اعلام برنامه های هفته قرآن و عترت در خوزستان

امروز 12 اردیبهشت ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز شنبه ۹ دی ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 22 اردیبهشت ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز یکشنبه 5 آذر ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز یکشنبه 24 دی ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 17 بهمن ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز پنجشنبه 10 فروردین ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 18 مهرماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز چهارشنبه 8 آذر ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز چهار شنبه 30 فروردین ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 8 بهمن ماه سال 1395 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز چهارشنبه 18 اسفند ماه سال 1395 لیست پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز چهار شنبه6 اردیبهشت ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز دوشنبه 25 دی ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 6 اسفندماه سال 1395 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز شنبه 28 اسفند ماه سال 1395 لیست پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 30 آبان ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز دوشنبه 20 آذر ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 6 تیرماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. سی و پنجمین دوره از رقابت های قرآن، عترت و دانش آموزان استان مرکزی برگزارشد. سی و دومین جشنواره قرآن و عترت منطقه ای دانشجویان در شهرکرد آغاز شد. طرح ملی تلاوت قرآن کریم با نظارت معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد ی در مازندران برگزار خواهد شد. ان و دانشجویان آزاد استان اردبیل در مسابقات کشوری قرآن و عترت با ب ۵ رتبه برتر خوش درخشیدند. امروزچهارشنبه 23 فروردین ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز خوزستان اعلام شد. امروز دوشنبه18 اردیبهشت ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز پنج شنبه ۱۶ شهریورماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز یکشنبه 9 مهرماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز دوشنبه 5 تیرماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز پنج شنبه ۳۰ شهریورماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز یکشنبه 13 اسفند ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 20 اسفند ماه سال 1395 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 15 فروردین ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز خوزستان اعلام شد. امروز یکشنبه 11 تیرماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز پنجشنبه 3 اسفند ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز پنجشنبه 8 تیرماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد.