اعتراف علمای اهل سنت به تولد حضرت مهدی عج تصاویر کتاب ها

اس ام اس تبریک تولد حضرت ابوالفضل مصادف با 11 اردیبهشت 96در این مطلب از سایت انسان شاد برای شما دوستان اس ام اس تبریک تولد حضرت ابوالفضل را آماده کرده ایم.انواع اس ام اس در سایت انسان شاد.اس ام اس تبریک تولد حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل , تولد حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تبریک تولد حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥امشب شب میلاد علمدار حسین استمیلاد علمدار وفادار حسین استگر بود علی محرم اسرار محمدعباس علی محرم اسرار حسین است♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تبریک تولد حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥فرزند دلیر حیدر آمدعباس لشکر آمدمی خواست نشان دهد ادب رایک روز پی از برادر آمد♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تبریک تولد حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥دو ماه از دو افق در دو شب تجلّی کردیکی شهنشه دوران، یکی شدو گوهر از دو صدف از دو بحر گشت نمایانیکی چراغ هدایت، یکی معین و گواهشیکی حسین و یکی ناصر حسین، ابوالفضلکه جان خویش به کربلا بداد به راهش♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تبریک تولد حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥جانباز، با لبخند زخم خویش، خاطرات ه عباس(ع) را در کربلا بیدار می کند.ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز مبارک باد.♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥روشنگر آفتاب،عباس آمدتفسیر زلال آب،عباس آمدخیزید،گل آرید و گل افشانیدزیرا که گل بوتراب،عباس آمد♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥هر گل خوشبو که گل یاس نیستهر چه تلألو کند الماس نیستماه زیاد است و برادر بسیهیچ یکی حضرت عبـاس نیستمیلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥عباس(ع) آمد تا برادری را معنا کند، وفا را شرح دهد، ایثار را الگو باشدشجاعت را تفسیر کند و دلاوری را مصداقی والا گردد.میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ولادت حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥روشنگر آفتاب،عباس آمدتفسیر زلال آب،عباس آمدخیزید،گل آرید و گل افشانیدزیرا که گل بوتراب،عباس آمدمیلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد . .♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ولادت حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ شعبان شد و پیک عشق از راه آمدعطر نفس بقیت الله آمدبا جلوه ی سجاد و ابا الفضل و حسینیک ماه و سه خورشید در این ماه آمد♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تبریک تولد حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل , تولد حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ای دست تو، دستگیر عالموی در رخ تو علی مجسمدریای عمیق مهربانیتمثال علی، علی ثانیمرآت حسین مظهر عشقگل واژه ی ناب دفتر عشقای عبد خدانما، اباالفضلدریاب دمی مرا ابا الفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تولد حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥عباس!ای صبر و قرار بی قرارانامّید دل امیدواراندانی که گر از عطش بمیرمیک قطره ز دیگری نگیرمساغر نزنم ز دست هر من دست تو می شناسم و بسروزی من از خزانه ی توستدل، سائل آستانه ی توستامشب ز تو بار عام خواهمدیدار تو و خواهم♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تولد حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥فرزند على حیدر کرار ابوالفضلو ز حلم و ادب سَرْوَرِ اخیار ابوالفضلاى ماه بنى هاشم و مصداق فتوتگشتى پدر فضل به ادوار، ابوالفضلمیلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تولد حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥هرچند که راه هنر مدح نپویمحیف است ز اوصاف اباالفضل نگویمپرسند اگر سرور و سلطان ادب کیستجز نام اباالفضل به هر بزم نگویممیلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تولد حضرت ابوالفضل♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تبریک تولد حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل , تولد حضرت ابوالفضلاس ام اس تبریک تولد حضرت ابوالفضل مصادف با 11 اردیبهشت 96 در این کلیپ برای شما به مناسبت تولد ۳۱ سالگی مانوئل نویر دروازه بان مستحکم تیم فوتبال بایرن مونیخ مهارت های این بازیکن را آماده کرده ایم که می توانید آن را مشاهده نمایید نوشته ؛ به مناسبت تولد ۳۱…
شهاب حسینی در مقام کارگردان نمایش "اعتراف" را به صحنه می برد. یک سناتور یی بعد از بازگشت از سفر به روسیه اعتراف کرد که تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه مسکو فایده ای نداشته و باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرند. سری اول داستانهایی از انوار آسمانی به صورت جار برای در این وبلاگ قرار گرفته ،این برنامه تمام گوشی هایی را که از جاوا استفاده میکنند پشتیبانی میکند در سری اول این کتاب داستانهایی در مورد سه معصوم اول (حضرت محمد صل الله علیه و آله ،حضرت المومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها )قرار داده شده است.سری های بعدی این کتاب در آینده قرار خواهد گرفت. حجم 454کیلوبیت برای کلیک کنید. دزفول گفت: دشمن به ناتوانی خود در جنگ رو در رو با نظام ی اعتراف کرده به همین علت، فرهنگ ایران ی را نشانه رفته است ? و به همین جهت ما باید با رویکردی ولایی محور و ارزش مدار به مقابله… حوادث رکنا: رئیس کلانتری ۱۴۰ باغ فیض، با اشاره به دستگیری یک حرفه ای لوازم داخلی خودرو در محدوده چهاردیواری، گفت: این متهم پس از دستگیری به 6 فقره سرقت اعتراف کرد. 1 علی رفیعی تاریخ تولد 3/3/1377 2سیدحسین تاریخ تولد 18/11/1377 3محمدرضا سمیعی تاریخ تولد 14/6/13784عادل رفیعی تاریخ تولد17/3/13825سید حسین باقری تاریخ تولد 26/11/1378 6عارف مباشری تازیخ تولد 21/1/1379 7سید محمد رضایی تاریخ تولد 05/7/1380 8سیدمحمدمهدی عبدالهی تاریخ تولد 13/8/1380 9 محمد عبدالهی تایخ تولد 3/2/1381 10سید حسام عبدالهی تاریخ تولد 31/4/1381 11حسین سمیعی تاریخ تولد 21//7/1381 12 محمد زمانی تاریخ تولد 28/1/1382 1 3محمدرسول سیف الهی تاریخ تولد3/11/137814علیرضا فرخوند تاریخ تولد 31/6/1382 15lمحمدصا. مردم کره شمالی در آستانه روز کریسمس و با توجه به ممنوع شدن برگزاری جشن کریسمس در این کشور، صدمین سالروز تولد مادربزرگ کیم جونگ اون کره شمالی را که سال ها پیش درگذشته است، در میان برف و یخبندان جشن… دهه ی مبارک و خجسته کرامت و تولد حضرت معصومه (س) و برادر گرامیشان ، اسوه ی بخشش را بر تمامی مسلمین جهان تبریک عرض می نماییم. دهه کرامت، دهه اول ماه ذی العقده است و آغازش با ولادت حضرت معصومه (علیهاالسلام) و پایانش با ولادت حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا(علیه السلام) می باشد. این دهه یادآور بسیاری از مطالب عالی و مفاهیم بلند و سازنده و ارزشمند است. دهه کرامت یادآور لطیف ترین علائق و مهر و وفاهای کم نظیر یک خواهر نسبت به مقام شامخ و معنوی برادر ا. رکنا: پیش فروش اینترنتی بلیت های سه روز ابت نمایش «اعتراف» به کارگردانی شهاب حسینی طی ۲۴ ساعت به صورتی کم سابقه به اتمام رسید. خارجه هلند، بعد از اعتراف به دروغگویی درباره دیدار با رئیس جمهور روسیه از سمتش استعفا کرد. رئیس کلانتری ۱۲۴ قل ، با اشاره به دستگیری یک لوازم داخلی خودرو در محدوده قل و شهرزاد، گفت: این متهم در بازجویی های انجام شده به ۱۸ فقره سرقت اعتراف کرد. تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلا ع حرم حضرت عباس (ع) در سایت انسان شاد ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس ع حرم حضرت عباس (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس ع حرم حضرت عباس (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع) ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلا گلچین پیام تبریک تولد حضرت علی (ع) و روز پدر ادامه مطلب تولد...تولد...تولدت مبارک...حالا بیا شمع هارو فوت کن...تا صد سال زنده باشی........بچه ها امروز تولد عشقمه نا سلامتی ......دست.. دست... حالا بیا وسط.....اووووووووووووووووووووووههههههه .....بابا قرش بدین چرا بیکار نشستین .....اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه کانون هموفیلی اسان جنوبی برای 6 نفر از ک ن هموفیلی متولدین آذرماه جشن تولد گرفت. یک معلم انگلیسی حامی گروه اعتراف کرد که در زمان تدریس، به دانش آموزان های تبلیغاتی این گروه تروریستی را نشان می داده است. اخطب خوارزم به نقل از ابن عباس روایت کرده است که گفت: اکرم(ص) نقل می کند که آنحضرت فرموده است: به برادرم علی فضائلی داده شده است که از فراوانی به شماره در نمی آید. پس هر فضیلتی از فضایل او را یاد آورد در حالی که بدان اعتراف دارد خداوند گناهان گذشته و آینده او را ببخشاید و هر که فضیلتی از فضایل او را بنگارد مادامی که نشانی از این نگارش باقی است فرشتگان برای او طلب غفران کنند، و هر ی به فضیلتی از فضایل او گوش سپارد خداوند بر گناهان شنیداری او عفو م. اینتل اعتراف کرد سی پی یوهای جدید نیز مشکل باگ اسپکتر/ spectre دارند. امور خارجه کشورمان شامگاه شنبه در توییتی فرا رسیدن سال نو میلادی و تولد حضرت را تبریک گفت. شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – حضرت آیت الله شیخ مرتضی اشرفی شاهرودی از علمای بزرگ شاهرود در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه ۲۱ شهریورماه ۹۷ مصادف با دوم محرم ۱۴۴۰ پس از بازگشت از مغرب و عشاء به لقاء الله پیوست. به گزارش شفقنا، ایشان فرزند حضرت آیت الله العمظی اشرفی شاهرودی و از شاگردان مبرز حضرت […] پیامک های تبریک آغاز ت زمان (عجل الله تعالی فرجه گل ها همه با اذن تو برخاسته اند
از بهر ظهور تو خود آراسته اند
مردم همه در لحظه ی تحویل، بی شک
اوّل فرج تو از خدا خواسته اند تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com 'خانه تکانی'، رسم قدیمی همه 'منتظران' بهار است؛
خانه تکانی دل را برای رسیدن بهار دلها، مهدی زهرا فراموش نکنیم. تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com آقا جان! حیف نیست ماه شب چهارده پشت ابرهای تیره و پنهان بماند،حیف نیست دیده را
شوق وصال باشد ولی فروغ دیده نباشد... تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com مهدی جان!
سئوالی ساده دارم از حضورت ... من آیا زنده ام وقت ظهورت ...
اگر که آمدی من رفته بودم ... اسیر سال و ماه و هفته بودم ...
دعایم کن دوباره جان بگیرم ... بیایم در رکاب تو بمیرم...
بر چهره پر ز نور مهدی صلوات ... بر جان و دل صبور مهدی صلوات ...
تا امر فرج شود مهیا بفرست ... بهر فرج و ظهور مهدی صلوات... تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com چه ها که یک به یک غروب شد نیامدی ...
چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی ...
خلیل آتشین سخن ؛ تبر به دوش بت شکن ...
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی ...
تمام طول هفته را به انتظار ام ...
دوباره صبح؛ ظهر؛ نه غروب شد نیامدی... تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com کجایى اى همیشه پیدا از پس ابرهاى غیبت؟ تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند ... ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار... تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com به امید روزی که متن تمام اس ام اس ها یک جمله باشد و آن : مهدی آمد... تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com سر راهت در انتظارم ... برده هجرت صبر و قرارم ...
جز ظهورت ای گل زهرا ... به خدا حاجتی ندارم... تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com گرفته مُلک حق/ ز مقدمش رونق
به گوش جان آید/ندای جاء الحق تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com نهم ربیع الاول روز تجلی حاکمیت مستضعفان بر جهان،
و روز نوید دهنده ی ش ت نمرودیان و روز شادی شیعیان در تاجگذاری زمان(عجل الله تعالی فرجه) مبارک باد. تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com ای نعمت باطنی عالم مهدی
وی نور دل نبی خاتم، مهدی
تکمیل نموده رب به تو نعمت ها
ای نعمت جاری دمادم ، مهدی
// سالروز آغاز ت و ولایت گل سرسبد عالم هستی، تبریک و تهنیت // تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com به گزارش روابط عمومی گروه تواشیح و مدیحه سرایی تسنیم اسفراین : این گروه در مراسمات جشن میلاد با سعادت حضرت مهدی (عج) به اجرای تواشیح در مدح آن حضرت پرداخت . این گروه در روز نیمه شعبان در مراسم جشن میلاد با سعادت حضرت مهدی در هیئت علمدار اسفراین به اجرای تواشیح پرداخت که مورد استقبال جمع حاضر قرار گرفت . بلیت های هفته اول اجرای نمایش «اعتراف» به کارگردانی شهاب حسینی در پیش فروش به اتمام رسید. سلام یه کتاب خوندم زندگی در پیش رو نوشته ی رومن گاری با ترجمه لیلی گلستان خیلی کتاب خوبی بود البته این کتاب رو از کتاب فروشی های کتاب های دست دوم یدم کتاب خیلی خوبیه جشن تولد هافبک نفت در اردوی این تیم برگزار شد.  پیامهایی به مناسبت وفات حضرت معصومه(س)
گران سنگی حضرت فاطمه معصومه(س) به گفته محدث بزرگ حاج شیخ عباس قمی و نویسنده کتاب قاموس الرجال در میان فرزندان موسی بن جعفر(ع) بعد از رضا(ع) حضرت معصومه(س) برترین و گران سنگ ترین آنها به شمار می آید. موقعیت معنوی رضا(ع) که در زیارتنامه حضرت معصومه(س) در بزرگداشت و تجلیل آن حضرت او را دارای منزلت رفیع در نزد خداوند می خوانند و خواستار شفاعت خود، توسط آن حضرت در درگاه خداوندی می شوند. فقاهت روزی گروهی از شیعیان به قصد دیدار موسی بن جعفر(ع) و پرسش سؤالات خود به مدینه آمدند ولی در مدینه حضور نداشتند. از این رو، سؤالات خود را مکتوب به خانواده آن حضرت تحویل دادند تا در سفر بعدی، پاسخ آنها را از بگیرند. حضرت معصومه(س) خود پاسخ پرسشها را نوشته به آنها داد. این گروه، در بین راه با موسی بن جعفر برخورد د و پاسخها را به ارائه نمودند. ضمن تأئید پاسخ ها ابراز خوشحالی د. اهل حدیث(محدث) در تاریخ به بانوان با فضیلت و صاحب حدیثی برمی خوریم که نام خود را در زمره محدثان ثبت کرده اند. حضرت معصومه(س) یکی از ن بزرگ اهل بیت در این زمینه است. تولد و وفات حضرت معصومه(س) در روز یکم ذوالقعده سال 173 هجری قمری در شهر مدینه تولد یافت و پس از 28 سال زندگی پر برکت در جریان سفر به اسان و دیدار با برادر بزرگوارشان رضا(ع) در شهر ساوه بیمار شد و سرانجام در روز شکلک های محدثه بقیه در ادامه مطالب جشن تولد اسب ها در لندن، با کیک تولد سه طبقه ای از جنس یونجه به همراه سیب و هویج برگزار شد. بدترین تولد ....و این سکوت و تنهایی نشون بزرگ شدنمه.....کاشکی بمیرم بازیکنان تیم استقلال برای یکی از مربیان خود جشن تولد گرفتند. اعظم صلوات الله علیه و آله فرموده است هنگامی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند همه طبقات امت من چنان در رفاه زندگی نمایند که قبل از وی هیچ بّر و فاجری بدان نرسیده باشند. نویسنده: عباس قمی , مترجم: ابوالحسن شعرانی موضوع : حسین بن علی(ع)، سوم، 61 - 4 ق. , واقعه کربلا، 61 ق. کتاب حاضر، ترجمه ای از کتاب «نفس المهموم»، اثر حاج شیخ «عباس قمی» (1254ـ1319) است. قمی در کتاب خود، حوادث کربلا را در پنج فصل با عنوان های: در مناقب حسین و ثواب گریستن بر آن حضرت؛ در ذکر وقایع پس از بیعت مردم با یزید؛ در وقایع پس از شهادت؛ پس از شهادت حسین(ع) و در ذکر فرزندان و زوجات آن حضرت، مورد بررسی قرار داده است. همچنین در پایان کتاب، شرح حال «تو ن» و قی. حجت ال شهاب مرادی با حضور در خبرگزاری فارس به فضائل حضرت خدیجه کبری(س) پرداخت و گفت: حضرت خدیجه (س) در سن 25 سالگی با ازدواج د و اینکه گفته می شود در سن 40 سالگی ازدواج کرده اند، صحت ندارد. سوال های هدیه دوم سوالات مربوط به وضوو 1- برای چه کار های وضو می گیریم ؟ الف) خواندن ب) خواندن قران ج) خواندن دعا د) الف و ب 2- اولین کاری که برای وضو گرفتن انجام می دهیم چیست ؟ الف) نیت ب) مسح دست ج) مسح پا د) خواندن دعا 3- بعد از نیت برای گرفتن وضو ، وضو چند مرحله دارد ؟ الف) 5 ب) 6 ج) 7 د)8 4- مرحله ی سوم وضو گرفتن کدام است ؟ الف) شستن دست راست ب) شستن دست چپ ج) مسح دست راست د) مسح پای راست 5- در هنگام وضو گرفتن کدام کار را آ انجام می دهیم ؟ الف) دست ها را می شوییم . نویسنده کتاب «دختر شینا» ضمن گرامیداشت 18 تیرماه روز ملی ادبیات کودک و نوجوان گفت: روز ملی ادبیات کودک با یاد «مهدی آذر یزدی» عزیز بابای مهربان کتاب که در کودکی اعجاز کتاب را با او کشف ، همراه است. کادرفنی و بازیکنان تیم ماشین سازی برای یکی از مربیان خود جشن تولد گرفتند. اعتراف می کنم-فرزاد فرزیناعتراف می کنم که قبلنا فکر می
فرزاد فرزین اسم دو نفره
خنگ هم خودتی
.
.
.
.
فک و فامیله داریم؟
آقا رفته بودیم مهمونی
خواستم بگم دلم درد می کنه
اشتباهی گفتم : دلم دود می کنه.
یعنی تا آ مجلس سوژه ملت شده بودیم و کرکر به ما می خندیدن : اعتراف میکنم هر روز صبح که بیدار میشم با خودم تصمیم میگیرم که
امروز خیلی خلاق و پر انرژی باشم
ولی بعد یه ص تو سرم میگه: آره اینو خوب ا. ستاره این فصل تیم تاتنهام جشن تولد 21 سالگی اش را برگزار کرد. شغل ان الهی چه بود؟! نام ان الهی، شغل، مستندات حضرت آدم(ع) کشاورزی تاریخ انبیاء اولیایی، بحارالانوار حضرت ادریس(ع) خیاطی تاریخ انبیاء، وسائل الشیعه حضرت نوح(ع) نجاری بحار الانوار حضرت ابراهیم(ع) کشاورزی و دامداری تاریخ انبیاء اولیایی، بحارالانوار حضرت یعقوب(ع) دامداری تاریخ انبیاء رسولی محلاتی حضرت ایوب(ع) دامداری و زراعت تاریخ انبیاء اولیایی، کتاب مقدس حضرت شعیب(ع) شبانی و کارگری سوره قصص آیه۲۷، بحارالانوار حضرت موسی(ع) شبانی و کارگری سور.

جستجوهای اتفاقی