انشا درمورد آب در هاون کوبیدن

سعید جلیلی در توئیتی نوشت: تاریخ روشن خواهد کرد که چه انی در مذاکره انشا خواندند. سرطان خون و هر آنچه باید درمورد آن بدانیم
سرطان خون یکی از انواع سرطان‌های رایج در ایران است که شیوع آن در حال افزایش است. با ما همراه شوید تا اطلاعات جامعی در مورد این بیماری به دست آورید.
✅انشای یک دانش اموز پایه چهارم موضوع انشا؛ شما دوست دارید دراینده چه کاره شوید؟
افسوس معلم ریاضی هیچگاه حساب روزهای نبودن و بی ی تورا نگفت

معلم انشا هیچوقت نگفت که از محبت به تو انشا بنویسیم

گله داریم که هیچ هیچوقت جغرافیای ظهورت را برایمان ترسیم نکرد

تاریخ غیبتت را برایمان شرح ندادند و نگفتن که چه کرده ایم که اینگونه

به تاریخ نبودنت عادت کرده ایم ...

معلم اجتماعی به ما نگفت که در اجتماع ما ی هست که نظاره گر ماست !!!

به جان خودمان آقا ! نگفتن ...

وگرنه پیش رویت این همه گناه نم. دهقانی با زن و تنها پسرش در روستایی زندگی می کرد. خدا آنها را از مال دنیا بی نیاز کرده بود . مرد دهقان همیشه پسرش را نصیحت می کرد تا در انتخاب دوست دقت فراوان کند و افراد مناسبی را برای دوستی برگزیندسالها گذشت تا اینکه پدر از دنیا رفت. تمام اموال و املاکش به پسرش رسید .
پسر کم کم نصیحتهای پدر را فراموش کرد و شروع به ول جی کرد، و در انتخاب دوستان بی دقت شد . هر هفته مهمانی می داد و خوش می گذراند . روزها می گذشت و پسر برای تامین هزینه های خود هر بار . اختصاصی از یاری فایل اقدام پژوهی با موضوع: چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد . با و پر سرعت .
 اقدام پژوهی با موضوع: چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد .
 اقدام پژوهی با موضوع: چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد . عنوان اقدام پژوهی: چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد .   فرمت فایل word تعداد صفحات14 بیان مسئله (توصیف وضع موجود) ((چکیده)) ضعف وکم کاری که دانش آموزان درساعت انشا ونگارش ازخود نشان می دادند مرابرآنداشت که این مسئله رابه صورت موشکافانه ای ،مورد کنکاش و وبررسی قرار دهم واین کلاس ها رااز یک نواختی خارج سازم. همین امر باعث شده دست به تحقیق وتنحص دامنه داری بزنم به همین خاطر برای شروع به صاحبان اصلی  این درس که همان فراگیران می باشند ؛رجوع نمودم که با جوابهای خود کلید خیلی ازسوالهای من شدند،سعی که ازنظرات دیگر همکارانم نیز بهره بگیرم.که بامساعدت مدیرآموزشگاه مقدور شد. همچنین طرح خودرا درانجمن اولیا ومربیان آموزشگاه ودرگروههای آموزشی منطقه نیز مطرح نمودم. که درآن جا چندتن ازهمکاران همراه وهم گام من شدند وقبول نمودند که مرایاریدهند تاشیوه های مختلف تدریس انشا رابه اجرا درآوردیم. نتایج حاصله بسیار مطلوب وحتی دربرخی موارد فراتر ازانتظار من بود وبعداز اجرا تاثیر شگرفی درکلاس های انشا به جا گذاشت. فهرست ((چکیده)):3 مقدمه:توصیف وضعیت موجود:4 گردآوری اطلاعات (شواهد1):5 چرا دانش آموزان اشتیاق زیادی نسبت به درس انشا ندارند؟:5 تجزیه وتحلیل اطلاعات:6 خلاصه ی یافته های اولیه:6 چند نکته درباره ی نگارش:7 اصول ومبانی انشا:7 انواع انشاک8 معیارهای ارزشی :9 راههای پیشنهادی برای انشا نویسی:9 چگونگی اجرای راه جدید:10 گردآوری اطلاعات (شواهد2):10 نتایج کار به شرح ذیل است:11 جدیدنظر درروشهای انجام گرفته واعتبار بخشی به آن :11 نتایج ک12 نتیجه گیری:13 فهرست منابع :14        
با
اقدام پژوهی با موضوع: چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد .
موضوع انشا: فصل امتحانات موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، ، نوشتن انشا - enshay.blog.ir خدای مهربون نعمت های زیادی آفریده که یکی ازاین نعمت هابه وجودآوردن فصل هاس
قطعاازیه بچه کوچیک گرفته تایه خانوم وآقای مسن میدونن که4تافصل داریم به اسم های:بهار،تابستون،پاییزوزمستون که هرکدومشون ویژگی های خاص خودشون رودارن
ایناهمون چیزاییه که ازبچگی درباره فصل هاتوگوش م ن
امابه نظرمن بزرگترین دروغ بشربه جامعه همینه!!!چون مایه فصل دیگم داریم به اسم امتحانات!!!فصل امتحانات برخلاف فصل های دیگه نه زیباس نه دوس داشتنی!بلکه پرازاسترس،سرکوفت وبدبختیه به طوری که همه مادانش آموزاباشنیدن این فصل سرتاپای بدنمون شروع به لرزیدن میکنه وحتی پیش اومده افرادازاسترس زیادسکته قلبی میکنن وبه دیارباقی میشتابند.البته دراین میان افرادی هم هستن که ماتوفرهنگ لغت خودمون اوناروچای شیرین یاچاپلوس مینامیم،توی هرکلاسی حداقل یکی ازاین موجوادت عجیب وغریب وجودداره که مدرسه وکلاس درس روبرای بقیه تلخ ترازقبل میکنن
ویژگی های دانش آموزان چاپلوس'
1-توردیف های اول،دوم یاحداقل سوم میشینن
2-کم غیبت میکنن
3- زوددرکلاس حاضرمیشن
4-همیشه یه قدم ازمعلم جلوترن چراکه درس جدیدروقبل ازدرس دادن درخونه مطالعه میکنن
5-درهمه بحث هاشرکت میکنن
6-درامتحان گرفتن های معلم تاثیرزیادی دارن
دربعضی مواقع هم این افرادرو خون مینامند
البته نبایدشگرددانش آموزان روبرای فرارازامتحان وگرفتن نمره بالای10دست کم گرفت چراکه خیلی ازافرادموفق کشورمون بااین سابقه درخشان به این جارسیدن،دراینجااین شگردهاودومین دروغ بشربه جامعه روتوضیح میدیم:
خانوم بخدامن همه درس روخوندم فقط استرس گرفتم همش پرید......
بخدا ب عمم فوت شدبیام سرکلاس.......
آقااجازه من دیروزمریض بودم نتونستم زیادبخونم میشه یه یه نمره ارفاق کنید؟؟.....
خااانوم من نمیدونستم قراره امتحان بگیرید!....
من جزوموگم کرده بودم این شدکه الان آماده نیستم......
آقابخدامن به همون10هم راضیم.فقط یه نمره اضافه کنید
و...
همه جاازفوایدامتحان گفته میشه ن دانش آموزمیخوام چندتاازمضرات امتحان روبراتون توضیح بدم
1-چپ وچول وضعیف شدن چشم هابراثرنوشتن انواع تقلب
2-افزایش بارعلمی به طورناخواسته
3-کمبودخواب
4-رواج فرهنگ غلط پاچه خواری برای استاتیدوخوردشدن غرور
5-سرکوفت ازخوانواده
این موردآ حتی باعث طردشدن افرادازخانواده هم شده چراکه اگه درس بخونی ونمره قابل توجهی بیاری فقط جمله 'وظیفته مگه جزدرس خوندن کاردیگه ای هم داری'نصیبت میشه واگه درس نخونی مجبوری غرغرهای پدرومادروانجام کارهای خونه روتحمل کنی چون دیگه بهونه ای برای فرارازکارنداری!
ودرآ سومین دروغ بشربه جامعه که همه دانش آموزا ازکلاس اول تاحالابااون مواجه شده اند:
اگه درستوبخونی ونمره خوبی بگیری برات،پاستیل می م،اگه درستوبخونی ونمره خوبی بگیری برات اون دوچرخه که دوس داری رومی م،اگه درستوبخونی ونمره خوب بگیری برات تبلت می م.....
خودمن به نحوه هیچوقت این جایزه هایی که پدرومادرم بهم قولش روداده بودن رونگرفتم البته شایدنگرفتن نمره خوب من هم تاثیری درنگرفتن جایزه داشته باشه!!! امابه هرحال مابه اصل موضوع کارداریم.
خب معلمای عزیزمن این همه انشانوشتم وخوندم که بگم نمره بیست ویادگرفتن مطالب به خصوص مطالب ریاضی درآینده هیچ تاثیری توی زندگی من وبقیه دانش آموزانخواهدداشت پس خواهشا چهارمین دروغ بشرروبه وجودنیارید!!!!  انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir دهقانی با زن و تنها پسرش در روستایی زندگی می کرد. خدا آنها را از مال دنیا بی نیاز کرده بود . مرد دهقان همیشه پسرش را نصیحت می کرد تا در انتخاب دوست دقت فراوان کند و افراد مناسبی را برای دوستی برگزیندسالها گذشت تا اینکه پدر از دنیا رفت. تمام اموال و املاکش به پسرش رسید .
پسر کم کم نصیحتهای پدر را فراموش کرد و شروع به ول جی کرد، و در انتخاب دوستان بی دقت شد . هر هفته مهمانی می داد و خوش می گذراند . روزها می گذشت و پسر برای تامین هزینه های خود هر بار.
مجموعه شعر طنز «کی گفته بخت کچلا بُلنده» سروده نسیم عرب ی به همت انتشارات مروارید منتشر شد. این مجموعه شامل داستان منظوم و طنزآمیزی است که شخصیت اصلی آن همان حسن کچلِ داستان فولکلور ایرانی است که حالا بزرگ شده و همچنان به دنبال کار می گردد منتها سر هر کاری که میرود بدشانسی می آورد و ناچار به ترک آن می شود. در ابتدای این کتاب به نقل از ابوالفضل زرویی نصرآباد آمده است: «واقعیت امر این است که شما در کدام دوره از تاریخ ادبیات اینقدر شاعر جوان ۱۸-۱۷ ساله تا ۲۵ ساله می بینید که اینقدر روان و خوب شعر گفته باشند؟ می خواهم بگویم چون این ها دم دست ما هستند نمی بینیم شان. مثلا همین خانم نسیم عرب ی یک پدیده است. شما در کل تاریخ ادبیات ایران، چند زن شاعر طنز پرداز خوب پیدا می کنید که با این قدرت و با این روانی شعر بگوید و به این خوبی مفهوم طنز را بشناسد؟» این مجموعه شعر طنز با ات زیر آغاز می شود: آهای شما! پیر و جوون! مرد و زن!
حسن کچل رو یادتونه حتما!؟ همون پسر بچه تنبل و لوس
که مادرش رو کرده بود مایوس همون پسر بچه که کاری نداشت
رفیق و پول و کار و باری نداشت دوست ندارین بدونین الان کجاست!؟
بچه و زن داره!؟ یا اینکه تنهاست!؟، بپرسین این روزا چه طوره حالش!؟
نگین ولش کن بابا! بی خیالش! خبر دارین که طفلکی به اجبار
می گرده همچنان به دنبال کار!؟ یه مردِ گُنده است اما هنوز
لنگ یه کار تازه است هر روز... عرب ی خود درباره این کتاب می گوید: «همیشه شنیده ایم کچل ها خوش اقبال اند اما حقیقت این است که اگر ی شانس داشته باشد که کچل نمی شود! راستش این موضوع از دوران نوجوانی برای من سوال بود و ایده این کتاب برای من از کلاس انشاء دوران راهنمایی شکل گرفت.در حقیقت من آدم خوش شانسی بودم که در دوران راهنمایی معلم انشایی داشتیم که موضوعات طنز برای انشا می داد و مانند معلم های دیگر موضوعات کلیشه ای مثل "علم بهتر است یا ثروت" یا "تابستان خود را چگونه گذر د" انتخاب نمی کرد خلاصه یک بار این معلم انشا موضوعی برای نوشتن انشا داد که من نزدیک به ده صفحه انشا در مورد آن نوشتم.موضوع این بود: چرا کچل ها خوش اقبال اند. راستش بعد از نوشتن آن انشا بود که من فهمیدم توانایی خنداندن دیگران را دارم و با این کتاب سعی دین ام را به کچل ها ببخشید این موضوع (!)ادا کنم البته این را از جهت مزاح عرض اما باز هم فکر می کنم کچل ها خوش اقبال نیستند و به اندازه بیست قطعه شعر برای اثبات حرفم دلیل آورده ام.» پیش از این کتاب «داشت عباس قلی خان پسری» از این طنزپرداز و رو مه نگار منتشر شده بود. منبع: ماهنامه شماره پنجاه و سوم انشا و نویسندگی (ویژه طنز)

چند روز پیش میخواستم مطلبی درمورد «کالای ایرانی و باید ها و نبایدها» بنویسم، تنبلی . اما حالا با این اوضاع بازار ارز گفتم طی دو پست، چندتا مطلب مهم رو با هم بحث و بررسی کنیم.
+++ خواهش میکنم وقت بذارین و بخونین، نظر بدین، سوال بپرسین، مخصوصا بند ۱۰ ... و توجه کنید ، این پست صرفاً درمورد تاثیر قیمت ارز (دلار) در اقتصاد کشور و زندگی روزمره و رفتارهای اجتماعی ماست و مثالهایی که درمورد کالای ایرانی میزنم فقط برای نشون دادن تاثیراته. پس در پست بعدی . خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد که با توجه به نزدیک شدن ضرب الاجل ترامپ درخصوص ، مقامات ایرانی و اروپایی، مذاکرات درمورد مسائل منطقه ای را شروع کرده اند. من به مدرسه میرفتم تا درس بخوانم
تو به مدرسه میرفتی به تو گفته بودند باید شوی
او هم به مدرسه میرفت اما نمی دانست چرا

من پول تو جیبی ام را هفتگی از پدرم میگرفتم
... ... ... تو پول تو جیبی نمی گرفتی همیشه پول در خانه ی شما دم دست بود
او هر روز بعد از مدزسه کنار خیابان آدامس میفروخت

معلم گفته بود انشا بنویسید ؛ موضوع این بود علم بهتر است یا ثروت

من نوشته بودم علم بهتر است ؛ مادرم می گفت با علم می توان به ثروت رسید
تو نوشته بودی علم بهتر است ؛ شاید پدرت گفته بود تو از ثروت بی نیازی
او اما انشا ننوشته بود برگه ی او سفید بود ؛ خ رش روز قبل تمام شده بود

رئیس جمهوری امروز (چهارشنبه) از دادگستری کشورش خواست تا تحقیقات درمورد مداخله روسیه در انتخابات اخیر را هرچه سریعتر متوقف کند. اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد انشانویسی با و پر سرعت .
مقاله در مورد انشانویسی
مقاله در مورد انشانویسی لینک و پرداخت پایین مطلبفرمت فایل:word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:30مقدمهانشا در لغت به معنی سخن آف و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است. و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و شه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آنها را به آسانی بفهمد و برای او خوشایند باشد.یکی از عوامل متعدد ناموفق بودن درس انشا نداشتن روش مناسب است. وم به کارگیری روش مطلوب در تدریس به اندازه ای است که بعضی از دست اندرکاران علوم تربیتی بهره گیری از روش های مناسب را مهم تر از دانش آن درس دانسته اند. تلاش برای تدریس انشا امری ضروری و لازم است. در سر کلاس های ما تدریس به همان شیوه های سنتی تکرار مطالب گذشته است. و از دیدگاه علوم تربیتی هر کاری که مکانیکی انجام شود کاری آموزشی نیست. زیرا خلاقیت در آن وجود ندارد و تا خلاقیت نباشد مسائل اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، و حل نمی شود و باید کاری کنیم که کلاس انشا تبدیل به کارگاه نوشتن شود.   بیان مسالهپس از چند جلسه تدریس در درس انشا به این نتیجه می رسیم که در طول سالهای گذشته به درس انشا اهمیتی داده نشده بود زیرا دانش آموزان به آسانی نمی توانستند بنویسند و افکار خود را بیان نمایند و درس انشا برای آنها جذ تی نداشت . نارسایی حتی بر نحوه ی پاسخ دادن آنها در دروس کتبی نیز اثر گذاشته بود. این مسئله فکر همه را به خود مشغول ساخته بود که به راستی چگونه می توانیم دانش آموزان را با درس انشا آشتی دهیم ؟ و شیوه های شیدن را پیرامون یک موضوع فراهم آوریم؟ و کلاس انشا را از ح خشک و سرد بیرون بیاوریم؟ و با استفاده از روش های مختلف، تجربیات اولیا همکاران و مشاوران و متخصصین تعلیم و تربیت دانش آموزان را از منزلگاه مراحل تفکر تحلیل، ترکیب، نقادی و نوآوری و ابداع بگذرانیم؟ و به پرورش قدرت تفکر و تحلیل آنها بپردازیم. گردآوری اطلاعات و شواهدبرای حل این مشکل ابتدا به جمع آوری تجربیات اولیا دانش آموزان در ارتباط با درس انشا می پردازیم و از تجربیات همکاران محترم به خصوص مدیر مدرسه استفاده نمود.و در این رابطه به مطالعه ی کتابهای مختلف از جمله: آیین نگارش، ره یافت های آموزشی و تربیتی در درس انشا خودآموز روش تدریس مهارت نوشتن در دوره ی ابت ، خودآموز روش تدریس زبان فارسی، شیوه های خلاق آموزش انشا، آموزش خاطره نویسی می پردازیم
با
مقاله در مورد انشانویسی

روشهای-نوین-تدریس-انشا-با-رویکردی-به-خلاقیت

روش های نوین تدریس انشا با رویکردی به خلاقیت
فرمت فایل ی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 104 کیلوبایت
قیمت: 2200 تومان
 
توضیحات:
تحقیق روشهای نوین تدریس انشا با رویکردی به خلاقیت، در قالب فایل word و در حجم 18 صفحه.بخشی از متن:
اشکالات مربوط به درس انشا در واقع از همان سالهای اول دبستان که ک ن این درس را با جمله نویسی شروع می کنند پدید می آید برخی از معلمان دانسته یا ندانسته کمترین اهمیتی برای تمرینهای کتاب فارسی قائل نیستند و پس از آنکه چند بار از روی درس خوانده شد شخصا پرسش ها را در کلاس پاسخ می دهند تا دانش آموزان در کتابهایشان بنویسند اغلب دانش آموزان این کلاسها چون متن درس را درک نکرده اند بدیهی است که قادر نخواهند بود جملات محکم و زیبایی بسازند یا برداشتهای خود را از موضوع درس در چند جمله بنویسند یا بیان کنند این دانش آموزان همان هایی هستند که در سالهای بعد برای نوشتن انشا شب هنگام به سراغ والدینشان می روند تا صبح روز بعد در کلاس نمره ی خوبی به دست آورند .در حالی که اگر انشا را به مثابه ی روح سیال و جریان ذهنی دانش آموزان در نظر بگیریم می بینیم بی توجهی به این درس چه خسران عظیمی در بر دارد و تاکنون هم چه زیان عظیمی را متحمل شده ایم .و اما مهمترین علل ضعف دانش آموزان که با روش دلفی گردآوری شده است عبارتند از:
موضوعات انشا عموما تکراری و خسته کننده است و معلم توضیحی درباره ی موضوع انشا سر کلاس ارائه نمی دهد.
1- به درس انشا و نگارش بهای کمتری نسبت به دروسی نظیر ریاضی ، زبان ، فیزیک و .... داده می شود و همین امر سبب کمبود در این زمینه است. 
2- معلمین اهمیت درس انشا را برای دانش آموزان بازگو نمی کنند و چه بسا دانش آموزان انشا را امری بیهوده تلقی می کنند و انگیزه کافی برای این درس ندارند. 
3- برخی دانش آموزان از نمرات کم انشاء سرخورده می شوند و رغبتی به نوشتن دوباره ندارند و دیگر اینکه معلمین برای نوشتن انشا حجم خاصی را مشخص می کنند به عنوان مثال می گویند باید بیشتر از ده خط بنویسید. حال آنکه این شیوه اشتباه است. 
4- دلسوزی بی جای والدین در درماندگی فرزندان خود از نوشتن انشا که با کمترین خواهش و اصرار فرزند خود از نوشتن انشا که با کمترین خواهش و اصرار فرزند حاضر می شود کار او را خود بر دوش بگیرند. 
5- بی توجهی به فرهنگ کتابخوانی در اکثر خانواده ها به دلیل گرفتاریها و مشکلات ، زیرا اگر پدر و مادر قسمتی از اوقات فراغت خود را صرف خواندن کتابهای مفید و سودمند کنند می توانند عاملی برای ترغیب فرزند به امر مطالعه باشد. 
6- سطح مطالعه در میان دانش آموزان بسیار کم است و آنها علاقه چندانی به خواندن کتابهای مفید غیر درسی ندارند و همین کمبود اطلاعات باعث ناتوانی آنها در نوشتن می شود.
...


فهرست مطالب:
چکیده

مقدمه

خلاقیت

مهمترین موانع خلاقیت 

موانع فردی

موانع اجتماعی 

علل ضعف انشا 

انواع تفکر

را ارهای  پرورش خلاقیت  

شیوه های بهبود انشا

را ارهای  پرورش خلاقیت  

شیوه های بهبود انشا

روشهای عملی خلاقیت 

شیوه های نوین آموزش انشا

نتیجه گیری 

منابع و مآخذ 

 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

عیاشی ، رانی ، خواری (نجسخواری) و دین شرک آمیز میتراپرستی در دربار خشایارشا
هخا ان (بخش378)
" فروپاشی درونی : پژواک ش ت های سالامیس و پلاتایا تا حد زیادی بر چهارده سال باقیمانده ی شهریاری خشایارشا سایه افکند . شاهنشاه هر روز بیش از پیش در دسایس و عیاشی ها فرو می رفت . به نوشته ی سیسرون ، حتی او ظاهرا برای انی که حظ بیشتری برایش فراهم می آوردند ، جوایزی هم تعیین می کرده است . شاهنشاه از سر درماندگی ، در جست و جوی راه حلی برای گریز از وضع بار شاهن. "بحران عروسکی" اتفاق افتاد!چند روز مانده به آغاز ماه مبارک بود که سیدعلی شجاعی عزیز زنگ زد و خبر صدور مجوز کتابم را داد.قریب دو سال بود که مجموعه داستان «بحران عروسکی» بخاطر ایرادات ممیزی امکان نشر نیافته بود.با زحمات دوستان انتشارات نیستان و پس از رایزنی ها و جلسات دفاعیه مفصل بالا ه به لطف خدا این مجموعه داستان بدون حذف و تغییر هفته گذشته منتشر شد.شاید بعدها خودم چیزهایی درمورد این کتاب و حواشی اش بنویسم اما دوستان فعلا می توانند لینک معرفی انتشارات نیستان را در مورد این مجموعه بخوانند.انشا... که....بی خیال! هرچه خدا خواست همان می شود! « بحران عروسکی، تلفیق هنرمندانه مضمون و روایت داستانی! »پی نوشت: طبق استعلام از انتشارات نیستان، دوستان علاقمند به ید کتاب در تبریز می توانند از کتابفروشی آرمانشهر (میدان ساعت-روبروی بازار تربیت-تلفن: ۵۵۶۳۴۶۷) پیگیر وصول و ید کتاب باشند.دوستان ن در سایر ا هم می توانند به لینک زیر مراجعه نموده و نسبت به تهیه کتاب اقدام نمایند.پیشاپیش از همه دوستان عزیز و علاقمندان ادبیات داستانی بخاطر اینکه امکان هدیه عمومی این کتاب برایم مقدور نیست، عذرخواهی می کنم.انشا... که به بزرگواری خود ببخشند.«مراکز توزیع انتشارات نیستان» حسن حقوقدان! منتقدان لرزان بروند به جهنم! افسران - شعر به جهنم گر منتقدی باش، ولیکن به جهنم/ اشک تو چکیده ست به دامن؟ به جهنم!

دلواپس فردای وطن گشت برادر؟/ زخم است به جان وی و بر تن؟ به جهنم!

صلحی که نمودیم، نیارزد به پشیزی/ کوبیدن آب است به هاون؟ به جهنم!

ما پسته خورانیم، شما غصه خورانید/ در شهر گرانی شده؟ اصلاً به جهنم!

ماشین چو گران است، مکدر شده باشم/ م د چو در له شده آهن، به جهنم!

ما جمله دل آرام، شدیداً همه شادیم/ بشنید ی مطلب موهَن؟ به جهنم!

اندر صف ناجور سبد له‎شده‎گانید/ کم آبی و کم نانی و کلاً به جهنم!

تعلیق شد آنگونه اگر هسته ایِ ما/ بشنو تو زمن فوری و آناً، به جهنم

ای کاسب تحریم، تو سرهنگی و اکنون/ هم نیست ی البته ایمن؟ به جهنم!

شد زندگی ات لنگ؟ نه این گفته دروغ است/ حیف است اگر نشنوی از من، به جهنم!

ما جمله چنینیم، لذا معتدلانیم/گویم به شما البته جمعاً، به جهنم! آسیاب اشپزخانه:هاونآینه:مراتابزار درو:داساثر آگاتا کریستی:جسدی در کتابخانهاثر عشیری:عقاب الموتاثر پوشکین:کولی هااحصائیه:آماراز این رو:لذااز حد گذراندن:اسرافاز رودهای بین النهرین:فرات 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] آرام گرفتن:س آرایش:زیبآسیاب مطبخ:هاوناثر محمود ت آبادی:سفراجاق برقی:ماکروویوادامه:دنبالهاز جنس روی:روییناز چاشنی ها:سسانزوا:خلوتاهالی بک مملکت:تبعه 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] دانش آموز عزیز به مناسبت تقارن عاشورای حسینی با 13 آبان ،روز دانش آموز ،2 موضوع انشا به عنوان مسابقه برای شما عزیزان مشخص شده که به آثار برتر جوائزی اهدا خواهد شد:

موضوع انشا :
1-قیام حسینی و واقعه کربلا
2-تبعید (ره) در 13 آبان
مهلت تحویل انشا به آموزگار مربوطه : شنبه 17/8/1393
با اینکه سعی‌ می‌کنم مثبت باشم چرا هیچ معجزه‌ای در زندگی‌‌ام روی نمیدهد؟ قانون ذهن ما قانون باور است. مثبت بودن تنها مثل کوبیدن آب در هاون است به این دلیل که کائنات تنها به گفتاری که باور کامل در آن باشد جواب خواهد داد. بدین شکل که اگر شما خواسته‌ای دارید و زبانی کاملا مثبت هستید، نیاز دارید یک باور شفاف هم از بدست آوردن خواسته اتان داشته باشید. ترس از اینکه آیا بهش میرسم؟ اگر نشد چی‌؟ حالا ببینیم میشه یا نه. چنین باورهای ضعیفی شما را خسته و ناامید می‌کند. تنها راه رسیدن به اه ، باور کامل وقوع آن است به طوری که وقتی‌ آنرا مجسم می‌کنید، آنرا انجام شده ببینید و پیشاپیش با یک حس واقعی برای داشتن آن تشکر کنید و به خود افتخار کنید. اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد آزمایشگاه خاکشناسی عمومی با و پر سرعت .
فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن ... تعداد صفحات : 13 صفحهبه نام خدا آزمایشگاه خاکشناسی عمومی. جلسه اول . شماره آزمایش: نمونه برداری از خاک. اهمیت روش صحیح نمونه برداری. زمان نمونه برداری. عمق نمونه برداری. آماده زمان. ابزار نمونه برداری. وسایل مورد نیاز:. بیل و یا بیلچه یا طبقه نمونه برداری «اوگر». سطح پلاستیک تمیز. نایلون پلاستیکی. روش نمونه برداری. نمونه برداری تصادفی. روش زیگزاگ. روش اضلاع زمین. عمق نمونه برداری. عمق نمونه برداری 30 سانتیمتر است و برای باغ ها در نمونه یک عمقی از 0 تا 30 یک عمق، عمق 30 تا 60 که عمق توسعه ریشه هاست. زمان: معمولاً 2 تا 4 هفته قبل بازگشت نمونه برداری می کنیم.
برای باغ هایی که احداث نشده را قبل از بهره برداری برای باغاتی که احداث شده اوا زمستان یا اوایل بهار از کنار دیوارها یا پرچین ها یا کنار رودهای آب نمونه برداری کنیم و در هنگام نمونه برداری، خار و خاشاک و کودهای شیمیایی و حیوانی را از خاک کنار می زنیم و بعد نمونه برداری می کنیم. زمان در نمونه برداری خیلی مهم است.
از نظر فیزیکی شیمیایی، بهترین روش نمونه برداری، نمونه برداری از اضلاع زمین و تصادفی روش خوبی است که پوشش کاملی از زمین می دهد و دقت در نمونه برداری خیلی مهم است. جلسه دوم شماره آزمایش: آماده نمونه خاک مواد و وسایل مورد نیاز الک 10mesh چکش پلاستیکی (هاون و چینی) سینی 2 میلیمتری و قوطی پلاستیکی. خاک را که مطمئن هستیم در جوار هوا خشک می کنیم در هاون یا چکش می کوبیم، خود می کنیم، ولی پودر نمی کنیم.
پس خاک د شده را از الک 10mesh عبور داده خاک باقی روی الک را دور ریخته و خاک عبور از الک را ته قوطی پلاستیکی جمع کرده و بر روی آن شماره خاک را برچسب می زنیم. خاک نرم: (fine earth) جلسه چهارم شماره آزمایش: تعیین بافت خاک مواد و وسایل مورد نیاز 1.
خاک خشک الک شده (fine earth) هیدرومتر، دماسنج، کرنومتر یا دماسنج، شیکر برقی، قوطی پلاستیکی درب دار، محلول هگزا متافسفات سدیم 5% نام تجاری کالبن، هم زن دستی، استوانه مدرج سیلندر و آب مقطر. ابتدا 50 گرم خاک د شده الک شده را در داخل قوطی پلاستیکی ریخته 300 سی سی آب مقطر و 50 سی سی محلول محلول کالبن 5% به آن اضافه می کنیم در قوطی را بسته به مدت 6 ساعت بر روی شیکر برقی قرار می دهین.
در صورتی که از هم زن برقی استفاده می شود یا «آژیاتور» 5 دقیقه نمونه را هم می زنیم.
سپس محتویات قوطی را در داخل سیلندر استوانه ای 1 لیتری و سیلندر را به حجم می رسانیم.
سپس با هم زن دستی به مدت 1 دقیقه مخلوط را هم زده (10 مرتبه) هم زمان با خارج هم زن کرنومتر را می زنیم و هیدرومتر را به آرامی در داخل مخلوط قرار می دهیم.
بعد از 4 ثانیه اولین قرائت هیدرومتر انجام می شود.
دمای مخلوط را هم با دماسنج اندازه می گیریم. قرائت اول هیدرومتر بعد از 40 ثانیه a1= دما قرائت اول t= داخل مخلوط رس و سیلت اعداد خام هستند سپس سیلندر را به مدت 6 ساعت کنار گذاشته در این مدت سیلت موجود در مخلوط نیز ته نشین شده بعد از 6 ساعت دومین قرائت هیدرومتر را انجام می دهیم.
بعد از قرائت. دیسیرس کنترلی قرائت دوم هیدرومتر بعد از 6 ساعت b= دما قرائت دوم t'= به خاطر داشتن یون شعاعی کوچک (disperses) بنابراین: 1.
تصحیح مربوط به غلظت کاگنن: a'=a-2.5+(tمتن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا نماییدبعد از پرداخت ، لینک را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.
با
تحقیق درمورد آزمایشگاه خاکشناسی عمومی
اختصاصی از ژیکو اقدام پژوهی جذاب نمودن درس انشاء با و پر سرعت .
اقدام پژوهی جذاب نمودن درس انشاء
اقدام پژوهی جذاب نمودن درس انشاء  اقدام پژوهی چگونه توانستم درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم.اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.فرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 10     فهرست مطالبمقدمه بیان مساله گردآوری اطلاعات و شواهد(1)پیشینه ی تحقیق در مورد درس انشا:تجزیه و تحلیل اطلاعات شواهد (1)چگونگی انجام کار:گردآوری شواهد (2)پیشنهادات  منابع و ماخذ مقدمهانشا در لغت به معنی سخن آف و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است. و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و شه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آنها را به آسانی بفهمد و برای او خوشایند باشد.یکی از عوامل متعدد ناموفق بودن درس انشا نداشتن روش مناسب است. وم به کارگیری روش مطلوب در تدریس به اندازه ای است که بعضی از دست اندرکاران علوم تربیتی بهره گیری از روش های مناسب را مهم تر از دانش آن درس دانسته اند.تلاش برای تدریس انشا امری ضروری و لازم است. در سر کلاس های ما تدریس به همان شیوه های سنتی تکرار مطالب گذشته است. و از دیدگاه علوم تربیتی هر کاری که مکانیکی انجام شود کاری آموزشی نیست. زیرا خلاقیت در آن وجود ندارد و تا خلاقیت نباشد مسائل اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، و حل نمی شود و باید کاری کنیم که کلاس انشا تبدیل به کارگاه نوشتن شود.
با
اقدام پژوهی جذاب نمودن درس انشاء
آسمانی:سماویآسیاب مطبخ:هاونآسیب:اکآقای آلمانی:هراموختن:یاد دادناثر مولیر:دون ژواناختراع نوبل:دینامیتاز آلات موسیقی محرم:سنجاز امراض مقاربتی:سوزاکاز ایالات :ایلینویز 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از یارا فایل اقدام پژوهی جذاب نمودن درس انشاء با و پر سرعت .
اقدام پژوهی جذاب نمودن درس انشاء
اقدام پژوهی جذاب نمودن درس انشاء  اقدام پژوهی چگونه توانستم درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم.اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.فرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 10     فهرست مطالبمقدمه بیان مساله گردآوری اطلاعات و شواهد(1)پیشینه ی تحقیق در مورد درس انشا:تجزیه و تحلیل اطلاعات شواهد (1)چگونگی انجام کار:گردآوری شواهد (2)پیشنهادات  منابع و ماخذ مقدمهانشا در لغت به معنی سخن آف و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است. و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و شه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آنها را به آسانی بفهمد و برای او خوشایند باشد.یکی از عوامل متعدد ناموفق بودن درس انشا نداشتن روش مناسب است. وم به کارگیری روش مطلوب در تدریس به اندازه ای است که بعضی از دست اندرکاران علوم تربیتی بهره گیری از روش های مناسب را مهم تر از دانش آن درس دانسته اند.تلاش برای تدریس انشا امری ضروری و لازم است. در سر کلاس های ما تدریس به همان شیوه های سنتی تکرار مطالب گذشته است. و از دیدگاه علوم تربیتی هر کاری که مکانیکی انجام شود کاری آموزشی نیست. زیرا خلاقیت در آن وجود ندارد و تا خلاقیت نباشد مسائل اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، و حل نمی شود و باید کاری کنیم که کلاس انشا تبدیل به کارگاه نوشتن شود.
با
اقدام پژوهی جذاب نمودن درس انشاء
به نظرم ایی که مدّت مدیدی اضافه وزن داشتند (به عبارتی چاق بودند)، دیگه نباید واسه خوش هیکل شدن و جذاب شدن لاغر کنند. یه جورایی از آب در هاون کوبیدن هم بیهوده تره! اینجوری نه تنها توجّه جدید ب نمی کنند، بلکه توجّه بلقوه ی همون یه عدّه بازاریِ چاق و چلّه پسند رو هم از دست می دند.
به عبارت دیگه، به نظرم چاق های تازه لاغر شده حقشونه بدونند که هر چقدر هم لاغر کنند و باشگاه برند، از نظر جذ ت هیچوقت حتّی نزدیک به یه آدمی که از اول نسبتاً متناسب بوده ه. ✅شعر صادق علیه السلام درمورد عمر بن خطاب لعنت الله علیه:
من جدّه و والده
و أمّه أخته و عمّته
أجدر أن یبغض الوصیّ و أن
ینکر یوم الغدیر بیعته
ترجمه:
ی که جد او پدر و اوست و مادر او و اوست
عجیب نیست که دشمن وصی باشد و بیعتش را در روز غدیر انکار کند !!!
بحارالانوار، جلد ۳۱، صفحه۰۰ ۱ بررسی ۱۰ باور نادرست و همه گیر درمورد آب و هوا و اقلیم
هوا با اقلیم یا آب‌وهوا فرق دارد. بیشتر مردم برداشت صحیحی از مفاهیم پایه‌ای آب‌وهوایی ندارند و گاه به اشتباه می‌افتند. کارهایی که در هفته سوم مهر درچهارم 2 انجام گرفت : قرآن درس 1 به طور کامل تدریس شد. ریاضی تا صفحه 10 تدریس شد البته با کتاب pdf مطالعات : درس 2 نیز به اتمام رسید و قرار به این شد برای هفته آینده بچه ها در 6 گروه با نام های ( توت فرنگی - گل مریم - پنج فینگیلی - یاس و گروه انفرادی ... ) فعالیت کرده و مالکتی با موضوع دلخواه بسازند که بهترین آن معرفی می شود . املا : به دو صورت جمله نویسی و ساده البته به وسیله یکی از بچه ها ( مه سیما ) گفته شد . انشا : انشا آزاد خوانده ش. کارهایی که در هفته سوم مهر درچهارم 2 انجام گرفت : قرآن درس 1 به طور کامل تدریس شد. ریاضی تا صفحه 10 تدریس شد البته با کتاب pdf مطالعات : درس 2 نیز به اتمام رسید و قرار به این شد برای هفته آینده بچه ها در 6 گروه با نام های ( توت فرنگی - گل مریم - پنج فینگیلی - یاس و گروه انفرادی ... ) فعالیت کرده و مالکتی با موضوع دلخواه بسازند که بهترین آن معرفی می شود . املا : به دو صورت جمله نویسی و ساده البته به وسیله یکی از بچه ها ( مه سیما ) گفته شد . انشا : انشا آزاد خوانده ش. علی حضوری/ رو مه ابتکار سؤالی که از دیرباز در بین دانش آموزان، آن هم در کلاس انشا مطرح بوده و هست، این است که «علم بهتر است یا ثروت؟» این جمله به ظاهر ساده، از مقطع ابت تا دبیرستان و حتی نیز مورد سؤال است. سالیان سال معلمان ما مقایسه و انتخاب بین علم و ثروت را به عنوان موضوع انشا به ما می دادند و از ما می خواستند که از بین این دو یکی را انتخاب کنیم. جواب ها بدون استثنا یکی بود. علم از ثروت بهتر است چون...(مطالعه بیشتر در ادامه مطلب)
لینک از رو مه . آب نیمه گرم:ولرمآبادی کوچک:واحهآرایشگر نه:سالن زیباییآسیاب آشپزخانه:هاوناثر چربی:لکاز اقیانوس ها:شمالگاناز بانک های ایرانی:ملیاز درختان:افرااما:لیکنبسیار بی رحم:جلاد 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] تحقیق انشا نویسی 30 ص انشا نویسی 30 ص تحقیق انشا نویسی 30 ص مقاله انشا نویسی 30 ص انشا نویسی 30 ص دسته بندی آموزشی فرمت فایل zip حجم فایل 27 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 31 دریافت فایل  تحقیق انشا نویسی 30 ص فروشنده فایل کد کاربری 4558 تمام فایل ها فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 31 صفحه فصل اول مقدمه انشا در لغت به معنی سخن آف و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است.
و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و شه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آنها را به آسانی بفهمد و برای او خوشایند باشد.
یکی از عوامل متعدد ناموفق بودن درس انشا نداشتن روش مناسب است.
وم به کارگیری روش مطلوب در تدریس به اندازه ای است که بعضی از دست اندرکاران علوم تربیتی بهره گیری از روش های مناسب را مهم تر از دانش آن درس دانسته اند.
تلاش برای تدریس انشا امری ضروری و لازم است.
در سر کلاس های ما تدریس به همان شیوه های سنتی تکرار مطالب گذشته است.
و از دیدگاه علوم تربیتی هر کاری که مکانیکی انجام شود کاری آموزشی نیست.
زیرا خلاقیت در آن وجود ندارد و تا خلاقیت نباشد مسائل اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، و حل نمی شود و باید کاری کنیم که کلاس انشا تبدیل به کارگاه نوشتن شود.
بیان مساله پس از چند جلسه تدریس در درس انشا به این نتیجه می رسیم که در طول سالهای گذشته به درس انشا اهمیتی داده نشده بود زیرا دانش آموزان به آسانی نمی توانستند بنویسند و افکار خود را بیان نمایند و درس انشا برای آنها جذ تی نداشت .
نارسایی حتی بر نحوه ی پاسخ دادن آنها در دروس کتبی نیز اثر گذاشته بود.
این مسئله فکر همه را به خود مشغول ساخته بود که به راستی چگونه می توانیم دانش آموزان را با درس انشا آشتی دهیم ؟
و شیوه های شیدن را پیرامون یک موضوع فراهم آوریم؟
و کلاس انشا را از ح خشک و سرد بیرون بیاوریم؟
و با استفاده از روش های مختلف، تجربیات اولیا همکاران و مشاوران و متخصصین تعلیم و تربیت دانش آموزان را از منزلگاه مراحل تفکر تحلیل، ترکیب، نقادی و نوآوری و ابداع بگذرانیم؟
و به پرورش قدرت تفکر و تحلیل آنها بپردازیم.
گردآوری اطلاعات و شواهد برای حل این مشکل ابتدا به جمع آوری تجربیات اولیا دانش آموزان در ارتباط با درس انشا می پردازیم و از تجربیات همکاران محترم به خصوص مدیر مدرسه استفاده نمود.
و در این رابطه به مطالعه ی کتابهای مختلف از جمله: آیین نگارش، ره یافت های آموزشی و تربیتی در درس انشا خودآموز روش تدریس مهارت نوشتن در دوره ی ابت ، خودآموز روش تدریس زبان فارسی، شیوه های خلاق آموزش انشا، آموزش خاطره نویسی می پردازیم پیشینه ی تحقیق در مورد درس انشا: نتایج تحقیق سیر تاریخی درس انشا در کتاب های درسی مدارس ایران از سال 1300 تا 1373 کاری از سید حسین محمدی حسینی نژاد به شرح ذیل است.
به دلیل این که در کار تالیف کتاب های درسی به ویژه انشا هیات های علمی، تخصصی نظارت نداشته اند، توجه جدی و پیگیر به این درس نشده است و 2- کتابهای راهنمای انشا عملا فاقد یک برنامه عملی و هدف دار برای درس انشا می باشد.
3- دانش آموزان در تمام مقاطع این درس را دوست دارند و آن را جدی تلقی می کنند.
فصل دوم والایی انسان به « شه»ی اوست و شه با کلام و کلمه موجودیت می یابد و کلام همان ادبیات است که از زبان سود می گیرد.
چه شفاهی باشد و چه کتبی.
اصولاً ذهن آدمی میل به فراز دارد، چرا که ذهن سیال است و اگر چنین نبود پیشرفت آدمی در دانش و علوم انشا نویسی 30 صتحقیق انشا نویسی 30 صمقاله انشا نویسی 30 صانشا نویسی 30 ص
متن انشا برای شب یلدا
image, متن انشای یک صفحه ای برای شب یلدا
شب یَلدا یا شب چلّه بلندترین شب سال در نیم کره شمالی زمین است. این شب به زمان بین غروب آفتاب از ۳۰ آذر (آ ین روز پاییز) تا طلوع آفتاب در اول ماه دی (نخستین روز زمستان) اطلاق می شود. ایرانیان و بسیاری از دیگر اقوام شب یلدا را جشن می گیرند. واژه «یلدا» به معنای «زایش زادروز» و تولد است. ایرانیان باستان با این باور که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلندتر می شوند و تابش نور ایزدی افزونی می یابد، آ پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می خواندند و برای آن جشن بزرگی ب ا می د و از این رو به دهمین ماه سال دی ( دی در دین زرتشتی به معنی دادار و آفریننده) می گفتند که ماه تولد خورشید بود. ادامه مطلب آب چیزی را با فشردن گرفتن:چلاندنآرزوی بزرگ:آرمانآسیاب اشپزخانه:هاونآهوی ختن:افابزار رسم زاویه:نقالهاجابت کننده:مجیباز این زمان: از سم داران:خوکاز سوره ها:غاشیهاسب ترکی:آت 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] مادر یی که تمام عمر درمورد معلولیت دخترش دروغ گفته بود، به دست وی کشته شد.  دانلو دپروژه برق درمورد موتور سنکرون دانلو دپروژه برق درمورد موتور سنکروندسته : برق و الکترونیک فرمت/ورد تعداد صفحات 154 قیمت : 5000 تومان [توضیحات بیشتر ] دانلو دپروژه برق درمورد موتور سنکرون قبل از هرچیز به نتانیاهو میگویم و اورا خطاب میکنم و از او میپرسم که شاید از سرگذشت مرحب پهلوان تنومند و رزماور یهود  مطلع شدی که به دست وپا افتادی که اگر این باشد به تو حق میدهم  . دایه و کاتب مرهب روزی به او گفت که یا مرهب اگر روزی با ی به نام حیدر رودر رو شدی حتما از مقابله با او پرهیز کن که بدست او کشته خواهی شد فلذا در نبرد خیبر  زمانیکه مرحب خود را معرفیکرد و نوبت  شیر خدا  ابوتراب حضرت علی رسید حضرت فرمود مادرم مرا حیدر نامیده.

کلاکت مطالب جالبی که هرگز درباره ناخن نمی دانسته اید. 5 چیزی که ناخن ها درمورد سلامتی به شما می گویند سلامت,زیبایی، پوست و مو,ناخن , کلاکت
لینک های : کیفیت 180p کیفیت 270p کیفیت 360p