آهسته دوستت دارم

من هنوزم عاشقتم نمیتونم باورکنم که دوستم نداری برام مهم نیست حس توچیه ولی من صادقانه وعاشقانه دوستت دارم ودوستت خواهم داشت من نمیذارم توجزمن مال دیگه ای باشی من وتوفقط مال همیم من تلاش میکنم وبازم باهات حرف میزنم وبازم اقرارمیکنم که دوستت دارم من نمیتونم فراموشت کنم فقط مرگ باعث میشه که ازذهنم بری پس اینوبدون برای بدست آوردنت باتموم دنیامیجنگم باهمه می جنگم وبدستت میارم وبرای همیشه تورومال خودم میکنم من همیشه دوستت خواهم داشت وازت دست ن. دوستت دارم پریشان، شانه می خواهی چه کار دام بگذاری اسیرم، دانه می خواهی چه کار تا ابد دور تو می گردم، بسوزان عشق کن ای که شاعر سوختی، پروانه می خواهی چه کار مردم از بس شهر را گشتم یکی عاقل نبود راستی تو این همه دیوانه می خواهی چه کار مثل من آواره شو از چار دیواری درا در دل من قصر داری، خانه می خواهی چه کار د کن آیینه را در شهر من خود را ببین شرح این زیبایی از بیگانه می خواهی چه کار شرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن گریه کن پس شانه ی مردانه می خو. اولین بار که بخواهم بگویم دوستت دارم خیلی سخت است! تب می کنم عرق می کنم میلرزم جان می دهم هزار بار... می میرم و زنده می شوم پیش چشمهای تو تا بگویم دوستت دارم اولین بار   که بخواهم بگویم دوستت دارم خیلی سخت است اما   آ ین بار آن از همیشه سخت تر است و امروز می  خواهم برای آ ین بار بگویم دوستت دارم و بعد راهم را بگیرم و بروم چون تازه فهمیدم تو هرگز دوستم نداشتی!!!   "شل سیلور استاین "       داشتم می رفتم. نه چمدانی دستم بود، نه اشکی در چشمانم بود و نه حتی کفش رفتن به پایم بود. داشتم می رفتم، اما منتظر بودم. اگر فقط می گفت دوستت دارم، بر می گشتم... تمام راه را با اشک، بی کفش، با دستانی که برای در آغوش کشیدنش گشوده شده بود، بر می گشتم. آخ اگر فقط می گفت دوستت دارم ... مرد باید زن را بداند!
زن باید مرد را بداند!
نمیدانم این دو جمله ی بالا
مگر چقدر سخت است؟!
که همه مان از پس رابطه هایمان بر نمی آییم؟!
بیاییم کمی
فقط کمی
 غرورهایمان را کنار بگذاریم
راحت تر "دوستت دارم" را تکرار کنیم!
باور کن دیر میشود!
هیچ وقت برای دوست داشتن نگو از فردا!!!
از همین ثانیه
بعد از خواندن همین جمله
به هر که میخواهی بگو
"دوستت دارم" !!!! به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه....

....دوستت دارم!

....قسم به حقیقت دنیا....

قسم به راز گل سرخ

قسم به زیبایی بنفشه ها

قسم به تنهایی هام
دوستت دارم!!!
دوستـــــــــت دارم عزیــــــــــــــــــزم دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی ، دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی دوستت دارم چون زیباترین رویای خو ،دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی دوستت دارم چون به یک نگاه ، عشق منی وقتی 15 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم
صورتت از شرم قرمز شد و سرت رو به زیر انداختی و لبخند زدی
وقتی که 20 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم
سرت رو روی شونه هام گذاشتی و دستم رو تو دستات گرفتی انگار از این که منو از دست بدی وحشت داشتی!


وقتی که 25 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم
صبحانه مو آماده کردی و برام آوردی، پیشونیم رو بوسیدی
گفتی بهتره عجله کنی ، داره دیرت می شه
وقتی 30 س شد و من بهت گفتم دوستت دارم
بهم گفتی اگه راستی راستی دوستم داری
بعد از کارت زود بیا خونه!


وقتی 40 ساله شدی و من بهت گفتم که دوستت دارم
تو داشتی میز شام رو تمیز می کردی و گفتی باشه عزیزم ولی الان وقت اینه که بری
تو درسها به بچه مون کمک کنی
وقتی که 50 س شد و من بهت گفتم که دوستت دارم تو همونجور که بافتنی می بافتی
بهم نگاه کردی و خندیدی!

وقتی 60 س شد بهت گفتم که چقدر دوستت دارم و تو به من لبخند زدی
وقتی که 70 ساله شدی و من بهت گفتم دوستت دارم
در حالی که روی صندلی راحتیمون نشسته بودیم
من نامه های عاشقانه ات رو که 50 سال پیش برای من نوشته بودی رو می خوندم و دستامون تو دست هم بود!


وقتی که 80 س شد ، این تو بودی که گفتی که من رو دوست داری
نتونستم چیزی بگم فقط اشک در چشمام جمع شد
اون روز بهترین روز زندگی من بود ، چون تو هم گفتی که منو دوست داری!

به ی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری
و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی
چون زمانی که از دستش بدی
مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی
اون دیگر صدایت را نخواهد شنید! سلام بالا ه والیبال 1 امتیاز گرفت فقط یه خواهشى که از هموطنان عزیز خارج از کشور دارم اینه که حداقل وقتى میرین بازیو ببینین یکم حجابتونو رعایت کنین :) آخه گنا داریم چقدر حرکت آهسته ببینیم؟از بس حرکت آهسته نشون میدادن دیگه بعضى وقتا بازیو نشون میداد آدم فکر میکرد حرکت آهسته هست : + چند روز پیش توى کامنت دونیه یه وبى، یکى کامنت گذاشته بود و یه جمله ى قشنگ نوشته بود و نویسندشم انگار خارجى بود.هرچى فکر میکنم یادم نمیاد توى کدوم وب دیدم.گشتم ولى نتون. بعضی وقت ها هست که عجیب احساس پشیمونی می کنی! بعضی وقت ها هست که عجیب دلت می خواد گریه کنی! بعضی وقت ها هست که عجیب یک بغضی راه گلوت رو بسته! بعضی وقت ها هست که عجیب می خوای فریاد بزنی : دوستت دارم! جمله ای که بعضی وقت ها، بعضی ها، توی بعضی سال ها و بعضی ماه ها، در آرزوی شنیدش موندن و تو نگفتی! حالا بعضی از این بعضی وقت ها... بدجوری روی دلت سنگینی می کنن! دوست داری تمام کوچه های شهر و بگردی و فریاد بزنی دوستت دارم ای آنکه ندارمت! ای آنکه می توانستم داش. نامه های عاشقانه عشق من دوستت دارم .به همان اندازه که ستاره ها و ماه آسمون را دوست دارن و به بودنش نیازمندند به بودنت نیازمندم عشق من دوستت دارم تا حدی که لرزش انگشتانم به من قدرت نوشتن و لبانم قدرت بیان این حس را نمی دهند .عشق من دوستت دارم. به همان اندازه که سوختن چوب در آتش دردناک است دوری از تو برایم سخت و زجر آور است عشق من دوستت دارم تا حدی که می خواهم آنقدر بگریم و فریاد بزنم تا ثانیه های ساعت دلشون برام بسوزه و با سرعت بیشتری روی صفحه ی روزگار حرکت کنند تا روز دیدار زود تر از راه برسه تا آغوش گرمت را حس کنم آغوشی که مدتهاست برایم باز مونده و انتظارم را میکشد .عشق من دوستت دارم به همون اندازه ایکه آب از خشک شدن می ترسه من از اینکه تو رو روزی از من دلگیر بشی و ترکم کنی می ترسم . عشق من دوستت دارم دوستت دارمتا حد مرگتا انتهای بغضی که نمیشکندتا ته دنیائی که انتها ندارددوستت دارم عشق بی همتای منتو همچون من پر از دردیوجود من تحمل هر دردی را دارد جز غم توباور کن من خود نیز به این دوست داشتن حسادت میکنمادوستت دارم آرام جانم
اولین بار که بخواهم بگویم دوستت دارم خیلى سخت است تب مى کنم، عرق مى کنم، مى لرزم جان مى دهم هزار بار مى میرم و زنده مى شوم پیش چشم هاى تو تا بگویم: دوستت دارم اولین بار که بخواهم بگویم دوستت دارم خیلى سخت است آ ین بار آن از همیشه سخت تر است...
شل سیلور استاین "آدمی که دوستت دارد خیلی زودبرایت عادی می شود، حرف هایش، دوستت دارم هایش... و تو خیلی زود کلافه میشوی ازبهانه هایش، اشکهایش، توقع هایش. و چون تصور میکنی که همیشه هست، همیشه دوستت دارد؛ هیچوقت نگاهش نمیکنی نگرانش نمیشوی، برای از دست دادنش نمی ترسی او همیشه هست اما او هم آدم است... روزی که کارد به استخوانش برسد کوله بار اندوهش را برمی دارد و بی سر و صدا می رود... حسی به من می گوید آن روز، بی اراده صدایش می زنی اما جو نمی آید... فقط برایت جای پایش می ما. لبخندت ......                   به یادم میاره         لحظه های باحال همراهت من دوستت دارم و                                      می خوام بیام دنب در کنارت نشستن یه حالیه                           هوا داغه روزها آفت ه                                               اون که دوستت دارم  هم باهاتم             &nbs. وقتی 15 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم ...صورتت از شرم قرمز شد و سرت رو به زیر انداختی و لبخند زدی...

---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی که 20 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم

سرت رو روی شونه هام گذاشتی و دستم رو تو دستات گرفتی انگار از این که منو از دست بدی وحشت داشتی
---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی که 25 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم ..

صبحانه مو آماده کردی وبرام آوردی ..پیشونیم رو بوسیدی و

گفتی بهتره عجله کنی ..داره دیرت می شه

---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی 30 س شد و من بهت گفتم دوستت دارم ..بهم گفتی اگه راستی راستی دوستم داری

.بعد از کارت زود بیا خونه

---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی 40 ساله شدی و من بهت گفتم که دوستت دارم

تو داشتی میز شام رو تمیز می کردی و گفتی .باشه عزیزم ولی الان وقت اینه که بری

تو درسها به بچه مون کمک کنی

---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی که 50 س شد و من بهت گفتم که دوستت دارم تو همونجور که بافتنی می بافتی

بهم نکاه کردی و خندیدی

---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی 60 س شد بهت گفتم که چقدر دوستت دارم و تو به من لبخند زدی...

---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی که 70 ساله شدی و من بهت گفتم دوستت دارم در حالی که روی صندلی راحتیمون نشسته بودیم من نامه های عاشقانه ات رو که 50 سال پیش برای من نوشته بودی رو می خوندم و دستامون تو دست هم بود

---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی که 80 س شد ..این تو بودی که گفتی که من رو دوست داری..

نتونستم چیزی بگم ..فقط اشک در چشمام جمع شد

---------------------lllllllllllll---------------------

اون روز بهترین روز زندگی من بود ..چون تو هم گفتی که منو دوست داری

---------------------lllllllllllll---------------------

به ی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری

و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی

چون زمانی که از دستش بدی،

مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی

اون دیگر صدایت را نخواهد شنید
سلام عشقم خوبی شناختی منم مرده یخی آره یخ شدم از بس خودمو زدم به نفهمی خسته شدم از بس که تو اینروزا اینقد باهام خوبی هوامو داری هر روز ناراحت میشی ولی باز این مرده یخی یخش آب نشده آره عشقم خیلی سخته در مقابل این همه خوبیه تو بخوای بی احساس باشی و احساستو کور کنی چون مجبوری امیدوارم دیگه نیایی این وب و این نوشته رو برا این گذاشتم که فک دیگه نمیایی دوستت دارم عشقم خلیی دوستت دارم اگه اینو دیدی بهم اس نده عادی باش شبت به خیر عزیزم عشقم همه من تنها دلیل شادی تنها بهانه ی بودن شبت به خیر هستی من امید زندگی ام شبت به خیر بهترین بهترین بهترین من شبت به خیر دوستت دارم، بهترین عبارتی است که می توانم همیشه تقدیمت کنم به خاطر همه چی ممنون به خاطر همه ی لحظه های خوبی که با هم داشتیم... که داریم . به خاطر ویتامینه های خوشمزه به خاطر حال خوب به خاطر خنده های دیووانه وار ساعت یازده شب توی حکیم! عشقم همه ی دلیل زندگی ام عاشقانه دوستت دارم تنها دوستم تنها همدم و هم صحبتم. کودک: مامان به من نگو "کیان، دوستت دارم" بگو "دوستت دارم، کیان"مادر: چه فرقی می کنه؟کودک: وقتی می گی "کیان..." فکر می کنم کار دیگه ای باهام داری.
(کیان، پنج ساله)
منبع: کانال "ک ن شه "@childrenofidea

همه شب و روز از زمان  بچگی تا به امروز منتظر تو بودم که  بیایی دیدم نمی تونم اونی که دوستش دارم رو برسم تا اینکه یک روز دل رو به دریا زدم و در ان روز استثنایی تو رو دیدم تو رو که  اصلا نمی شناختم اما یک حسی در تمام بدم  فریاد می زد  برو به سمتش برو بگو تو رو می خوام  بگو  دوستت  دارم.... و تو بدون اینکه  بدو نی در  درون من چه آتشفشانی در جریانه به تو گفتم سلام تو هم گفتی  سلام با هم قدم زدیم و به تو گفتم امروز  هوا  افت و&n. دلم برای خدا تنگ شده است . ندای درونی را می شنوم که می گوید بنشین . کمی با او از زبان دل سخن بگو . شاید دل تنگی ات به پایان رسد و یا حداقل مرهمی با شد تا سیاهی های این دلتنگی کمی زدوده شود ولی هر چه هست برای او دل تنگ دل تنگم... شاید ی تا به حال این جمله را به کار نبرده باشد ولی نمی دانم چرا امشب اینقدر هوس کرده ام با خدایم تنها سخن بگویم .همانند سخن های بین دو انسان عاطفی که بعد از مدت ها به هم رسیده اند . دلم می خواهد امشب قربان صدقه خدا بروم . به خدا بگ. هیچ وقت فکر نمی تا این حد عشقم صبور و مهربون و با گذشت باشه....شاهینم ممنونم که هر دفعه امیدوارم میکنی .........چه به هم برسیم و چه نرسیم بازم دیونه وار دوستت دارم.....خداکنه منم ظرفیت این همه خوبی رو داشته باشم....خدایا ی رو فرستادی سد راهم که از همه لحاظ بهترینه.....فقط کاش کمی جرات هم به من میدادی تا منم بیمی نداشتم.....بیشتر از همیشه دوست دارم به عشقم زود برسم...........بیشتر از همیشه آرزو میکنم شاهینم مال خودم بشه..........خدایا یکبار هم به حرفهای من گوش کن...... هیچ وقت فکر نمی تا این حد عشقم صبور و مهربون و با گذشت باشه....شاهینم ممنونم که هر دفعه امیدوارم میکنی .........چه به هم برسیم و چه نرسیم بازم دیونه وار دوستت دارم.....خداکنه منم ظرفیت این همه خوبی رو داشته باشم....خدایا ی رو فرستادی سد راهم که از همه لحاظ بهترینه.....فقط کاش کمی جرات هم به من میدادی تا منم بیمی نداشتم.....بیشتر از همیشه دوست دارم به عشقم زود برسم...........بیشتر از همیشه آرزو میکنم شاهینم مال خودم بشه..........خدایا یکبار هم به حرفهای من گوش کن......
خدایا....شب که میشه خیلی دلم می گیره...امسال تابستون به زیارت آقا رضا(ع) رفتم ، ولی شبهابه دلایلی اصلا نتونستم برم حرم من شبهای حرم رو خیلی دوست دارم ؛بازم شکرت خداجونمخدایا شکرت که آقا دوباره منو طلبیدورفتم زی ،همین دو هفته پیش...خدایاشکرت به خاطرهمه داشته هاونداشته هایم...خدایاشکرت به خاطرداشته هایی که به من ارزانی داشتی وبه خاطر نداشته هایی که صلاح دونستی وندادیخدایا خیلی دوستت دارم ...اونقدرکه وقتی به یادنعمتهایی که بهم دادی می افتم اش. به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه....

....دوستت دارم!

....قسم به حقیقت دنیا....

قسم به راز گل سرخ

قسم به زیبایی بنفشه ها

قسم به تنهایی هام
دوستت دارم!!!
دلتنگ توئم

تو آن جایی
و من اینجا
در این فکر
که تا چه حد دوستت دارم

در این فکر
که تا چه حد برایم با ارزشی

در این فکر
که تا چه حد دلتنگ توئم

تو آن جایی
و من اینجا
در این فکر
که تا چه حد در اشتیاقِ
با دیگر
در کنار تو بودنم

در این فکر
که چگونه بیش از همیشه
قدر آن زمان
که در کنار هم خواهیم بود را
خواهم دانست

دوستت دارم دقیقاً این تو هستی که نمی توانم با تو ‫حرف بزنم... این تو هستی که نمی توانم ‫ببوسمت... برای اینکه دوستت داشتم، دوستت ‫داشتم و هنوز هم دوستت دارم! برای خودم می نویسم:خودم جان! عجیب دوستت دارم.توکه خودت را نباختیکه اجازه ندادی حریمت را بشکنندکه خودت را محکم نگاه داشتی .خودم جان!دوستت می دارمبه تمامی حس هایت به تمامی عاقلانه هایتبه تمامی لبخندهایتو گذشتن هایت. ی که تو را نمی خواهد را بگذار که برودکه جا برای خواستنی ها باز باشدکه اگر هم ی نیست، نترس!می آیدبالا ه می آید همانی که ماندنی است.دلت را روشن بدار به دیدار یارکه می آید و چه خوش تمام شد که هی چنگ نینداختی گلویت را که هی . هر روز روی این دیوار مجازی می گم دلم تنگ شده دلتنگی بخشی از فراموشیه دلم برات تنگ شده چون واقعا بخشی از زندگیم بودی و مودب و مهربون بودی نمی دونم چرا فراموشم کردی منم سعی می کنم دوستت داشته باشم ولی فراموشت کنم .. آر راه دور دوستت دارم ی ال دیگه بدون تو گذشت و باز روزتولدمو تنهایی با یاد خاطراتت سپری اما بدون من هنوزم عاشقانه دوستت دارم هنوزم عشقت توی رگهام میجوشه هنوزم امید دارم به رسیدن به دستهای مهربونت به آغوش پراز محبتت دوستت دارم یه دنیااااااااااااا این حس بلاتکلیفی شیرین رو دوست دارم ^_^ + خیلییی اتفاقا افتاده... نمیدونم چرا از اینجا دور شدم و ننوشتم توی این مدت. دوستت دارم نویسنده ی وبلاگ جان سلام عشقم . بزودی پستای جدید و خاطره انگیز و جذ میزارم . خودم که خیلی دوسشون دارم . تا ببینیم ... میدونی مَرد من بلد نیستم با ناز و عشوه حرف بزنم ، حتی بلد نیستم مو رنگ کنم دلبر بشم ، اصلا فکر نکنم این چیز ها توی من تغییری ایجاد کنن ...
نهایت دلبرانه بودن من اینه که یه لاک بزنم و خط چشم بکشم . عوضش عاشقانه هام رو میریزم توی خورشت قیمه و قورمه سبزی . دوستت دارم هام رو لای برگ مو میپیچم و برات باهاشون دلمه میپزم . عصر ها " عاشقتم " هام عطر کیک وانیلی گردویی میگیره و پُر میشه توی تمام خونه و با یه لیوان چای دارچین به استقب میام .
میدونی دوستت . به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه....

....دوستت دارم!

....قسم به حقیقت دنیا....

قسم به راز گل سرخ

قسم به زیبایی بنفشه ها

قسم به تنهایی هام
دوستت دارم!!! یجایی یجمله ی خوندم نوشته بود : هیچوقت امید رو از ی نگیر ، شاید تنها چیزیکه داشته باشه همون باشه ولی من دوستت دارم تا زنده م و نفس دارم. حرف آ مه همینطور که دارم عمیقا" بهت فکر میکنم
*یادم میاد وای چقدر دوستت دارم.. :)
و خودمم کلی ذوق میکنم از اینکه اینقدر دوستت دارم..
خخخ


*اجباری بود برای تو..
و
اختیاری بود گفتن_
14 هزار ذکر برای من
به عشق تو..
:)

عاشقت بوده و هستم..
:) فلسفه ی من این است
---------------------------------
بگذار هرچه دلشان میخواهد بگویند
چه اهمیت دارد
من می گویم که
عشق زن و مرد نمی شناسد
بالا و پایین سرش نمی شود
فقط یادت باشد که آدم باید آدم باشد
و بشود روی حرفش حساب کرد
من می گویم
آنکه از گفتن دوستت دارم ها می ترسد که آدم نیست
خوش به حال آن که دوستت دارم را ساده می گوید
همیشه می گوید
ساده می پذیرد
بگو
بگو که عاشق صدایم هستی
عاشق عطر تنم
عاشق آغوشم
باور کن که ما با همین دوستت دارم ه. روزی دختری از پسری که عاشقش بود پسرید که چرا عاشق من هستی؟ چرا منو دوست داری؟ پسر گفت نمیتوانم دلیل خاصی را بگویم.اما از اعماق قلبم دوستت دارم دختر گفت: وقتی نمیتوانی دلیل خاصی برای دوست داشتنت بیاوری چگونه میتوانی بگویی عاشقم هستی؟؟؟ پسر گفت: واقعا دلیلش را نمیدانم اما میتوانم اثبات کنم که دوستت دارم دختر گفت: اثبات؟؟؟ نه من فقط دلیل دوست داشتنت را میخواهم شوهر دوستم به راحتی دلیل دوست داشتنش را برای او توضیح میدهد اما تو نمیتوانی این کار را ی پسر گفت خوب من تورا دوست دارم چون: چون تو زیبا هستی چون صدای تو گیراست چون جذاب ودوست داشتنی هستی چون با ملاحظه و با فکر هستی چون به من توجه میکنی تو را به خاطر لبخندت دوست دارم به خاطر تمامی حرکاتت دوست دارم دختر از شنیدن این سخنان بیار خشنود شد چند روز بعد دختر تصادف کرد و به کما رفت پسر نامه ای کنار تخت او گذاشت نامه بدین شرح بود: عزیز دلم تو را به خاطرصدای گیرات دوستت دارم اکنون دیگر حرف نمیزنی.پس نمیتوانم دوستت داشته باشم چون دیگر قادر به صحبت با من نیستی پس نمیتوانم دوستت داشته باشم تورا به خاطر لبخندت و تمامی حرکاتت دوست دارم آیا اکنون میتوانی بخندی؟؟؟ آیا میتوانی هیچ حرکت ی؟؟؟ پس دوستت ندارم اگر عشق احتیاج به دلیل داشته باشد در زمان هایی مثل الان... هیچ دلیلی برای دوست داشتنت ندارم آیا عشق واقعا به دلیل نیاز دارد؟؟؟نه هرگز خداوندا دوستت دارم... بادنیایی از نادانی و ناشکیبایی هایم... خوب بودن را به قلبم بیاموز. دوست دارم،عاشقانه دوستت بدارم... خدایا عاشقم کن،سخت به این عشق محتاجم...  امروز یکی از اون روزهای طلایی بود.زیارت آقا رضا وزیارت عزیزم... مدتها بود دلم لک زده بود برای دیدار یک عزیز... هرچند مثل همیشه باز تنها بودم،اما امروز تنهایی،هیچ جایی برای پزدادن وبه رخ کشیدن به دست نیاورد. بهارامروز از همیشه زیباتر بود. من بودم وهیاهوی موج مشتاقان برای دیدار... ندارمت اما... دوست داشتنت را عاشقم... اینکه شبها با خیال خامی بخوابم... و صبحها با امید مضحکی چشم باز کنم... من از این حماقت عاشقانه حض می برم... از اینکه دلم می شکند... و دوباره گول می خورد... از اینکه بیمارم... و درمان نخواهم شد... من به این ناعلاجی خود معتادم... و خیال عاقل شدن هم ندارم... اگر بدانی درد تو چه لذتی دارد... اگر بدانی دیوانه شدن چه شیرین است... اگر بدانی چقدر عاشقم ... چقدر دیوانه ... اگر بدانی چقدر دوستت دارم.. آه اگر میدانستی شاید ... خیلی زودتر ر.