماس sandy این الماس در اصل از هند منشأ گرفته و شهرت آن به مغول های دوران باستان هم می رسد. این سنگ قبل از سال 1570 کشف شد. الماس سانسی، اولین الماس بزرگی بود که با وجوه متقارن برش داده شد. شکل آن مانند دو تاخ پشت به پشت است اما فاقد شکل خیمه ای می باشد. وزن این سنگ 55.23 قیراط ( 11.046 گرم ) است و رنگ آن زرد کمرنگ است که درجه ی دقیق آن به ثبت نرسیده است. برش این الماس، برش برلیانی اصلاح شده سپرمانند (shielded shaped modified brilliant cut) است. الماس سانسی دارای تاریخچه ای جالب با صاحبان متعدد است. این سنگ صاحبان مختلف و کشورهای متعددی را تجربه کرده است. سرانجام این سنگ درخشان، در گالری آپولو که متعلق به کل یون جواهرات سلطنتی فرانسه در موزه ی لوور است، قرار گرفت. الماس سانسی، بسیار باارزش است و نمی توان برای آن قیمتی تعیین کرد. 1 - الماس کوه نور – بسیار گران بها الماس کوه نور تاریخ این سنگ ، به وین تار، گونتور، در معبدی در اندرا پرادش در هند بازمی گردد . این الماس ثروت بسیاری از خاندان ها، از جمله خاندان مغول ، سیک، پارس، و بریتانیا بوده است. قدیمی ترین اشاره به کوه نور به سال 1526 بازمی گردد . در طول فرمانروایی بریتانیا در هند، این الماس از هند به انگلستان منتقل شد. وزن اصلی کوه نور قبل از برش 793 قیراط بود، که در حال حاضر یک الماس برش خورده به وزن 105.6 قیراط ( 21.6 گرم ) می باشد. کوه نور یکی از بزرگ ترین الماس شناخته شده در جهان است. این الماس، توسط هورتنسو بورگیا برش داده شد. این سنگ، گنجینه ای برای بسیاری از پادشاهان بوده و در حال حاضر گران بهاترین جواهر دنیا می باشد. اندازه ی کوه نور 36* 3.90*13.04 میلی متر برآورد شده است . در حال حاضر این الماس در تاج ملکه الیزابت قرار داشته و در برج لندن به نمایش گذاشته شده است. گردشگران زیادی از سراسر دنیا به این مکان جذب می شوند تا تنها نگاه کوتاهی به این سنگ بیاندازند.
تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج ی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید... مجموعه کامل آموزش گنج ی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج ی است.
منبع مقاله : http://iranikan.blog.ir/
اختصاصی از ژیکو کتاب جوغن نامه ( کامل ترین کتاب در زمینه جوغن شناسی ) با و پر سرعت .
 کتاب جوغن نامه ( کامل ترین کتاب در زمینه جوغن شناسی )
 کتاب جوغن نامه ( کامل ترین کتاب در زمینه جوغن شناسی ) یکی از رایج ترین آثار و علایم در ایران باستان برای پنهان گنج ها و دفینه ها استفاده از علامت جوغن بوده و در کشور عزیز مان ایران به وفور یافت می شود . امروزه بسیاری از گنج پژوهان در ایران گریبانگیر جوغن و آثارشناسی آن هستند . به طور معمول نشانه قبر هستند اما بعضی مواقع تفسیر دیگری نیز دارند برای یافتن مقبره باید بسته به نوع منطقه شکل قرارگیری کاسه ها و نشانه های کنار آنها و جهت های جغرافیایی دقت نمود هر چه کاسه خوش تراشتر و عمیق تر باشه به همان اندازه بزرگی و ثروت فرد متوفی رو می رسونه معمولا فاصله کاسه تا قبر از ۱۰ متر نمی کنه اما درمواقعی استثناهایی نیز وجود داره.

 این مجموعه بی نظیر کامل ترین کتاب در زمینه جوغن شناسی می باشد که به شکل کاملا تصویری توضیحات کاملی ارایه می کند.حجم این کتاب 400 صفحه تصویری رنگی می باشد.

در کل کاسه ها و جوغنها اینگونه تقسیم می شوند.

از نظر عمق و اندازه :

    کاسه و یا جوغن ها از لحاظ اندازه به سه گروه کوچک متوسط و بزرگ تقسیم می شوند.
    کاسه و یا جوغن ها از لحاظ عمق هم به صورت عمیق و هم به صورت کم عمق یافت می شوند.

 

از لحاظ وضعیت :

    آن هایی که در سقف غارها و یا اتاق ها یافت می شوند.
    آن هایی که نشانه قبر هستند و در قبری قرار دارند.
    آن هایی که در کنار و همراه سایر علامت ها استفاده می شود.
    آن هایی که دفینه در داخل و یا زیر آن ها قرار دارد.

نکته مهم : دوستان کاسه به سنگی گفته می شود که فقط یک سر آن سوراخ باشد و از درونش زمین زیر آن معلوم نباشه اما جوغن به سنگی گفته میشه که دارای دو سوراخ از سر تا ته آن باشه و از ته آن زمین معلوم باشه.
کاسه کنده شده روی سنگ

این کاسه های کنده شده که به شکلهای مختلف کنده کاری شده اند(مربع و گرد و مستطیل) نماد قبر هستند.در گذشته اعتقاد داشته اند که از آبی که در آن کاسه جمع میشود توسط مرده داخل قبر نوشیده میشود.یعنی در اطراف سنگی که کاسه کنده کاری شده قبری وجود دارد.همه این علامت ها بار ندارند.سنگهایی که قابل حرکت هستند و از جای دیگری به انجا آورده شده دارای بار هستند.بدین صورت که فقط یه زرع زیر سنگی که کاسه روی آن کنده کاری شده را بکاوید.بار ان عموما یک خمره کوچک است.پس سراغ کاسه هایی که روی یک سنگ ریشه دار هستند نروید.

در این فایل ، تمام جوغن ها با تصویر مشخص و تعریف شده اند و در کار باستان شناسی و گنج ی و دفینه ها بسیار کارآمد بوده و حاصل سالها مطالعه و تحقیق می باشد.

در این کتاب سعی شده تا اصولی ترین و متداول ترین روش استفاده از جوغن ها بیان بشه اما در دوره های مختلف و حتی در مناطق مختلف اصول بکارگیری جوغن با هم فرق میکرده گاهی اوقات ,دارم سعی میکنم همه مطالب رو با استفاده از ع برای دوستان به اشتراک بزارم که یه مقدار زمان میبره این نکته رو هم بگم که به حدی پیچیدگی کار تو این زمینه زیاده که گاهی اوقات خودم هم به بن بست میرسم و نکته آ اینکه اصول بکارگیری تک جوغن ها با چند جوغنی ها با هم متفاوته که سعی میشه تو مباحث آینده به اون پرداخته بشه فعلا بنا به درخواست دوستان تو چند مرحله گوشه ای از تحقیقاتمو براتون میذارم

1-جوغنی که قطروعمق ان باهم مساوی وبالاتراز 12سانتی مترباشد
محاسبه=قطر جوغن *2*3/ 3
2-جوغنی که به لبه ان یک دایره کوجک وصل باشد
محاسبه=نشان از یک تپه درهمان میدهد که جوغنی دیگر در انجا میباشد و محاسبات دیگر ازان جوغن اغاز میشود
3-جوغنی که دردیواره ان یک گردی ویاسوراخ داشته باشد
محاسبه=روبروی همان سوراخ یا دایره 6متر حرکت شود
4-جوغنی که عمقش بزرگترازقطرش باشد
محاسبه=عمق*3/3به طرف جنوب غربی
5-جوغنی که یک شیار ازان خارج میشود
محاسبه=دارای اهمیت میباشد وجهتهای ان غالبا بطرف شمال غربی وجنوب غربی میباشد طول شیار*3/3وبه طرف مسیر شیار حرکت شود
6-جوغنی که دهانه ان 3تا7سانتیمتر وعمق ان کمتر 2سانتیمتر باشد
محاسبه=قطر عمق تقسیم بر7 *3/3بطرف علامت مشخصه
7-جوغنی که بشکل کاسه وارونه میباشد
محاسبه=قطر- عمق*3/3بطرف علامت مشخصه

 
**********************************
 
محاسبات واسرارجوغنها

1-جوغنی که قطروعمق ان باهم مساوی وبالاتراز 12سانتی مترباشد

محاسبه=قطر جوغن *2*3/ 3

2-جوغنی که به لبه ان یک دایره کوجک وصل باشد

محاسبه=نشان از یک تپه درهمان میدهد که جوغنی دیگر در انجا میباشد و محاسبات دیگر ازان جوغن اغاز میشود

3-جوغنی که دردیواره ان یک گردی ویاسوراخ داشته باشد

محاسبه=روبروی همان سوراخ یا دایره 6متر حرکت شود

4-جوغنی که عمقش بزرگترازقطرش باشد

محاسبه=عمق*3/3به طرف جنوب غربی

5-جوغنی که یک شیار ازان خارج میشود

محاسبه=دارای اهمیت میباشد وجهتهای ان غالبا بطرف شمال غربی وجنوب غربی میباشد طول شیار*3/3وبه طرف مسیر شیار حرکت شود

6-جوغنی که دهانه ان 3تا7سانتیمتر وعمق ان کمتر 2سانتیمتر باشد

محاسبه=قطر+عمق تقسیم بر7 *3/3بطرف علامت مشخصه

7-جوغنی که بشکل کاسه وارونه میباشد

محاسبه=قطر- عمق*3/3بطرف علامت مشخصه

8-جوغنی که قطر20وعمقش20ودارای شیار باشد

محاسبه=طول شیار*3/3

9-جوغن مربعی که متساوی الاضلاع وهمجنین در عمق باشد

محاسبه=طول ظلع *3/3بطرف علامت مشخصه واگر علامتی برای مسیر نداشت ان را پر اب کرده ومحل سر ریز شدن اب مسیر را نشان میدهدواگر بازبوسیله اب مسیر مشخص نشد یعنی اب از جند جهت یاازهمه طرف سر ریزشده هدف در زیر علامت میباشد

10-جوغنی که عمق وقطرش مساوی وکمتر از 12سانتی متر باشد

محاسبه=قطر*عمق*5/2بطرف علامت مشخصه

11-جوغن بصورت مایل ومقداری افقی

محاسبه=اشاره به تپه ای در دارد که علامتی دیگر درانجامیباشد

12-جوغن بصورت فنجان قهوه

محاسبه=4قدم به طرف علامت مشخصه

13جوغن مربعی که در کنار یا دیواره یک سوراخ یا دایره دارد

محاسبه=6متر بطرف دایره حرکت شود

14-جوغنی کوجک درون جوغنی بزرگ وقطرجوغن کوجک کمتر از11سانتی مترودارای شیارباشد

محاسبه=قطرجوغن کوجک * طول شیاروبطرف علامت مشخصه

15-جوغنی کوجک درون جوغنی بزرگ وقطر جوغن کوجک بالاتراز11سانتی مترودارای شیارباشد

محاسبه=طول شیار رااندازه گرفته ومعمولامسیر وجهت به طرف شمال غربی وتوابع میباشدواگر شیار به طرف زمین وپایین میرود هدف در همان جا میباشد

15-اگرجوغنی مساوی در قطر وعمق بصورت کاملا دقیق باشد یکی از جوغنهای بسیار معروف میباشد که هدف در زیر همان جوغن میباشد

16-جوغن بصورت ح ونی که شیاری بلندازان خارج شده باشد

محاسبه= قبر در انتهای شیار میباشد

17-جوغنی که بصورت عمودی در دیواره سنگ یا س ه اما بصورتی که دهانه ان مایل ورو به زمین باشد

محاسبه =هدف در روبروی دهانه وودر خاک میباشدکه بافاصله 2مترویا تاکمتراز 3متر میباشد

17-جوغنی که قطر وقاعده یا ته ان باهم مساوی باشد =دل وتاکید بر مال دارد وهدف معمولا درون ص ه میباشد

19-جوغنی که شیار بسته داردیعنی دوسره شیار به خوده جوغن ختم میشود=اشاره به یک قبر مهم در همان ودرون س ه دارد

20-جوغنی که در کنار کانال اب باشد=اشاره وتاکید بردفینه درون یک جاه دارد

21-اگر جوغنی بصورت افقی وکمی مایل رو به بالا باشد=اشاره به درب سرداب یا درب اتاقک در روبروی دهانه جوغن دارد

22-جوغنی که بصورت فنجان قهوه باشدوقطر ان 1تا2سانتیمتر باش وعمق ان نیز کم باشد اشاره وتاکید بر دفینه وهمجنین اشاره به مسیر حرکت داردکه معمولا همرا ودر کنار یک علامت دیگر ویا در بعضی مواقع هم بصورت تکی دیده میشود

23-جوغنی که به شکل فنجان قهوه باشد وقطر ان از3تا 5سانتی متر باشد اشاره به ثابت بودن همین نماد دارد ودر اصطلاح ا ین نمادهستش ولازم نیست به دنبال نماددیگری باشید که

معمولا همراه ودر کنار یک علامت دیگر ویا در بعضی مواقع هم بصورت تکی دیده میشود

24-جوغنی که در دهانه وعمق و ته ان باهم مساوی باشنداشاره برمهم بودن وتاکید بردارابودن مال دارد که معمولا هدف درون س ه میباشد
با
کتاب جوغن نامه ( کامل ترین کتاب در زمینه جوغن شناسی )
برای بررسی داده های گراویته- مغناطیس حاصل از پیمایش یک میدان باستانی از نرم افزار ژئومودل geomodel استفاده می گردد. پس از باز نرم افزار تابلوی داده ها، داده های حاصله از پیمایش میدان و یا محوطه باستانی وارد نرم افزار می شود. در این مرحله نرم افزار با پیش شرط اگر جسمی با دانسیته مشخص و عمق مشخص دارای میدان مغناطیسی- گرانی دارای منحنی خط چین می باشد، حرکت می کند. منحنی داده های حقیقی میدان مغناطیس- گرانی حقیقی نیز با خط پر مشخص می گردد. با تغییردادن . سوال : ب وعرض ادب و احترام
منظور از دفائن العقول درخطبه ی اول نهج البلاغه چیست؟ ب وسپاس :
در فراز36 و37 خطبه ی اول نهج البلاغه، نیک باوران حضرت علی(ع) درباره دلایل بعث رسل (بعثت) می فرماید: و یثیروا لهم دفائن العقول از دلایل بعثت انبیا برانگیختن و به فعالیت رسانیدن حقایق مخفی شده در عقول است. «فبعث فیهم رسله» خدا رسولان خود را در میان مردم مبعوث فرمود؛ «و واتر الیهم انبیائه»؛ انبیای خودش را یکی بعد از دیگری فرستاد . یعنی به یکی قناعت نکرد، پشت سر هم فرستاد که هر کدام آمدند و نفر قبلی را تأیید و تأکید د. چرا؟ بخاطرلحاظ جنبه ی تکامل بشرو مراتب رشد .وبا توجه به تحول وانقلاب د فردی واجتماعی ومقتضیات زمان سیربعثت همراه با نیاز ورشد عقلی جامعه تدریجا تکامل می یافت که در مقاله ی مقتضیات بعثت به این موضوع هم اشاره . هیچ منافات و تفاوتی د ویش امر رس ، بین انبیا وجود نداشت وندارد. فقط به مقتضای پیشرفت ذهنی بشر ان جدید به همان مقتضیات زمان ومکان جدید به روز می بودند
میفرماید:
« وَ الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُون» سوره بقره آیه 4
چون که صد آید نود هم پیش ماست نام احمد نام جمله انبیاست / مولوی
«آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ
وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَإِلَیْکَ الْمَصِیرُ»؛ بقره 285 باور به رس نبی اکرم ، باور به همه ی انبیا وپیام آوران سابق است باوربه همه ی ابعاد رس ان ازآدم تا خاتم ازکتاب تا مکتب یعنی یقین داشتن به یگانگی خدا . اینجاست که حضرت فرمود:
«لیستأدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم ب بلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول»؛ تا ادای عهدی را که خداوند در فطرتشان با آن ها بسته بود از آنان بخواهند و نعمت های فراموش شده او را به یادشان بیاورند و با ارائه دلایل بر آنان اتمام حجت کنند و دفینه های د آنان را برایشان برانگیزند.
منظور از "حقایق مخفی شده در عقول" چیست ؟ بنظر می رسد: یثیر درواقع منقلب وجوشش وفعال سازی امری خاموش باشد.
جوشش عقول یا قلیان دها یعنی به فعالیت واداشتن ذهن و د که انرژی بالقوه و ن است. مانند پف ذغالی که زیرش آتش باشد ویا آتش زیرخا تر. طبق نظر بسیاری از شمندان فلسفه و... : عقل مجموعه ای محصور و مدون از استعدادها را در خود دارد . منتها با تحصیل ویا تحریک دانش خاموش، ما آن را بدست می آوریم. تحصیل یعنی بازی وبدست آوردن وریکاوری از فایلی که در ح عادی فولدر نی بیش نیست اما با باز وفعال این فولدر اطلاعات اقدام به حرکت های بزرگ وبازدهی موثرمی کند.
عقول همان عقال ولگام شتر واسب است که برای کنترل واحصا بکارمی آید . عقل ، پاسبان و نگه دارو قید و بند کننده وشکارچی است.
عاقل در واقع دربند کننده ی دانش وسازمان دهنده ی نگهدار دانش ویا احساس است.
اعتبار دانش ودانایی به جوشش و تحول و تکامل و کارایی آن وابسته است. اما:
دانش نوری است که درقلب فراوری می شود ویا فرود می آید.


نتیجه تصویری برای لامپ
صادق: العلم نور یقذفه الله فی قلبه من یشاء ./مصباح الشریعة، ص 16 دانش نوری است که به اراده ی خدا درقلب هر ی که بخواهد پرتو می افکند.
قرآن به عنوان معجزه ی رس نبی اکرم کت است که نماد دانش بوده و حجت وبرهان وفصل الخطاب و کرامات مردم آ ا مان محسوب می شود. این کتاب بر قلب نبی اکرم نازل شده است نه برمغز ایشان. و إنه لتنزیل رب العلمین نزل به الروح الأمین 192
علی قلبک لت من المنذرین193 بلسان عربی مبین ..شعرا194
«قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله » بقره97
در این مبحث ،عقل با بعثت نبی اکرم که معجزه اش دانش است .تحریک به فعالیت می شود ودانش سیال به نبوغ واختراع وتحول می انجامد. نور دانش در قلب انی قرارمی گیرد که حضرت حق به ظرفیت وظرافت آن اعتماد بیابد وخوشش آید و اراده به اعتبار فرماید بنا براین دل اهل د منور به نور خداست. وچشمه های جوشان نبوغ از " نور" واحد چراغ ازل جان می گیرد وتا ابد می تابد همه ی ان ومعصومین واولیا ی خدا. همه ی دانشمندان ونوابغ علمی همه ی دمندان وصاحبان شه وفهم ، دفینه های د هستند که به مرور همراه با مقتضیات زمان رخ بر می افروزند.
ودنیا را با نگاه و د ودانش خویش متحول ساخته و در پویایی دانش و تکامل بشر نقش مهم وبنیادینی را ایفا می کنند ودر یک جمله بعثت موجب جوشش نبوغ و پویش د و تکامل منزلت وهویت انسان کریم و رسیدن به توسعه ی همه جانبه در رفاه وعزت وتعالی کرامت انسان است. والی الله المصیر
حمیدرضا ابراهیم زاده 18 داد1393

تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ است سرزمین زیرخاکی، گنج و دفینه استان همدان
بنای مدان را به دیا آکو پادشاه ماد نسبت می دهند. شهر همدان به نامهای اکباتان - هگمتانه -آنادانا یا همدانا معروف است. مدان در زمان فرمانروایی بخت النصر ویران شد و بعدها داریوش بزرگ آن را مرمت کرد. در زمان اشکانیان که تیسفون پایتخت کشور بود همدان پایتخت و اقامتگاه تابستانی شاهان اشکانی شد. بعد از اشکانیان ساسانیان نیز قصرهای تابستانی خود را در این شهر بنا د. ابه های باروی قلعه اشکانی بر فراز تپه مصلی و .