بی ا ب خن د ب رو

فرآیند جستجوی اطلاعات مرتبط با بی ا ب خن د ب رو توسط ربات های خبری از بین بهترین و معتبرترین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند. بازسازی اماکن تاریخی و زیرساخت های ت یب شده، محور مذاکرات است روزانه 66 نفر در تصادفات جاده ایی کشته می شوند. در «six underground» رایان رینولدز ستاره سری های «دد پول» کنار معادی ایفای نقش خواهد کرد.