آموزش و پرورش یکی از معلمان هنوز بازداشت است رایزنی برای ادامه دارد

به منظورتقویت مهارت و توانمندی معلمان و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و اثر بخشی آموزش، کارگاه علمی –آموزشی اقدام پژوهی ویژه معلمان مدارس استثنایی گیلان جهت حضور در جشنواره الگوهای برتر یاددهی –یادگیری سال تحصیلی 96-95 ، در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش استثنایی استان برگزار شد. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش گفت: اگر مدارس در هر پایه 4 درس بتواند تولید کند، حدودا 10 درصد را به استان داده ایم. امسال کار بزرگی که به عنوان بازخورد آموزش و پرورش را به عهده داریم و انجام داده ایم، گسترش بحث انتشارات مدرسه و دادن فراخوان در این باره است. در ادامه مسابقات والیبال جام رمضان در سالن والیبال شهید چمران نتایج ذیل به دست آمد : چهارشنبه 93/5/1 : رده سنی نوجوانان شهرداری آ 2 – 0 آموزش و پرورش ب شهرداری ب 2 – 0 آموزش و پرورش آ آموزش و پرورش آ 0 – 2 هیأت والیبال آ
93/5/3 : رده سنی مینی شهرداری آ 1 -2 شهرداری ب شهرداری (سی) 2 – 0 آموزش و پرورش (سی) معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش تهران به بیان جدیدترین وضعیت نیروی انسانی در تهران و ساماندهی شرایط اشاره کرد. خبرگزاری فرهنگیان: واقعیت آن است که از دیر زمان جامعه شریف معلمان با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند و اگر چه ت های با گرایش های متفاوت نتوانسته اند گره گشایی اساسی از مسائل آنان داشته باشند اما تحلیل عملکرد ت ها از دو رویکرد متفاوت در برابر این مشکلات حکایت دارد که تدبر در آن چه بسا به یافتن راه حل کمک کند؛ رویکرد اول، تلاش برخی ت ها برای کاهش مشکلات معیشتی معلم بوده که موجب شده است معلمان با سماحت خویش عذر تمردان را بپذیرند و چشم انتظار وعده . رئیس آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران تغییر کرد و «محسن طالبی» معاون مالی اداره آموزش و پرورش منطقه ۲، به عنوان س رست منصوب شد. خبرگزاری فرهنگیان: مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت حق دریس معلمان کلاس های چندپایه در تعدادی از استان ها خبر داد و گفت: در چند استان باقی مانده با کمبود بودجه مواجه شدیم که قرار است تامین اعتبارهای لازم انجام و مطالبات آنها بزودی پرداخت شود. به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام رئیس جمهور به مناسبت بازگشایی مدارس در مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور صبح امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و آموزش و پرورش قرائت شد. متن پیام حجت ال والمسلمین به شرح زیر است: آغاز ماه مهر و فصل مدرسه را به همه معلمان و مربیانش و دانش آموزان عزیز صمیمانه تبریک می گویم. مدرسه خانه امید ت و مردم و آموزش و پرورش بنیادی ترین بخش توسعه کشور است. ما نیاز به مدرسه پویا و نوآور در شرایط کنونی کشور داریم . د و روز پیش بود که از بروجرد خبر رسید یک د انش آموز اول د بیرستانی د ر مد رسه حافظیه بروجرد با چاقو و سر کلاس، معلم فیزیکش را با چاقو زخمی کرد ه است.

هنوز روز شنبه تمام نشد ه بود که ساعت ٩ شب خبر رسید «محسن خشخاشی»، د بیر فیزیک د بیرستان حافظیه، به د لیل شد ت جراحات به گرد ن و قفسه اش و قطع شاهرگ اصلی د چار خونریزی شد ید شد ه و فوت کرد ه است. این اتفاق کافی بود تا بیشتر مد ارس پسرانه بروجرد د یروز تعطیل باشند . د یروز تعد اد ی از معلمان مد ارس د خترانه هم سر کلاس نرفتند و حد ود ١٠٠ نفر از معلمان هم د ر اد اره کل آموزش و پرورش بروجرد کرد ند .

حالا و آن طور که از بروجرد خبر می رسد ، قرار است امروز، د ر بروجرد عزای عمومی اعلام شود و مد ارس و اد ارات تعطیل باشند . آن طور که یکی از نمایند گان معلمان کنند ه د ر اد اره آموزش و پرورش بروجرد و یکی از همکاران «محسن خشخاشی» به «شهروند » می گوید ، مسئولان اد اره آموزش و پرورش بروجرد گفته اند «محسن خشخاشی»، معلم فیزیک د بیرستان حافظیه که بد ن بی جانش هنوز د ر بیمارستان چمران بروجرد است، قرار است عنوان شهید بگیرد و امروز د ر قطعه شهد ای گورستان د ارالسلام بروجرد د فن شود .

او می گوید آن طور که همکلاسی های «محمد . ک» گفته اند ، این د انش آموز روز قبل حاد ثه کارنامه ٤٥روزه خود را گرفته و د ر د رس فیزیک نمره پایینی د اشته است. به گفته او موضوع قتل یک معلم به د ست د انش آموزش آن هم برای کم بود ن نمره د رسی، باعث ایجاد ترس و هراس د ر بین معلمان و اساتید د انشگاه های بروجرد شد ه است.

«محمد . ک»، د انش آموز ١٦ساله که حالا او را به عنوان یک قاتل می شناسند ، اما هنوز فراری است. آن طور که سرهنگ علیرضا د لیری، فرماند ه نیروی انتظامی بروجرد گفته د رحال حاضر پد ر و پد ربزرگ این د انش آموز د ر بازد اشت هستند و این د انش آموز قرار د ارد .
معاون آموزش ابت وزارت آموزش و پرورش گفت: فرزندان فرهنگی در استخدام آموزش و پرورش اولویت دارند. محمد دیمه ور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: فرهنگیان معبر اصلی تربیت معلم برای مجموعه آموزش و پرورش است.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین موجود در ماده 28 این امکان وجود دارد در صورتی که مجموعه آموزش و پرورش برای تامین نیرو با کمبود مواجه شود از فارغ حصیلان سایر ها استفاده کند که در این راستا فرزندان فرهنگی در اولویت استخدام خواهند بود چرا که با این جامعه آشنایی کامل دارند و از جنس فرهنگی هستند. منبع: میگنا آموزش و پرورش گفت: نیروی انسانی کارآمد باید با اعتماد به نفس و متفکر باشد تا نیاز بازار را تشخیص دهد و با آینده نگری و بازاری به تولید بپردازد که این موضوع با نحوه برخورد و آموزش مناسب معلم در مدرسه حاصل می شود. معاون آموزش ابت وزارت آموزش و پرورش احتمال دو شیفته شدن برخی مدارس و شرایط ادامه خدمت معلمان دوره ابت در آستانه بازنشستگی
معاون آموزش ابت وزارت آموزش و پرورش برخی را ارهای پیش روی آموزش و پرورش برای جبران کمبود نیرو در مقطع ابت را تشریح و از اجرای طرح های مختلفی نظیر استفاده از سیاست چندمعلمی، دوشیفته شدن مدارس در برخی نقاط و امکان ادامه خدمت آن دسته از معلمان که سابقه 30 سال خدمت دارند خبر داد. دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش از بررسی طرح امین خبر داد و گفت: این مسئله برای قانونمند همکاری میان حوزه علمیه و آموزش و پرورش است. به گزارشدوین نظام نامه جدید پرداخت حقوق معلمان از اخباری بود که هفته گذشته توسط اموزش و پرورش رسانه‌ای شد. در همین رابطه منصور مجاوری مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: طرح ساماندهی حقوق معلمان و فرهنگیان با توجه به استقرار نظام پرداخت در برنامه ششم توسعه مطرح شد که این طرح مخصوص آموزش و پرورش است...بقیه در ادامه مطلب  وی افزود: براساس این طرح روابط پرداخت حقوق در آموزش و پرورش با سایر دستگاه‌ها متفاوت بوده و ب. امروز و در مراسمی با حضور استاندار و فرماندار اصفهان، جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر، مسئولان آموزش و پرورش و فرهنگیان، معلمان نمونه استان اصفهان تقدیر شدند. تا معلمان احساس امنیت نکنند نباید تغییر خاصی را انتظار داشت
تا معلمان احساس امنیت نکنند نباید تغییر خاصی را انتظار داشت آموزش و پرورش گفت: تغییر و تحول در نگاه و نگرش حراست مبتنی بر رویکرد امنیت فرهنگی درآموزش و پرورش را معلمان مدارس هم باید احساس کنند.
به گزارش سرویس «آموزش و پرورش» ایسنا، علی اصغر فانی در دیدار با رئیس و کارکنان مرکز حراست، با بیان این که حرکت در آموزش و پرورش حرکتی بی هدف و بی برنامه نیست، بلکه تصمیمات و برنامه های این وزارتخانه هدفدار و دارای راهبرد است، افزود: این هدفمندی و با برنامه بودن در مدیریت و راهبردهای مرکز حراست هم وجود دارد بگونه ای که امروز شاهد هستیم وزارت آموزش و پرورش از یک حراست علمی و دانش بنیان برخوردار است.

آموزش و پرورش با اشاره به مقوله «امنیت فرهنگی» به عنوان گفتمان غالب در آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: همان گونه که در گزارشها شنیدیم معلمین و همکاران عزیز ما، باید حراست را ملجا و پناهگاه خود تلقی کنند و حراست را در جایگاهی که از حقوق معلمین حمایت می کند، ببیند.

فانی با بیان این که کار معلمی و تعلیم و تربیت مبتنی بر دل و عشق است، اظهار کرد: تا معلمان در دستگاه تعلیم و تربیت احساس امنیت روحی و درونی نکنند و به آن اعتماد نداشته باشند نباید انتظار داشت تغییر خاصی در آموزش و پرورش رخ دهد.

آموزش و پرورش نقش حراست را در ایجاد گفتمان «امنیت فرهنگی » و اعتماد سازی بین معلمان و وزارتخانه بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: مرکز حراست در تحقق امنیت فرهنگی و نفوذ دستگاه تعلیم و تربیت در دل معلمان نقش مهمی دارد.

فانی مرکز حراست را در کنار مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی و دفتر وزارتی چشم بینای دستگاه تعلیم و تربیت دانست و عنوان کرد: حراست در کنار روابط عمومی و دفتر وزارتی باید تحلیل های دقیق، علمی و صحیح از محیط درون و برون آموزش و پرورش داشته باشد و این امر نیاز مدیریت در این دستگاه است.

وی با بیان این که سیاستهای اعلام شده و راهبردهای تعیین شده توسط مرکز حراست اعم از آینده پژوهی، شناسایی علتها به جای برخورد با معلولها، تصمیم گیری هوشمندانه به جای تصمیم گیری احساسی عبور از عقل فردی به د جمعی و ... می بایستی در حراست های سراسر کشور تسری یابد که در آن صورت موفقیت بسیار بزرگی است برای آموزش و پرورش و این تعریف جدیدی است از حراست آموزش و پرورش.

گفتنی است، پیش از سخنان فانی رئیس مرکز حراست گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های آینده ارائه داد و معاونین و کارشناسان مرکز حراست دیدگاه و نقاط نظرات خود را با آموزش و پرورش در میان گذاشتند. آموزش و پرورش گفت: از جمله روش های به کار گرفته شده برای جایگزینی نیرو در آموزش و پرورش بهره گیری از های تربیت معلم است. معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش کردستان و دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم استان، در آستانه هفته معلم اسامی معلمان برتر سال 96 در سطح استانی و شهرستانی را اعلام کرد . میزان نوشت:معاون آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش یک نهاد جمعی است و در ارائه آموزش نسبت به آسیب های اجتماعی در چارچوبی مشخص و محدود عمل می کند. این درحالی است که بسیاری از آسیب های اجتماعی مانند حادثه پارس آباد خارج از گروه سنی دانش آموزان اتفاق می افتد. ایسنا نوشت: آموزش و پرورش طی احکام جداگانه ای رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، س رست مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور و مشاور آموزش و پرورش را منصوب کرد. سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و پرورش (مجموعه فو ق کامل)کاملترین مرجع سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و پرورش
این مجموعه حاوی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای آموزگار دوره ابت می باشد و حاوی سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و پرورش سال ۹۶ با پاسخ نامه و دروس آزمون امسال به همراه عین سوالات عمومی و تخصصی دوره قبلی برگزار شده آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اگر ما به دنبال کشوری توسعه یافته هستیم باید این امر را از مدارس و آموزش و پرورش شروع کنیم و به همین دلیل شخص رئیس جمهور و ت توجه ویژه ای به وضعیت معلمان و فرهنگیان دارد. خبرگزاری فرهنگیان: آموزش و پرورش با اشاره به اینکه فروشگاه آنلاین پخش مدرسه می تواند به خانواده ها و دانش آموزان در تهیه تولیدات کمک آموزشی استاندارد کمک کند گفت: تلاش برای بهبود وضعیت معیشت معلمان انجام شده و ادامه دارد. معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش کردستان از ابلاغ دستورالعمل هشتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی دانش آموزان و معلمان به سطح واحدهای اداری و آموزشی استان خبر داد. کد مطلب : 03811 تاریخ انتشار : 1393/4/11 چهارشنبه دیدار 3 ساعته آموزش و پرورش با تشکل های صنفی معلماننمایندگان تشکل صنفی معلمان به مدت سه ساعت با آموزش و پرورش دیدار و گفتگو د. به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی اصغر فانی آموزش و پرورش روز شنبه به مدت سه ساعت با نمایندگان تشکل صنفی معلمان در دفتر خود دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار نمایندگان تشکل های صنفی معلمان دیدگاه و نظرات خود را در خصوص مسائل رفاهی، معیشتی، قضایی، ط. آشنایی با جزئیات طرح ارزی صلاحیت حرفه ای معلمان (اصلح) طرح ارزی صلاحیت های حرفه ای معلمان اصلح در مورخه 18/6/94 در گروه هماهنگی تربیت معلم به ریاست محترم آموزش و پرورش به تصویب رسید. درباره جزئیات این طرح موارد زیر برای اطلاع دانشجو معلمان فرهنگیان اعلام می شود:
بر اساس را ار 4- 11 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بند یک ماده دو اساسنامه فرهنگیان ، این مکلف به تامین نیروی انسانی با کیفیت برتر برای وزارت آموزش و پرورش است، عمل به این تکلیف سنگین ایجاب می نماید فرهنگیان نیروهایی را به وزارت آموزش و پرورش تحویل نماید که دارای صلاحیت حرفه ای معلمی احراز شده باشند، به همین دلیل فرهنگیان اجرای برنامه مدیریت کیفیت را به صورت تمام عیار و همه جانبه در دستور کار خود قرار داده است. هر چند دانشجو معلم در دوره تحصیل یکصد و پنجاه واحد درسی را پشت سر می گذارد اما احراز صلاحیت حرفه ای معلمی نیازمند شواهد تکمیلی است تا نشان دهد دانش آموخته به نوعی از درجه اجتهاد برای معلمی رسیده است. به عبارت دیگر دریافت گواهی دانش آموختگی پیش نیازی است که با دریافت گواهی صلاحیت حرفه ای کامل می شود. متن کامل خبر در ادامه مطلب جدید آموزش و پرورش از برنامه ریزی برای ارائه لایحه به مجلس جهت رتبه بندی معلمان در ماه های آینده خبر داد و گفت: احتمالا از سال آینده بتوانیم رتبه بندی را به تدریج مستقر کنیم. بررسی عملکرد وزارت آموزش و پرورش ت یازدهم
از اجرای طرح رتبه بندی تا تعدیل نگاه امنیتی
الهام کاظمی، صفحه شهر رو مه فرهیختگان ، 10 اردیبهشت ماه 96
 13 میلیون و 300 هزار نفر، تعداد دانش آموزانی است که مهر 95 وارد کلاس های درس شدند. این آمار نشان می دهد وزارت آموزش و پرورش یکی از نهادهای تی است که با قشر بزرگی از جامعه در ارتباط است و باید برنامه ریزی های مدونی برای تربیت آنها انجام شود.
اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند که مسائل آموزش و پ. همشهری آنلاین: آموزش و پرورش گفت:همه جا به مسئولان عنوان کرده ایم که اصلا وارد بحث تبلیغات به نفع ک دای خاصی نشوند. سخنگوی قوه قضاییه در مورد مدیران تلگرامی بازداشت شده نیز گفت: برای ٨ نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته و این در حالی است که اکنون ٦ نفر بازداشت و دو نفر با قرار آزادند. بنار مدیریت آموزش و پرورش ناحیه2بهارستان در روز دوشنبه مورخ93/6/10ازمرکزآموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش ناحیه2بهارستان بازدید به عمل آورد. به گزارش دفتر اطلاع رسانی و روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه2بهارستان،بنار مدیریت آموزش و پرورش ناحیه2بهارستان از روند برگزاری دوره پایه متوسطه دوره اول(هشتم) و چهارم ابت بازدید به عمل آورد. بناردراین بازدید بیان کرد که روند اجرای دوره بسیار خوب می باشدو امید است همکاران آموزشی با آمادگی کامل در مهرماه درکلاس درس حاضر شوند. شایان ذکر است دراین دوره معلمان و دبیران با روش های نوین تدریس و محتوای کتاب جدید الیف آشنا می شوند. به گزارش افکارنیوز، علی اصغر فانی در برنامه تلویزیونی نگاه دو به برنامه های یک صد روزه آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدای ورودم به آموزش و پرورش یعنی در حدود ۱۰۰ روز پیش، در آستانه بازگشایی مدارس بودیم و تمام تلاشمان بازگشایی خوب مدارس کشور بود که انجام شد.

*شناسایی ۷۰۰ چالش در آموزش و پرورش

فانی با بیان اینکه همزمان با برنامه های روز آموزش و پرورش، چالش های را نیز احصا کردیم، گفت: بیش از ۷۰۰ مسئله و چالش در آموزش و پرورش . دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: اگر قرار است آموزش و پرورش به سمت پویایی حرکت کند، باید اصولی را بر فرآیند سیاست گذاری ها لحاظ کرد. رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزات آموزش و پرورش از تاریخ ثبت نام، شرایط و ضوابط شرکت در آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش در سال۱۳۹۷ خبر داد. معلمان یی برای آمادگی به هنگام وقوع تیراندازی در مدارس،به طور مخفیانه نحوه حمل و استفاده از سلاح را آموزش می بینند. خبرگزاری فرهنگیان: رئیس بخش آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: تا کنون 380 میلیارد تومان از پاداش پایان خدمت معلمان پرداخت شده و مابقی آن به مبلغ 1050 میلیارد تومان نیز در آینده ای نزدیک پرداخت خواهد شد. آوای فرهنگی:هزاران معلم در سراسر ایران صبح امروز (پنج شنبه ۲۷ فروردین) در سکوت مقابل ادارات آموزش و پرورش د. در تعدادی از استان ها معلمان علاوه بر ادارات آموزش و پرورش، همزمان در مقابل ساختمان های فرمانداری و استانداری نیز کرده اند…به گزارش پایگاه خبری آوای فرهنگی به نقل از ایلنا، معلمان معترض امروز در ای تهران، کرج، اراک، ساوه، خمین، دهدشت، شهرکرد، سنندج، قروه، مریوان، م آباد، بروجرد، الیگودرز، نورآباد، دلفان، کرمانشاه، یزد، بجنورد، س. معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمون اعزام معلمان به خارج از کشور در آذرماه امسال خبر داد. مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان از راه اندازی نرم افزار اندرویدی (اپلیکیشن) ستاد اسکان آموزش و پرورش برای رفاه حال میهمانان نوروزی خبر داد. عدم پرداخت مطالبات و معوقات معلمان، فانی را به مجلس کشاند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است امکاناتی که وزارت آموزش و پرورش در اختیار آزمایشگاه ها و کتابخانه های مدارس قرار می دهد، در سطح پایینی قرار دارد. به گزارش اخبار20 ؛ به نقل از خبرگزاری خانه ملت , ابوذر ندیمی در خصوص سؤال خود از آموزش و پرورش که قرار است روز (27 مرداد) برای پاسخگویی به سوالات برخی نمایندگان به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیاید، گفت: سوال نخست من در خصوص نحوه پرداخت مطالبات و معوقات معلمان، کارمندان و بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش است.