آهسته دوستت دارم

بعضی وقت ها هست که عجیب احساس پشیمونی می کنی! بعضی وقت ها هست که عجیب دلت می خواد گریه کنی! بعضی وقت ها هست که عجیب یک بغضی راه گلوت رو بسته! بعضی وقت ها هست که عجیب می خوای فریاد بزنی : دوستت دارم! جمله ای که بعضی وقت ها، بعضی ها، توی بعضی سال ها و بعضی ماه ها، در آرزوی شنیدش موندن و تو نگفتی! حالا بعضی از این بعضی وقت ها... بدجوری روی دلت سنگینی می کنن! دوست داری تمام کوچه های شهر و بگردی و فریاد بزنی دوستت دارم ای آنکه ندارمت! ای آنکه می توانستم داش. نامه های عاشقانه عشق من دوستت دارم .به همان اندازه که ستاره ها و ماه آسمون را دوست دارن و به بودنش نیازمندند به بودنت نیازمندم عشق من دوستت دارم تا حدی که لرزش انگشتانم به من قدرت نوشتن و لبانم قدرت بیان این حس را نمی دهند .عشق من دوستت دارم. به همان اندازه که سوختن چوب در آتش دردناک است دوری از تو برایم سخت و زجر آور است عشق من دوستت دارم تا حدی که می خواهم آنقدر بگریم و فریاد بزنم تا ثانیه های ساعت دلشون برام بسوزه و با سرعت بیشتری روی صفحه ی روزگار حرکت کنند تا روز دیدار زود تر از راه برسه تا آغوش گرمت را حس کنم آغوشی که مدتهاست برایم باز مونده و انتظارم را میکشد .عشق من دوستت دارم به همون اندازه ایکه آب از خشک شدن می ترسه من از اینکه تو رو روزی از من دلگیر بشی و ترکم کنی می ترسم . عشق من دوستت دارم دوستت دارمتا حد مرگتا انتهای بغضی که نمیشکندتا ته دنیائی که انتها ندارددوستت دارم عشق بی همتای منتو همچون من پر از دردیوجود من تحمل هر دردی را دارد جز غم توباور کن من خود نیز به این دوست داشتن حسادت میکنمادوستت دارم آرام جانم
اولین بار که بخواهم بگویم دوستت دارم خیلى سخت است تب مى کنم، عرق مى کنم، مى لرزم جان مى دهم هزار بار مى میرم و زنده مى شوم پیش چشم هاى تو تا بگویم: دوستت دارم اولین بار که بخواهم بگویم دوستت دارم خیلى سخت است آ ین بار آن از همیشه سخت تر است...
شل سیلور استاین "آدمی که دوستت دارد خیلی زودبرایت عادی می شود، حرف هایش، دوستت دارم هایش... و تو خیلی زود کلافه میشوی ازبهانه هایش، اشکهایش، توقع هایش. و چون تصور میکنی که همیشه هست، همیشه دوستت دارد؛ هیچوقت نگاهش نمیکنی نگرانش نمیشوی، برای از دست دادنش نمی ترسی او همیشه هست اما او هم آدم است... روزی که کارد به استخوانش برسد کوله بار اندوهش را برمی دارد و بی سر و صدا می رود... حسی به من می گوید آن روز، بی اراده صدایش می زنی اما جو نمی آید... فقط برایت جای پایش می ما. آتشی دارم توی این که دلم هر شب تورو میبینه آهنگ دلداده از پازل باند
آهسته آهسته میای به سمت من پرسون و پرسون وای میپرسی حال من
من که دیوونمو مجنونمو مستم وای عاشق دیوونگیای تو هستم جان لبخندت ......                   به یادم میاره         لحظه های باحال همراهت من دوستت دارم و                                      می خوام بیام دنب در کنارت نشستن یه حالیه                           هوا داغه روزها آفت ه                                               اون که دوستت دارم  هم باهاتم             &nbs. وقتی 15 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم ...صورتت از شرم قرمز شد و سرت رو به زیر انداختی و لبخند زدی...

---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی که 20 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم

سرت رو روی شونه هام گذاشتی و دستم رو تو دستات گرفتی انگار از این که منو از دست بدی وحشت داشتی
---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی که 25 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم ..

صبحانه مو آماده کردی وبرام آوردی ..پیشونیم رو بوسیدی و

گفتی بهتره عجله کنی ..داره دیرت می شه

---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی 30 س شد و من بهت گفتم دوستت دارم ..بهم گفتی اگه راستی راستی دوستم داری

.بعد از کارت زود بیا خونه

---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی 40 ساله شدی و من بهت گفتم که دوستت دارم

تو داشتی میز شام رو تمیز می کردی و گفتی .باشه عزیزم ولی الان وقت اینه که بری

تو درسها به بچه مون کمک کنی

---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی که 50 س شد و من بهت گفتم که دوستت دارم تو همونجور که بافتنی می بافتی

بهم نکاه کردی و خندیدی

---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی 60 س شد بهت گفتم که چقدر دوستت دارم و تو به من لبخند زدی...

---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی که 70 ساله شدی و من بهت گفتم دوستت دارم در حالی که روی صندلی راحتیمون نشسته بودیم من نامه های عاشقانه ات رو که 50 سال پیش برای من نوشته بودی رو می خوندم و دستامون تو دست هم بود

---------------------lllllllllllll---------------------

وقتی که 80 س شد ..این تو بودی که گفتی که من رو دوست داری..

نتونستم چیزی بگم ..فقط اشک در چشمام جمع شد

---------------------lllllllllllll---------------------

اون روز بهترین روز زندگی من بود ..چون تو هم گفتی که منو دوست داری

---------------------lllllllllllll---------------------

به ی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری

و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی

چون زمانی که از دستش بدی،

مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی

اون دیگر صدایت را نخواهد شنید
آدمی که دوستت دارد خیلی زود برایت عادی می شود حرف هایش.. دوستت دارم هایش.. و تو خیلی زود کلافه می شوی از بهانه هایش.. اشکهایش.. توقع هایش.. و چون تصور می کنی که همیشه هست.. همیشه دوستت دارد.. هیچوقت نگاهش نمیکنی نگرانش نمیشوی.. برای از دست دادنش نمی ترسی.. او همیشه هست اما او هم آدم است.. روزی که کارد به استخوانش برسد کوله بار اندوهش را بر می دارد و بی سر و صدا می رود.. حسی به من می گوید آن روز بی اراده صدایش می زنی اما جو نمی آید.. فقط برایت جای پایش می ما. دلم برای خدا تنگ شده است . ندای درونی را می شنوم که می گوید بنشین . کمی با او از زبان دل سخن بگو . شاید دل تنگی ات به پایان رسد و یا حداقل مرهمی با شد تا سیاهی های این دلتنگی کمی زدوده شود ولی هر چه هست برای او دل تنگ دل تنگم... شاید ی تا به حال این جمله را به کار نبرده باشد ولی نمی دانم چرا امشب اینقدر هوس کرده ام با خدایم تنها سخن بگویم .همانند سخن های بین دو انسان عاطفی که بعد از مدت ها به هم رسیده اند . دلم می خواهد امشب قربان صدقه خدا بروم . به خدا بگ.
ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود
وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاروان
کز عشق آن سرو روان گویی روانم می رود

او می رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود

با آن همه بیداد او وین عهد بی بنیاد او
در دارم یاد او یا بر زبانم می رود

بازآی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین
کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می رود

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی. کودک: مامان به من نگو "کیان، دوستت دارم" بگو "دوستت دارم، کیان"مادر: چه فرقی می کنه؟کودک: وقتی می گی "کیان..." فکر می کنم کار دیگه ای باهام داری.
(کیان، پنج ساله)
منبع: کانال "ک ن شه "@childrenofidea

oacb2zvfh4qzix3355zs.jpg do u remember?? به خاطر می آوری؟؟؟ when u were 15 yrs old, i said i love u...u blushed.. u look down and smile وقتی 15 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم ...صورتت از شرم قرمز شد و سرت رو به زیر انداختی و لبخند زدی... when u were 20 yrs old, i said i love u...u put ur head on my shoulder and hold my hand...afraid that i might dissapear ...وقتی که 20 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم سرت رو روی شونه هام گذاشتی و دستم رو تو دستات گرفتی انگار از این که منو از دست بدی وحشت داشتی when u were 25 yrs old, i said i love u...u prepare breakfast and serve it in front of meand kiss my forheadn said :"u better be quick, is's gonna be late..". وقتی که 25 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم ..صبحانه مو آماده کردی وبرام آوردی ..پیشونیم رو بوسیدی و گفتی بهتره عجله کنی ..داره دیرت می شه .when u were 30 yrs old, i said i love u...u said: "if u really love me, please come back early after work .."وقتی 30 س شد و من بهت گفتم دوستت دارم ..بهم گفتی اگه راستی راستی دوستم داری ..بعد از کارت زود بیا خونه when u were 40 yrs old, i said i love u...u were cleaning the dining table and said: "ok dear,but it's time foru to help our child with his/her revision.. "وقتی 40 ساله شدی و من بهت گفتم که دوستت دارم تو داشتی میز شام رو تمیز می کردی و گفتی .باشه عزیزم ولی الان وقت اینه که بریتو درسها به بچه مون کمک کنی .. when u were 50 yrs old, i said i love u..u were knitting and u laugh at me وقتی که 50 س شد و من بهت گفتم که دوستت دارم تو همونجور که بافتنی می بافتیبهم نکاه کردی و خندیدی when u were 60 yrs old, i said i love u...u smile at me وقتی 60 س شد بهت گفتم که چقدر دوستت دارم و تو به من لبخند زدی ...when u were 70 yrs old. i said i love u...we sitting on the rocking chair with our gl es on..i'm reading your love letter that u sent to me 50 yrs ago..with our hand crossing together وقتی که 70 ساله شدی و من بهت گفتم دوستت دارم در حالی که روی صندلی راحتیمون نشسته بودیم من نامه های عاشقانه ات رو که 50 سال پیش ب وقتی که 70 ساله شدی و من بهت گفتم دوستت دارم در حالی که روی صندلی ر نوشته بودی رو می خوندم و دستامون تو دست هم بود .. when u were 80 yrs old, u said u love me!i didn't say anything but cried.. .وقتی که 80 س شد ..این تو بودی که گفتی که من رو دوست داری ..نتونستم چیزی بگم ..فقط اشک در چشمام جمع شد that day must be the happiest day of my life!because u said u love me !! !اون روز بهترین رو زندگی من بود ..چون تو هم گفتی که منو دوست داری to tell someone how much you love,how much you care.because when they’re gone,no matter how loud you shout and cry,they won’t hear you anymore به ی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی چون زمانی که از دستش بدی مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی اون دیگر صدایت را نخواهد شنید هیچ وقت فکر نمی تا این حد عشقم صبور و مهربون و با گذشت باشه....شاهینم ممنونم که هر دفعه امیدوارم میکنی .........چه به هم برسیم و چه نرسیم بازم دیونه وار دوستت دارم.....خداکنه منم ظرفیت این همه خوبی رو داشته باشم....خدایا ی رو فرستادی سد راهم که از همه لحاظ بهترینه.....فقط کاش کمی جرات هم به من میدادی تا منم بیمی نداشتم.....بیشتر از همیشه دوست دارم به عشقم زود برسم...........بیشتر از همیشه آرزو میکنم شاهینم مال خودم بشه..........خدایا یکبار هم به حرفهای من گوش کن...... هیچ وقت فکر نمی تا این حد عشقم صبور و مهربون و با گذشت باشه....شاهینم ممنونم که هر دفعه امیدوارم میکنی .........چه به هم برسیم و چه نرسیم بازم دیونه وار دوستت دارم.....خداکنه منم ظرفیت این همه خوبی رو داشته باشم....خدایا ی رو فرستادی سد راهم که از همه لحاظ بهترینه.....فقط کاش کمی جرات هم به من میدادی تا منم بیمی نداشتم.....بیشتر از همیشه دوست دارم به عشقم زود برسم...........بیشتر از همیشه آرزو میکنم شاهینم مال خودم بشه..........خدایا یکبار هم به حرفهای من گوش کن...... هر اتفاقی افتاد فراموش نکن که
دوستت داشته ام
که دوستت دارم ...
وَ
هیچ وقت
هیچ کجا
هیچ
گرمایی را که تو به لحظه هایم بخشیدی را
نمی تواند تکرار کند ... دلتنگ توئم

تو آن جایی
و من اینجا
در این فکر
که تا چه حد دوستت دارم

در این فکر
که تا چه حد برایم با ارزشی

در این فکر
که تا چه حد دلتنگ توئم

تو آن جایی
و من اینجا
در این فکر
که تا چه حد در اشتیاقِ
با دیگر
در کنار تو بودنم

در این فکر
که چگونه بیش از همیشه
قدر آن زمان
که در کنار هم خواهیم بود را
خواهم دانست

دوستت دارم دقیقاً این تو هستی که نمی توانم با تو ‫حرف بزنم... این تو هستی که نمی توانم ‫ببوسمت... برای اینکه دوستت داشتم، دوستت ‫داشتم و هنوز هم دوستت دارم! پدر; آهسته رو ، آهسته تر ، من هنوز سیر ندیدمت ش تگی و پینه دستت را زمانی که در آغوشت گرفتم بیشتر متوجه شدم دنیا وایسا به کجا چنین شتابان، می دانم ی و معذور ؛ اما بدان که چه کردی با دل ما ، اسطوره زندگی مان را چقدر پیر و ش ته کردی ؛ چین و چروکهایی را بر صورتش نقش انداختی پدر عزیزم گرد پیری را روی سرو صورتت میبینم اما من میخوام از ذره ذره ، بودن کنار تو لذت ببرم و تورا در آغوش بگیرم پدرم باور کن و با تمام وجود می گویم تو هنوزم هم قهرمان زندگی ام هستی پ. برای خودم می نویسم:خودم جان! عجیب دوستت دارم.توکه خودت را نباختیکه اجازه ندادی حریمت را بشکنندکه خودت را محکم نگاه داشتی .خودم جان!دوستت می دارمبه تمامی حس هایت به تمامی عاقلانه هایتبه تمامی لبخندهایتو گذشتن هایت. ی که تو را نمی خواهد را بگذار که برودکه جا برای خواستنی ها باز باشدکه اگر هم ی نیست، نترس!می آیدبالا ه می آید همانی که ماندنی است.دلت را روشن بدار به دیدار یارکه می آید و چه خوش تمام شد که هی چنگ نینداختی گلویت را که هی .
بعضی جمله هامنحصر به فرد هستند
مثل "دوستت دارم"

بعضی آدم هاانسانهایی خاص
که فقط می شود آن بعضی جمله ها رادر مورد آنها
به کاربرد

مثل"تو"
که هرگاه دلتنگت میشوم
بی نهایت می گویم
"دوستت دارم" ی ال دیگه بدون تو گذشت و باز روزتولدمو تنهایی با یاد خاطراتت سپری اما بدون من هنوزم عاشقانه دوستت دارم هنوزم عشقت توی رگهام میجوشه هنوزم امید دارم به رسیدن به دستهای مهربونت به آغوش پراز محبتت دوستت دارم یه دنیااااااااااااا این حس بلاتکلیفی شیرین رو دوست دارم ^_^ + خیلییی اتفاقا افتاده... نمیدونم چرا از اینجا دور شدم و ننوشتم توی این مدت. دوستت دارم نویسنده ی وبلاگ جان به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه....

....دوستت دارم!

....قسم به حقیقت دنیا....

قسم به راز گل سرخ

قسم به زیبایی بنفشه ها

قسم به تنهایی هام
دوستت دارم!!! حالا که فکرم اونجاست جسمم اینجاست حالا که جسمم اینجاست روحم اونجا حالا که دوستت دارم میتونم از این راه دور بگم دوستت دارم بخاطر بودنت حالا که میخوای ادامه زندگیم رو با دستات بنویسی بنویس هر جور میخوای بنویس فقط یه خواهش اول خودت باشی بعد من یه گوشه این داستانت میشینم میبینمت عشق میکنم اصلا بیا بشین اینجا آره اینحا کنارم بنویس هر چی دوست داری بنویس نیستی و هی کم میارم هی یادت میوفتم آروم میشم من بودم وقتی بودی حالا میخوام باشی تا باشم حالا م. یجایی یجمله ی خوندم نوشته بود : هیچوقت امید رو از ی نگیر ، شاید تنها چیزیکه داشته باشه همون باشه ولی من دوستت دارم تا زنده م و نفس دارم. حرف آ مه و رفتی چشم من غمبار تو بود / هنوز تشنه ی دیدار تو بود / من از دستت نمی رنجم این قدر / اگر برگشتنی در کار تو بود .

اگر با آتش عشقت مرا بسوزانی باز هم با خا ترش خواهم نوشت دوستت دارم .

پیش ازینت بیش از این شه عشاق بود / مهر ورزی تو با ما ی آفاق بود .

به کوتاهی لحظات با هم بودن منگر ، به وسعت لحظاتی نگاه کن که به یادت هستم .

غریبانه در سکوت سهمگین نامت را بر حاشیه ی قلبم حک تا با هر ضربانش بگویم دوستت دارم ، هیچوقت تو و محبتهایت را از. متن ، اس ام اس و جملات زیبای دوستت دارم به همراه ع 96 و 2017 دوستت دارم , دوستت دارم عشقم , اس ام اس دوستت دارم دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم دم چشمهایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش… از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید ! دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم تو من را بهتر می شناسی وقتی لبخند می زنم یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام یعنـــــی آنقدر دوستت دارم که هیچ سنگریزه ای خوشبختی ام را به هم نمی زند ! دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم دوست داشتنت بوی باران می دهد همان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغه فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی … دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم لبهایم را در گلدان می کارم گلواژه ی “دوستت دارم” می روید … دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم وقتی تو نیستی غریبانه زیستن کار من است وقتی تو نیستی … ” واژه ها هم خساست می کنند نه دلبری ” کم آورده ام ! غریبی را بر این دو خط واژه “ دوستت دارم ” حک کن ! بی هوا نوشتم، به هوای ی … دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم از من نپرس چقدر دوستت دارم ، اینجا در قلب من حد و مرزی برای حضور تو نیست … اس ام اس , پیامک , hs hl hs اس ام اس دوستت دارم به دوست داشتَنت مشغولم … همانند سربازی که سالهاست ؛ در مقرّی متروکه ، بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد…! دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم “دوستت دارم” هایت را به ی نگو نگه دار برای خودم من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام . . . دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم گفــتنِ “دوستــــت دارم ” نظر لــــطــــــفـــم نبود !! نظرِ دِلـــــــم بود … پاتوق من , patogh , سایت تفریحی و سرگرمی اس ام اس دوستت دارم مرا دوست بدار به سان ِ گذر از یک سمت خیابان به سمتی دیگر اول به من نگاه کن بعد به من نگاه کن بعد باز هم مرا نگاه کن … دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم کاش دانه های دلم همچو اناری پیدا بود… تا میدیدی هر دانه هزار دانه تو را دوست میدارد! هر کجا باشی جایت سبز لبانت پر خنده باد! و مرا همین بس که دوستت دارم مثل دیروز …مثل امروز… تا… ته فردا… دوستت دارم “سهراب سپهری“ دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی “دوستت دارم“ دلت را می بویند روزگار غریبی ست،نازنین! و عشق را کنار تیرک راهبند تازیانه می زنند عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد “احمد شاملو“ دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو متن ، اس ام اس و جملات زیبای دوستت دارم به همراه ع 96 و 2017   من دوستت دارم وَ این غیر مجاز است این جمله گویا این چنین غیر مجاز است گر چه خدا از عشق در آدم دمیده اما درون شعر این غیر مجاز است شاید برای بار اول بد نباشد اما دو سه جمله یقین غیر مجاز است چون در زمین این حرفهای جلف رسم است پس به گمانم که زمین غیر مجاز است سعدی هم از این حرفها بسیار گفته گفتم که سعدی جان ببین! غیر مجاز است برداشتم از شعرهایم واژه ها را چون که لب و گیسوی چین غیر مجاز است بوسیده ام خ ر خود را چون که گفتند لبهای یار نازنین غیر مجاز اس. یک روز که پیغمبر ص از گر می تابستان
همراه علی ع میرفت درسایه نخلستان دیدند که زنبوری از لانه خود زد پر آهسته فرود آمد بردامن پیغمبر ص بوسید عبایش را دور قدمش پرزد بر خاک کف پایش صد بوسه دیگر زد پیغمبر ص از او پرسید آهسته بگو جانم طعم عسلت از چیست هر چند که میدانمزنبور جوابش داد چون نام تو میگویمگل میکند از نامت صد غنچه به کندویمتایاد تورا هرشب چون گل به بغل دارمهرصبح که بر خیزم در عسل دارم از قند و شکر بهتر خوشتر زنبات است این طعم عسل از من ن. ندارمت اما... دوست داشتنت را عاشقم... اینکه شبها با خیال خامی بخوابم... و صبحها با امید مضحکی چشم باز کنم... من از این حماقت عاشقانه حض می برم... از اینکه دلم می شکند... و دوباره گول می خورد... از اینکه بیمارم... و درمان نخواهم شد... من به این ناعلاجی خود معتادم... و خیال عاقل شدن هم ندارم... اگر بدانی درد تو چه لذتی دارد... اگر بدانی دیوانه شدن چه شیرین است... اگر بدانی چقدر عاشقم ... چقدر دیوانه ... اگر بدانی چقدر دوستت دارم.. آه اگر میدانستی شاید ... خیلی زودتر ر. سلام علاقه ی خوبم
علاقه جانِ من
می دانی
دوستت دارم
به هزار هزار و هزاران هزار دلیل
دوستت دارم چون دوست داشتنت حال می دهد
خوب است، کیف می دهد
چون خنده هایِ تو جان است
تو می خندی
من تازه می شوم
روز نو می شود و جهان تازه آغاز می شود
دوستت دارم چون دوست داشتنت مرا بزرگ می کند
بزرگ می شوم، بزرگ دیده می شوم
دردهام خوب می شود و دلتنگی هام
"افشین صالحی" + آخه شعر اینقدر گویا؟ اینقدر خوب؟ دوستت دارم و این زیباترین جمله ای است که بلدم به زبان میگویم و تکرار میکنم ولی این چشمانم است که قلبم را تصدیق میکند و دستانم که اگر در میانشان بگیری باتو به گفتگو خواهد پرداخت دوستت دارم یک جمله است یک شروع برای روبرویت ایستادن در آغوش کشیدنت و لبهایت را که طعکم بهشت میدهند بر لبهایم احساس این یک شروع توفانی است برای عشقی که از آن گریزی نیست وقتی تورا می طلبم و وقتی که مرا میطلبی تازگی ها متوجه شده ام که حرف آن مشاور کاردرست، حقیقت داشت که آدم منفی بافی هستم. گاهی وقت ها مچ خودم را میگیرم که دارم انتظارات منفی را به عنوان واقعیت به خورد مغز بیچاره ام می دهم و او هم از همه جا بی خبر می رود می گذارد در نوک افکار و باورهای من! می خواهم آهسته آهسته این رویه را تغییر دهم و ذهنم را به دیدن نقاط مثبت و درس گرفتن و فراموش نقاط منفی عادت دهم. نتیجه اینکه اینجا را هم خانه تکانی می کنم و اسمم را از "خسته" به "امید" تغییر می دهم و وجه های. آهسته گفتی: «دوستت دارم»، و از لحنت
معلوم شد از من ی را دوست تر داری...
+aqa - gorge دوست ترت دارم از هر چه دوست! ای تو به من از خود من خویش تر دوست تر از آنکه بگویم چقدر بیشتر از بیشتر از بیشتر ... ♥ منم خیلی دوستت دارم مهربونم ♥ از وقتی گفته ای دوستت دارم نفسم تنگ میشود اینجا لای ابرها ا یژن کم است! ★★★★★★★★ گـاهـی آدم تـو زنـدگـیـش ... ﯾﻬـــــو ⇨ ﯾـﮑـﯿـﻮ ﻣـﯿـﺒـﯿـﻨـﻪ ... ❤️ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻘﯿـــــــﻪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿـــبینه ... ★★★★★★★★ گــــاهــے●•• بایــــد ☜دستاشــــو☞ بگیــرے تــوی دستتــــــ و فقطـــ یــه جمـل. نگاهم رو به سمت تو، شبم آیینه ی ماهه دارم نزدیکتر میشم، یه کم تا آسمون راهه به دستای نیاز من، نگاهی کن از اون بالا من این آرامش محضو، به تو مدیونم این روزا خدایا دوستت دارم، واسه هر چی که بخشیدی همیشه این تو هستی که، ازم حالم رو پرسیدی بازم چشمامو می بندم، که خوبی هاتو بشمارم نمی تونم فقط میگم، خدایا دوستت دارم تو دیدی من خطا ، دلم گم شد دعا کمک کن تا نفس مونده، به آغوش تو برگردم تو حتی از خودم بهتر، غریبی هامو می شناسی نمی خوام چتر دنیا رو، که تو بارون احساسی خدایا دوستت دارم، واسه هر چی که بخشیدی همیشه این تو هستی که، ازم حالم رو پرسیدی بازم چشمامو می بندم، که خوبی هاتو بشمارم نمی تونم فقط میگم، خدایا دوستت دارم http://tehrankids.com/uploads/posts/2012-10/1351493133_0-879043001326024126largepcr.jpeg
ی را نگه دار که بداند ده ثانیه مانده به انفجار ؛ کدام سیم را قطع کند که قصه نمیرد و از دست نرود ... ی را انتخاب کن که اسلحه اش قبل از شلیک قفل میکند و خنجرش از شدت بی تجربگی ب بلد نباشد ! از همان هایی که ذوقِ چای عصرِ کنارِ پنجره را داشته باشد. حتی حوصله ی بی حوصلگی هایت و دلشوره های وقت و بی وقتت را. آدم باید تا وقتی که جانی مانده برای عزیزم گفتن و جانم شنیدن، ی را پیدا کند که بلد باشد کجا و چه وقت دوستت دارم گفتن اش بغل هم داشته باشد ... که زندگی با . یه اقایــــــــی دارم : که تمام سکوتاش و به جون می م یه اقایــــــــــی دارم : که هر دفعه میخنده دلم ضعف میره یه اقایــــــــــی دارم : که وقتی دستاشو میگیرم دیگه هیچکی و جز اون نمیبینم یه اقایــــــــــی دارم : که وقتایی که ناراحت میشم اس میده عشقم؟ میگم جانم ؟ میگه اگه پیشم بودی ... تو چشات نگاه می میگفتم دوست دارم یه اقایــــــــــی دارم : وقتی پیشش بغض میکنم چ پر اشک میشه یه اقایــــــــــی دارم : که گاهی وقتا میخواد بهم نشون بده نبودنش چه عذ داره یه اقایــــــــــی دارم : که نمیدونه الان خانومش چقدر دلتنگشه ... یه اقایــــــــــی دارم : که فقط و فقط مالههههههههه منهههههههههه ا شم یه اقایــــــــــی دارم : که واقعا قلبم براش میزنه اقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایی صدام میشنوی ... دوستت دارم :) :) خـــاص a فلسفه ی من این است
---------------------------------
بگذار هرچه دلشان میخواهد بگویند
چه اهمیت دارد
من می گویم که
عشق زن و مرد نمی شناسد
بالا و پایین سرش نمی شود
فقط یادت باشد که آدم باید آدم باشد
و بشود روی حرفش حساب کرد
من می گویم
آنکه از گفتن دوستت دارم ها می ترسد که آدم نیست
خوش به حال آن که دوستت دارم را ساده می گوید
همیشه می گوید
ساده می پذیرد
باور کن که ما با همین دوستت دارم های ساده بزرگ می شویم
به آسمان می رویم
دوست داشتن شهام.